Murehtimisesta uskoon – Osa 2

Ei Jumala ole ihminen, niin että hän valhettelisi,eikä ihmislapsi, että hän katuisi.Sanoisiko hän jotakin eikä sitä tekisi,puhuisiko jotakin eikä sitä täyttäisi?
4. Mooseksen 23:19

Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.
Heprealaiskirje 11:6

ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia.
Heprealaiskirje 2:15

häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,
Kolossalaiskirje 1:13-14

niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden.
2. Korinttilaiskirje 4:4-5

Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. 
2. Korinttilaiskirje 5:17

Ja kaiken, mitä te anotte rukouksessa, uskoen, te saatte.
Matteus 21:22

Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, 
Efesolaiskirje 1:3