Nälkäinen Jumalan puoleen

25.12.2022

“Sitten he tulivat Jerikoon. Kun Jeesus lähti sieltä opetuslastensa ja suuren väkijoukon kanssa, tien vieressä istui sokea kerjäläinen, Bartimaios, Timaioksen poika. Kun hän kuuli, että tulija oli Jeesus Nasaretilainen, hän alkoi huutaa: ”Jeesus, Daavidin Poika, armahda minua!” Monet nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan, mutta hän huusi vielä kovemmin: ”Daavidin Poika, armahda minua!” Silloin Jeesus pysähtyi ja sanoi: ”Kutsukaa hänet.” He sanoivat sokealle: ”Ole turvallisella mielellä. Nouse, hän kutsuu sinua.” Mies heitti viittansa yltään, hypähti pystyyn ja tuli Jeesuksen luo. Jeesus kysyi häneltä: ”Mitä tahdot minun tekevän sinulle?” Sokea vastasi: ”Rabbuuni, että saisin näköni jälleen.” Silloin Jeesus sanoi hänelle: ”Mene, uskosi on parantanut sinut.” Hän sai heti näkönsä ja seurasi Jeesusta tiellä.” Markus‬ ‭10‬:‭46‬-‭52‬ ‭FINRK‬‬

Jumala antaa anteliaasti kaikille, eikä etsi syytä olla antamatta.

“Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset.” Jaakob‬ ‭4‬:‭8‬ ‭FINPR‬‬

“Niin kuin peura kaipaa vesipuroille, niin minun sieluni kaipaa sinua, Jumala.” Psalmit‬ ‭42‬:‭2‬ ‭FINRK‬‬

“Niin Jeesus sanoi hänelle: “‘Jos voit!’ Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo”.” Markus‬ ‭9‬:‭23‬ ‭FINPR‬‬

Bartimaioksen usko huusi. Hän aktivoi ihmeensä, ja Jeesus kutsui tätä uskoksi! Jeesus on sama tänään (Hepr 13:8)

Hän on hyvä, rakastava Jumala, joka kysyy sinulta, mitä sinä haluat.

Sydämestäsi tulee nousta oma, henkilökohtainen huuto Hänen puoleensa! ”Mene, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi.”

“Jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille auliisti ja moittimatta, niin se hänelle annetaan.” Jaakob‬ ‭1‬:‭5‬ ‭FINRK‬‬

Hän ei nuhtele sinua siitä syystä, että pyydät. Hän antaa kaikille vapaasti, avoimin käsin.

Jumala ei katso henkilöön (Apt 10:34). Mitä Hän tekee yhdelle, Hän tekee sinulle kun tulet nälkäisenä ja uskossa!