Perustavat Raamatunpaikat: Luuk 1:41-44; Luuk 2:8-10; Matt 2:10-11

Luuk 1:41-44 Ja kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussansa; ja Elisabet täytettiin Pyhällä Hengellä. Ja hän puhkesi puhumaan suurella äänellä ja sanoi: “Siunattu sinä vaimojen joukossa, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä! Ja kuinka minulle tapahtuu tämä, että minun Herrani äiti tulee minun tyköni? Sillä katso, kun sinun tervehdyksesi ääni tuli minun korviini, hypähti lapsi ilosta minun kohdussani.

Luuk 2:8-10 Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille: “Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle.

Matt 2:10-11 Nähdessään tähden he ihastuivat ylen suuresti. Niin he menivät huoneeseen ja näkivät lapsen ynnä Marian, hänen äitinsä. Ja he lankesivat maahan ja kumarsivat häntä, avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja: kultaa ja suitsuketta ja mirhaa. 

1. Koko Kristinuskon/joulun sanoman perusta ja lähtökohta on ilo. 

 • Jopa Johannes vauva, joka tultaisiin tuntemaan Johannes kastajana, hypähti kohdussa, vielä syntymättömän Jeesus vauvan läsnäolossa. 
 • Enkelit ilmoittivat mahtavan uutisen ja suuren ilon maailmalle, laulaen ja ylistäen Herraa. Sana suuri tulee tässä yhteydessä kreikan sanasta megas, joka tarkoittaa ylenpalttista, suunnatonta, upeaa, jättimäistä, äänekästä, valtavaa ja suunnatonta jysäystä. (megafoni sana tulee samasta juuresta kuin sana suuri (megas) 
 • Kun viisaat miehet näkivät tähden he täyttyivät hurmioituneella ilolla. KJV käännöksessä puhutaan erittäin suuresta ilosta. Kreikan kielen sana erittäin tarkoittaa kiihkeää, intohimoista, valtavassa mittasuhteessa olevaa, suurta. Sana suuri tarkoittaa tässäkin kohdassa ylenpalttista, suunnatonta, upeaa, jättimäistä, äänekästä, valtavaa ja suunnatonta jysäystä.
 • Heidän ilonsa oli siis mahdollisimman suurta ja äänekästä! 

2. Missä tahansa on Herran läsnäolo, siellä on ILO. Jokainen, jota Herra koskettaa täyttyy ILOLLA.

Ps 16:11 Sinä neuvot minulle elämän tien; ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä, ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi iankaikkisesti.

Apt 2:28 Sinä teet minulle tiettäviksi elämän tiet, sinä täytät minut ilolla kasvojesi edessä. 

Ps 2:4 Hän, joka taivaassa asuu, nauraa. 

ob 5:22 Hävitykselle ja kalliille ajalle sinä naurat, etkä metsän petoja pelkää.

Apt 13:52 Ja opetuslapset tulivat täytetyiksi ilolla ja Pyhällä Hengellä.

3. Jeesus kohtasi ja kärsi ristin Hänelle tarjolla olevan ILON sijasta.

Hepr 12:2 Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. 

Apt 2:23-28 Hänet, joka teille luovutettiin, Jumalan ennaltamäärätyn päätöksen ja edeltätietämyksen mukaan, te laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte. Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista, niinkuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää. Sillä Daavid sanoo hänestä: ‘Minä näen alati edessäni Herran, sillä hän on minun oikealla puolellani, etten horjahtaisi. Sentähden minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee, ja myös minun ruumiini on lepäävä toivossa; sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan etkä salli Pyhäsi nähdä katoavaisuutta. Sinä teet minulle tiettäviksi elämän tiet, sinä täytät minut ilolla kasvojesi edessä.’

 • Välittämättä siitä mitä Hän joutui käymään läpi, Jeesus valitsi totella isäänsä. Hän tiesi kuolevansa, mutta Hänen toivonsa oli siinä, että Isä ei koskaan antaisi hänen pysyä haudassa. Hän tiesi mikä suuri ilo odottaa kuuliaisuuden toisella puolella ja Hän päätti kokea sen ilon!  

Matt 25:21-22 hänet, joka teille luovutettiin, Jumalan ennaltamäärätyn päätöksen ja edeltätietämyksen mukaan, te laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte. Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista, niinkuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää. Sillä Daavid sanoo hänestä: ‘Minä näen alati edessäni Herran, sillä hän on minun oikealla puolellani, etten horjahtaisi. Sentähden minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee, ja myös minun ruumiini on lepäävä toivossa; sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan etkä salli Pyhäsi nähdä katoavaisuutta. Sinä teet minulle tiettäviksi elämän tiet, sinä täytät minut ilolla kasvojesi edessä.’

