Perustavat Raamatunpaikat:

Joh 1:1-14 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

1. Jos Jeesus olisi vielä maisemissa Hänet heitettäisiin ulos suurimmasta osasta kirkkoja. 

 • Jeesus ei ollut uskonnollinen eikä Hän sopeutunut uskonnolliseen porukkaan. 
 • Jeesus oli radikaali. Hän oli ennalta arvaamaton. Hän ei tehnyt mitä ihmiset odottivat tai hänen tekevän. 

1 Kor 2:14-15. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan.

 • Jumalan Henki ohjasi Jeesusta kaikessa mitä Hän sanoi ja teki.

Joh 3:34. Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja; sillä ei Jumala anna Henkeä mitalla.

 • Jeesus ei ole fyysisesti nähtävillä maan päällä. Ainoa Jeesus mitä maailma ikinä tulee näkemään ovat uudestisyntyneet uskovat, Jumalan lapset, Pyhällä Hengellä täytetyt.  
 • Ainoa tapa miten ihmiset voivat nähdä Jeesuksen silmissäsi, kuulla Hänet äänessäsi ja tuntea Hänet kosketuksessasi on jos annat Pyhän Hengen tehdä työn sinussa. Niin, että kuuliaisesti vaellat Jumalan rakkaudessa toisia kohtaan tekemällä Jeesuksen tekoja. 
 • Lue Matteus, Markus, Luukas ja Johannes niin ymmärrät millainen Jeesus todella on.

2. Jeesuksesta liikkuu valtavasti mielipiteitä ja teorioita, mutta evankeliumit kuvailevat Hänet sellaisena kuin Hän on.

 • Jeesus sanoi mitä tarkoitti ja Hän tarkoitti mitä Hän sanoi. 
 • Jeesuksen sanojen ja tekojen merkitys häviää kun ihmiset yrittävät tulkita Raamattua allegorisesti tai kuvainnollisesti eikä kirjaimellisesti.
 • Lopettaessaan selontekoa Jeesuksen maallisesta palvelutyöstä Johannes sanoo:  “On paljon muutakin, mitä Jeesus teki; ja jos se kohta kohdalta kirjoitettaisiin, luulen, etteivät koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa.” (Joh 21:25)
 • Kaikki mitä meidän tarvitsee tietää Jeesuksesta on kirjoitettu neljään evankeliumiin.
 • Hänen syntymänsä, Hänen elämänsä, Hänen maallinen palvelutyönsä, Hänen kuolemansa, Hänen ylösnousemuksensa, Hänen taivaaseen astumisensa. 
 • Hänen syntymänsä: Siitettiin Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyestä. Hän oli 100% Jumala ja 100% ihminen.
 • Hänen elämänsä: Hän eli synnittömän elämän, vaikka häntä yritettiin houkutella aivan samoin kuin meitä muitakin. 

Hepr 4:15. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. 

 • Hänen maallinen palvelutyönsä: Jeesus valmistautui 30 vuotta maalliseen palvelutyöhönsä, joka alkoi siitä kun Hänet kastettiin vedellä ja Pyhällä Hengellä Jordanissa. Hänen maallinen palvelutyönsä kesti noin kolme ja puoli vuotta. 70% Hänen palvelutyöstään oli sairaiden parantamista ja pahojen henkien pois ajamista.  
 • Hänen kuolemansa: Hänen kuoli golgatalla maailman syntien tähden, koko maailman.    
 • Hänen ylösnousemuksensa: Jeesus nostettiin kuolleista ja Hän ryösti saatanalta kuoleman ja tuonelan avaimet. 
 • Hänen taivaaseenastumisensa: Enkeli kertoi opetuslapsille, Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän.” (Apt 1:11a)

Joh 14:12. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö.

 • Jeesus lähetti meille toisen puolustajan, Pyhän Hengen, joka on samanlainen kuin Hän. Sama Pyhä Henki joka voiteli Jeesuksen.  
 • Tämä puolustaja tulee elämään meissä ja meidän kanssamme.  Puolustaja antaa Jeesuksen elää sisällämme ja ilmentyä kauttamme maan päällä. 
 • Kristitty tarkoittaa: Pieni Kristus, pieni voideltu.  
 • Muistakaa miten Jeesus sanoi:  “Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän” (Joh 14:9) Hän sanoi myös: “Niin Jeesus sanoi heille: “Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen, ja etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun Isäni on minulle opettanut. Ja hän, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani; hän ei ole jättänyt minua yksinäni, koska minä aina teen sitä, mikä hänelle on otollista.” (Joh 8:28-29)

1 Joh 4:4. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.

 • Salli Jeesuksen elää suurena sisälläsi niin, että maailma voi tietää Hänen olevan elossa!