Murehtimisesta uskoon

“Näin sanoo Herra: Kirottu on se mies, joka turvaa ihmisiin ja tekee lihan käsivarreksensa ja jonka sydän luopuu Herrasta. 6 Hän jää alastomaksi arolle eikä näe mitään onnea tulevan; hän asuu poudan polttamissa paikoissa erämaassa, asumattomassa suolamaassa.”

‭‭‭‭Jeremia‬ ‭17:5-6‬

“Siunattu on se mies, joka turvaa Herraan, jonka turvana Herra on. 8 Hän on kuin veden partaalle istutettu puu, joka ojentaa juurensa puron puoleen; helteen tuloa se ei peljästy, vaan sen lehvä on vihanta, ei poutavuonnakaan sillä ole huolta, eikä se herkeä hedelmää tekemästä.”

‭‭Jeremia 17:7-8‬‬

Jumala ensin. Luota häneen.

Voit elää ilman ahdistusta tai tuskaa – sillä Jumalan sana neuvoo sinua!

“Älkää mistään murehtiko (tuskailko tai olko huolissanne), vaan kaikessa (ja kaikissa olosuhteissa) saattakaa [täsmälliset ja selvät] pyyntönne rukouksella ja anomisella (vedoten) kiitoksen kanssa [jatkaen niiden tuomista] Jumalalle tiettäväksi,”

 Filippiläisille 4:6  

Älkää siis murehtiko sanoen: ‘Mitä me syömme?’ tahi: ‘Mitä me juomme?’ tahi: ‘Millä me itsemme vaatetamme?’ Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Vaan etsikää (tavoitelkaa ja pyrkikää edistämään) ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa (Hänen tapaansa toimia ja olla oikeassa), niin myös kaikki tämä (yhdessä) teille annetaan.”

‭‭Matteus 6:31-33

Lopeta huolestuminen!

Vaella uskossa, vaella rakkaudessa, kieltäydy huolestumasta, tuo pyyntösi Jumalalle kiitoksella, luota Häneen ja jatka antamista!