 • Ikuinen ilo Jumalan läsnäolossa koittaa uskolliselle.

4. Heillä, jotka tuntevat Herran ja palvelevat Häntä on monia syitä ILOITA.  

Luuk 10:21-22 Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi: “Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne, kuka Poika on, kuin Isä; eikä kukaan muu tunne, kuka Isä on, kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa.”

Luuk 10:20 Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa.”

 • Ilo ei tule sinusta itsestäsi, saavutuksistasi, tai edes siitä, että henget ovat sinulle alalmaiset. Ilosi perustuu siihen, että Jeesus pelasti sinut kuolemalta ja tuholta tuoden sinut elämän täyteyteen ja nimesi on nyt kirjoitettuna Hänen Elämän kirjaansa.   

Jes 61:10 Minä iloitsen suuresti Herrassa, minun sieluni riemuitsee minun Jumalassani, sillä hän pukee minun ylleni autuuden vaatteet ja verhoaa minut vanhurskauden viittaan, yljän kaltaiseksi, joka kantaa juhlapäähinettä niinkuin pappi, ja morsiamen kaltaiseksi, joka on koruillansa kaunistettu.

5. Jumalan valtakunta maan päällä on ILOINEN, täynnä ILOA oleva valtakunta.

Room 14:17 sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.

 • Jumalan valtakunnassa Herra ei välitä siitä mitä me syömme tai juomme.  Sillä on väliä, että elämme oikein, rauhassa ja ilossa, jotka kaikki tulevat Pyhän Hengen kautta. 

Gal 5:22-23 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki

 • Mitä suurempi Pyhän Hengen työ on sinussa sitä enemmän hengen hedelmät näkyvät päivittäisessä elämässäsi, mukaanlukien ilon hedelmä. Iloton uskonto on juuri sitä, uskonto. Jeesuksen palveleminen tarkoittaa elämää täynnä Herran iloa!  

1 Piet 1:8 Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla,

 • Meidän ilomme perustuu siihen, että Jeesuksen veri on ikuisesti pelastanut meidät synniltä ja kuolemalta. Mitä tahansa muuta elämässämme tapahtuu, meidän ei enää koskaan tarvitse pelätä kuolemaa, helvettiä tai hautaa.   

6. Välittämättä mitä käyt läpi, voit silti olla täynnä ILOA.

Joh 16:22 Niin on myös teillä nyt murhe; mutta minä olen taas näkevä teidät, ja teidän sydämenne on iloitseva, eikä kukaan ota teiltä pois teidän iloanne.

 • Onnellisuus ja ilo eroavat siinä, että onnellisuus riippuu olosuhteista, mutta ilo ei. Ilo tulee sydämestä, joka on täynnä Jumalan Henkeä.

Job 8:20-21 Katso, Jumala ei hylkää nuhteetonta eikä tartu pahantekijäin käteen. Vielä hän täyttää sinun suusi naurulla ja huulesi riemulla. Sinun vihamiehesi verhotaan häpeällä, ja jumalattomien majaa ei enää ole.”

 • Vain ne, jotka todella palvelevat Jumalaa voivat kokea todellista iloa. Syntinen ei voi koskaan kokea tällaista iloa, luopiotilassa oleva ihminen on onnettomin ihminen maan päällä.  

Sananl 14:12-13 Miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie. Nauraessakin voi sydän kärsiä, ja ilon lopuksi tulee murhe.

 • Ilman Jeesusta elämässäsi sinun naurusi on tyhjää ja onnellisuutesi väliaikaista.  

Ps 5:11 Tuomitse, Jumala, heidät syyllisiksi, rauetkoon heidän hankkeensa. Kukista heidät heidän rikostensa paljouden tähden, sillä he niskoittelevat sinua vastaan.

Ps 126:1-6 Kun Herra käänsi Siionin kohtalon,niin me olimme kuin unta näkeväiset. Silloin oli meidän suumme naurua täynnä, ja kielemme riemua täynnä; silloin sanottiin pakanain keskuudessa: “Herra on tehnyt suuria heitä kohtaan”. Niin, Herra on tehnyt suuria meitä kohtaan; siitä me iloitsemme. Herra, käännä meidän kohtalomme, niinkuin sadepurot etelämaassa. Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. He menevät itkien, kun kylvösiemenen vievät; he palajavat riemuiten, kun lyhteensä tuovat

Fil 4:4 Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa!