Ota elämäsi haltuun!

 • Vallitseva nykytilanne voi olla paljon vähäisempi kuin se, mitä näet Jumalan Sanassa.
 • Saatat pitää itseäsi hyvin vähäpätöisenä, tai olet saattanut kohdata elämäntilanteita, jotka ovat jättäneet sinut syvän pettymyksen valtaan.
 • … tai voi olla, että muista syistä olet valinnut ”istua takapenkillä” omassa elämässäsi.

Roomalaiskirje 5:17 Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta. 

Armon ja vanhurskauden lahjan kautta meidät nostetaan auktoriteettiasemaan elämään YLTÄKYLLÄISTÄ ELÄMÄÄ (Johannes 10:10).

Ilmestyskirja 1:6 ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti! Amen.

Ympäristösi (ja olosuhteesi) voi voittaa sinut
tai voit olla voittaja niiden keskellä!

Ota elämäsi haltuun!

Lopeta juoruaminen, puhuminen ihmisten selän takana. Keskity omaan elämääsi, perheeseesi, tehtävääsi ja ihmisiin, jotka Jumala on uskonut sinulle. 

 • Uskon sana sydämessäsi.
 • Voitto huulillasi.
 • Jalat liikkeellä kuuliaisuudessa.

Me voimme ja meidän tulisi olla toisten tukena, kun he kohtaavat vaikeuksia ja odottamattomia tilanteita. 

Osoita rakkautta muille ja huolehdi heistä. 

 • Varjele omaa sydäntäsi (Sananlaskut 4:23)
 • Rakenna omaa uskoasi (Roomalaiskirje 10:17)
 • Puhu voittoa omalla äänelläsi (Markus 11:23)
 • Ota maata haltuun jaloillasi (Joosua 1:3)
 • Rakasta. Toimi. Elä. Anna.

Aloita siitä, missä nyt olet; pienemmistä asioista.

Unelmoi ja saa näky suurimmista 

Ota haltuun se, mitä sinulle on uskottu!

Eräänä päivänä teemme tiliä siitä, mitä meille on uskottu (Hebrealaiskirje 9:27)

… ja muista, että kaikki virtaa suhteestasi Herraan (Johannes 15). Ilman Häntä et voi tehdä mitään!

Täydentäviä raamatunkohtia (Lisäykset hakasulkeissa perustuvat Amplified Classic -käännökseen.):

 • Luukas 10:19 Katso, minä olen antanut teille vallan [ja voiman] tallata käärmeitä ja skorpioneja ja [fyysisen sekä mentaalisen voiman ja kyvyn koskien] kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä [millään tavoin] vahingoittava.
 • Luukas 9:1-2 Niin hän kutsui kokoon ne kaksitoista [apostolia] ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja. 2 Ja hän lähetti heidät [ilmoittamaan ja] julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita.
 • Matteus 28:18-20 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja [päättäen hiljaisuuden] puhui heille ja sanoi: “Minulle on annettu kaikki valta [auktoriteetti ja hallintavalta] taivaassa ja maan päällä. 19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä [jatkuvasti, vääjäämättä ja joka tianteessa aina] maailman loppuun asti. [Amen – näin olkoon]”
 • Luukas 4:36 Ja heidät kaikki valtasi hämmästys, ja he puhuivat keskenään sanoen: “Mitä tämä puhe on, sillä hän käskee vallalla ja voimalla saastaisia henkiä, ja ne lähtevät ulos?”
 • ‭‭Markus 1:27 Ja he hämmästyivät kaikki, niin että kyselivät toisiltaan sanoen: “Mitä tämä on? Uusi [tuore], voimallinen oppi! Hän käskee saastaisia henkiäkin, ja ne tottelevat häntä.”
 • Apostolien teot 1:8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman [kyvyn, tehokkuuden ja väkevyyden], ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka [aivan sen rajoille asti]”.