Mitä sinulla on käsissäsi?

Sinulle on uskottu avaimet nähdä moninkertaistumista, menestystä ja enentymistä.

Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään.
Toinen Pietarin kirje 1:3