Näky 2021

Mitä tänä vuonna tapahtuu?

I. Jokainen taivaallinen näky saa alkunsa antautumisen, omistautumisen ja uhraamisen paikalta. 

Abram

1. Mooseksen kirja 12:4  Niin Abram lähti, niinkuin Herra oli hänelle puhunut, ja Loot meni hänen kanssansa. Abram oli Harranista lähtiessänsä seitsemänkymmenen viiden vuoden vanha.”

1. Mooseksen kirja 22:2-3  Ja hän sanoi: “Ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon”. Varhain seuraavana aamuna Aabraham satuloi aasinsa ja otti mukaansa kaksi palvelijaansa sekä poikansa Iisakin, ja halottuaan polttouhripuita hän lähti menemään siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut.”

Nehemia

Nehemia 2:1  “Niisan-kuussa, kuningas Artahsastan kahdentenakymmenentenä hallitusvuotena, kun viini oli hänen edessään, otin minä viinin ja annoin sen kuninkaalle. Kun minä en ollut ennen ollut hänen edessään murheellisena,

Paavali

Apostolien teot 26:19  “Sentähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä,

II. Taivaallinen näky löytyy Jumalan Sanasta, ja Pyhästä Hengestä.

Psalmi 119:105  “Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni.

Roomalaiskirje 8:14  “Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.

III. Ilman näkyä – sinua ohjaa jonkun toisen näky.

Sananlaskut 29:18 (FINRK)  “Kun ei ole näkyä, kansa villiintyy. Autuas se, joka ottaa opetuksen varteen!

Efesolaiskirje 2:2  “joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa,

IV. Odotus on uskoa

‭‭Sananlaskut‬ ‭23:18‬ ‭(FINRK‬‬)  “Silloin sinulla totisesti on tulevaisuus eikä toivosi raukea tyhjiin.

V. Näkysi on yhteydessä siihen, että autat jotakuta muuta täyttämään kutsunsa – Tällainen on Jumalan valtakunta.

VI. Näyn toteutuminen vaatii rakkaudessa vaeltamista ja radikaalia uskoa.

Älä ole vain näkyjen näkijä, vaan yhdistä näkyyn toiminta.

5. Mooseksen kirja 11:13-15  “Ja jos nyt tottelette minun käskyjäni, jotka minä tänä päivänä teille annan, niin että rakastatte Herraa, teidän Jumalaanne, ja palvelette häntä kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne, niin minä annan teidän maallenne sateen ajallansa, syyssateen ja kevätsateen, ja sinä saat korjata viljasi ja viinisi ja öljysi. Ja minä annan sinun karjallesi ruohoa kedoillasi; ja sinä syöt ja tulet ravituksi.

Tämä on Pyhän Hengen vuosi, uskon vuosi, seurakunnan vuosi Jumalan taivaallisen suunnitelman täyttymisen vuosi.