Sanan perustus: Joos 24:1-8

Joos. 24:15  Mutta jos pidätte pahana palvella Herraa, niin valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte palvella, niitäkö jumalia, joita teidän isänne palvelivat tuolla puolella virran, vai amorilaisten jumalia, niiden, joiden maassa te asutte. Mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa.

1. Syy sille, miksi ihmiset epäonnistuvat elämässään on se, etteivät he ymmärrä auktoritettia. He eivät tunnista aitoa auktoriteettia, eivätkä anna asianmukaista vastausta auktoriteettia kohtaan.

 • Jumala on ylin auktoriteetti – Hän loi kaiken ja on kaiken yläpuolella. Jokaisen luodun tulee kumartua Hänen edessään.
  • Jes. 45:23
  • Room. 14:11
  • Fil. 2:10-11
 • Jumala loi ihmisen Hänen kuvakseen ja antoi ihmiselle auktoriteetin koko maan ylitse.
  • 1. Moos 1:27-28
 • Paholainen on väärä auktoriteetti. Hän varasti ihmisen auktoriteetin Aadamilta ja Eevalta.
 • Vaikka hän ottikin ihmisen auktoriteetin petoksen kautta, Jumala ei siltikään voinut vain napata sitä takaisin. Jeesus otti sen takaisin ihmiskunnan puolesta. Paholainen ei ikinä olisi ristiinnaulinnut Jeesusta, jos hän olisi tiennyt Jumalan suunnitelman palauttaa takaisin ihmisen auktoriteetin, sekä eheyttää ihminen jälleen takaisin oikeaan asemaan Jumalan kanssa.
  • 1. Kor. 2:8
 • Jumala käyttää auktoriteettiaan HYVÄÄN! Jumala on RAKKAUS, Hänen ensisijainen motivaationsa on ARMO ja Hänen halunsa on SIUNATA!

2. Jos haluat onnistua jokaisella elämän alueella sinun täytyy olla alamainen aidolle auktoriteetille. Näin toimimalla väärällä auktoriteetilla ei ole mitään sijaa elämässäsi.

 • Sinun tulee henkilökohtaisesti antaa elämäsi kuninkaiden Kuninkaalle ja herrojen Herralle.
  • Jaak. 4:7  Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.
 • Älä anna viholliselle mitään sijaa elämässäsi.
 • Tunnista kaikki auktoriteetit, jotka Jumala on asettanut maan päällä. Room. 13:1-10
 • Tee päätös vaeltaa rakkaudessa kaikkia kohtaan kaikkina aikoina. Tämä sisältää – ja on siihen erityisen soveltuva – oman perheesi.

3. Aviomiehet ja isät – Jumala on asettanut sinut perheen pääksi. Sinulla ei ainoastaan ole auktoriteetti, vaan myös vastuu.

 • Tee se sama päätös, minkä Joosua teki: Mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa!
 • Et voi pakottaa perhettäsi palvelemaan Jumalaa – sinun tulee vaikutuksen kautta saada heidät mukaan.
 • Aseta esimerkki jumalisesta miehestä, joka kunnioittaa Herraa ja on Hänelle alamainen kaikessa.
 • Jumalan suunnitelman mukaan sinun tulisi olla epäitsekkäin henkilö kodissasi – ei itsekkäin – niinkuin monesti on tapana.
 • Sinä olet kodin pää – et diktaattori etkä nynny!
 • Tunnista, ettei vaimosi ole yhtä vahva kuin sinä ja elä taidollisesti hänen kanssaan, että rukouksesi tulevat vastatuiksi.
  • 1. Piet 3:7
 • Älä ole kuin härkä posliinikaupassa lastesi kanssa, mutta älä myöskään luovu vastuistasi kasvattaa heitä oikein.
  • Ef. 6:4  Ja te isät, älkää kiihoittako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa.
  • Kol. 3:21  Isät, älkää kiihoittako lapsianne, etteivät he kävisi aroiksi.
 • Sinä olet perheesi suojelija. Suojele vaimoasi ja lapsiasi kaikelta, mikä voisi vahingoittaa heitä fyysisesti, mielen alueella tai hengellisesti. Suojele heitä vääristyneiltä vaikutuksilta.
 • Olet asemassasi siunataksesi kotiasi ja ollaksesi siunaus perheellesi.

4. Vaimot ja äidit – Jumala on antanut sinulle asemasi, miehesi alamaisuudessa, olemaan auktoriteettina kodissasi.

 • Olkaa alamaiset miehillenne Herran pelossa. Alamaisena oleminen ei tarkoita, että annat jonkun kävellä ylitsesi vastoin tahtoasi. Älä laita miestäsi pakottamaan alamaisuutta sinulle kapinoinnin tai välinpitämättömyyden kautta. Älä ole puskeva härkä tai piesty koiranpentu. Sinun tulee tehdä päätöksesi itse. Päätä olla alamainen miehellesi – uskossa – kunnioituksesta Jumalan Sanaa kohtaan.
  • Olkaa alamaiset antamatta tilaa hysteeriselle pelolle tai ahdistusten hermostuttaa teitä. 1. Piet. 3:6
 • Jumala on antanut sinulle kaavan Sananlaskuissa 31:10-31
 • Sinun aviomiehesi tulisi kyetä itsevarmasti luottaa sinuun, koska teet hänelle vain hyvää kaikkina elinpäivinäsi. Sanl. 31:25-27

5. Lapset (kaikenikäiset) kunnioittakaa vanhempienne auktoriteettia, jotka Jumala on asettanut elämäänne. He ovat elämässäsi sinun hyväksesi – ei tehdäksesi sinulle vahinkoa. Jumala pitää heidät vastuullisena sinun huolenpidostasi ja hyvinvoinnistasi.

 • Olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa.
  • Ef. 6:1-3  Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein. “Kunnioita isääsi ja äitiäsi” – tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus – “että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä”.
  • Kol. 3:20  Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset kaikessa, sillä se on otollista Herrassa.

HUOM. Jokainen meistä tulee tekemään tilin Jumalan edessä ajatuksistamme, sanoistamme ja teoistamme. Olimmepa auktoriteetissa tai auktoriteetin alla, kunnioittakaamme kukin Herraa valinnoissamme. Niin tehdessämme toteutamme Jumalan tarkoituksen elämällemme ja jätämme taaksemme siunauksen vanan emmekä tuhon vanaa täällä ollessamme!