Mitä usko saa aikaan

MATTEUS 21:18-22

Uskon kautta otamme vastaan, mitä Jeesus teki puolestamme ristillä, kun Hän vuodatti verensä, antoi elämänsä ja maksoi hinnan synneistämme.
Usko toimittaa vastauksen. Usko perustuu Jumalan ikuiseen Sanaan ja Hänen tahtoonsa, sillä Hänen Sanansa on Hänen tahtonsa!

Valtaamme uskossa alaa, kunnes Hän saapuu!