Sanan perustus:

Ef 5:18  Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä

1. Kun täytymme Pyhällä Hengellä, Hän tuo meidät suurempaan Jeesuksen Kristuksen ilmestykseen.

 • Pyhä Henki on tie Isän luo.
 • Hän on Isän tie meidän luo.
 • Hän on kuin taiteilija – Hän maalaa Jeesuksen elämän tauluumme ja tekee Jeesuksen meille todelliseksi.
 • Mitä enemmän olemme täynnä, sitä enemmän tunnustamme Hänet ja olemme riippuvaisia Hänestä.
 • Pyhä Henki tuo meidät elämään henkilökohtaiseen liittoon Herran kanssa sekä jatkuvaan luottamussuhteeseen Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa.

HUOM. Hengellä täyttyminen tarkoittaa Jeesuksella täyttymistä.

2. Pyhä Henki katkaisee meidät elämästä itsellemme ja synnille, ja tuo meidät pyhyyden, vanhurskauden ja kuuliaisuuden elämään.

2. Moos 40:34-35 Sitten pilvi peitti ilmestysmajan, ja Herran kirkkaus täytti asumuksen; eikä Mooses voinut mennä ilmestysmajaan, sillä pilvi oli laskeutunut sen päälle, ja Herran kirkkaus täytti asumuksen.

 • Tämä on kuva Hengellä täyttyneestä henkilöstä – täynnä Herran kirkkautta – niin, ettei lihalle jää mitään tilaa.

3. Pyhä Henki tuo meidät iloon ja ilon täyteyteen.

Joh 15:11 Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.

Joh 17:13 Mutta nyt minä tulen sinun tykösi ja puhun tätä maailmassa, että heillä olisi minun iloni täydellisenä heissä itsessään.

 • Kun Jeesus oli puhunut luvatusta Hengestä ja siitä, että meidän tulee olla kiinni Viinipuussa (Hänessä), Hän kertoi tuosta ilosta, joka sitä seuraa. Hän sanoi: “että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.”
 • Ilon täyteys pyyhkii pois kaiken kivun, epäilyksen, pelon ja surun.

4. Hengen hedelmä vapautuu Hengellä täyttyneen miehen tai naisen sydämestä.

Gal 5:1-26 Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Katso, minä, Paavali, sanon teille, että jos ympärileikkautatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi. Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain. Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta. Sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa Hengen kautta. Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Te juoksitte hyvin; kuka esti teitä olemasta totuudelle kuuliaisia? Houkutus siihen ei ole hänestä, joka teitä kutsuu. Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. Minulla on teihin se luottamus Herrassa, että te ette missään kohden tule ajattelemaan toisin; mutta teidän häiritsijänne saa kantaa tuomionsa, olkoon kuka hyvänsä. Mutta jos minä, veljet, vielä saarnaan ympärileikkausta, miksi minua vielä vainotaan? Silloinhan olisi ristin pahennus poistettu. Kunpa aivan silpoisivat itsensä, nuo teidän kiihoittajanne! Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: “Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”. Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ettette toinen toistanne perin hävitä. Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme.

 • Hengen hedelmä puhkeaa esiin spontaanisti Pyhän Hengen täyteydestä, sinun hengestäsi, toimien hengessä ja vaikuttaen henkeen, sieluun ja ruumiiseen.
 • Kun elämäsi on täynnä Jumalaa, elämäsi tulee olemaan täynnä jumalisuutta.

5. Kun olet täynnä Pyhää Henkeä, Jumalan Henki virtaa sinusta – käsinkosketeltava läsnäolo – joka vaikuttaa jokaiseen elämäsi osa-alueeseen.

 • Puheeseen – Ef 5:18 vaan täyttykää Hengellä,

Ef 5:19 puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle,

 • Toimintaan – tulet siunaukseksi monille
 • Tilanteisiin – kaikki, mitä Jumalan läsnäolo koskettaa tulee järjestykseen.