Palo Jumalaa kohtaan

Joh‬ ‭2:13-17‬. Ja juutalaisten pääsiäinen oli lähellä, ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. 14Niin hän tapasi pyhäkössä ne, jotka myivät härkiä ja lampaita ja kyyhkysiä, ja rahanvaihtajat istumassa. 15Ja hän teki nuorista ruoskan ja ajoi ulos pyhäköstä heidät kaikki lampaineen ja härkineen ja kaasi vaihtajain rahat maahan ja työnsi heidän pöytänsä kumoon. 16Ja hän sanoi kyyhkysten myyjille: “Viekää pois nämä täältä. Älkää tehkö minun Isäni huonetta markkinahuoneeksi.” 17Silloin hänen opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu: “Kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut”.

Jeesus oli tulenpalava Jumalan huoneen ja Jumalan suunnitelman puolesta ja hän halusi intohimoisesti nähdä Isän tahdon tapahtuvan! Meidät on kutsuttu olemaan kuin Jeesus  

– Tyytyväisyys (Itseriittoisuus ja erityisesti sellainen, johon liittyy tietämättömyys todellisista vaaroista ja puutteista) sekä välinpitämättömyys (merkitsee sitä, että sinulla ei ole kiivautta tiettyä asiaa kohtaan) 

Jeesus ei ollut itseriittoinen tai välinpitämätön. Hän tiesi mikä on väärin ja hän nousi sitä vastaan. Hänellä oli palavuus jumalattomuutta kohtaan ja Hän rakasti vanhurskautta.  Ja Hän valitsi ihmisiä, jotka liikkuivat, tekivät ja joilla oli kädet työssä! 

Hepr 1:9. Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta; sentähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä, enemmän kuin sinun osaveljiäsi.

Jeesuksen opetuslapset

 ‭Mark‬ ‭3:13-17. Ja hän nousi vuorelle ja kutsui tykönsä ne, jotka hän itse tahtoi, ja he menivät hänen tykönsä. 14Niin hän asetti kaksitoista olemaan kanssansa ja lähettääksensä heidät saarnaamaan, 15ja heillä oli oleva valta ajaa ulos riivaajia. 16Ja nämä kaksitoista hän asetti: Pietarin — tämän nimen hän antoi Simonille — 17ja Jaakobin, Sebedeuksen pojan, ja Johanneksen, Jaakobin veljen, joille hän antoi nimen Boanerges, se on: ukkosenjylinän pojat, ‬‬

Ukkosenjylinän pojat? Hän valitsi nämä kaverit! Johannes 18:10:ssä Pietari otti miekan esiin ja pilkkoi ylimmän papin orjalta oikean korvan. Nämä kaverit olivat voimakkaita! He eivät olleet heikkoja, vikisijöitä tai tuppisuita, heissä oli paloa!   

Paavali meni kiihkeästi seurakuntaa vastaan kun Jeesus pysäytti hänet tiellä! 

Aika tehdä muutos. 

Maallisen elämän eläminen, tottelemattomuus avaa ovet paholaiselle. Synnissä eläminen vetää puoleensa itseriittoista ja välinpitämätöntä elämää. 

Ensimmäinen askel on parannuksen teko kuolleista teoista. Intohimon puute elämässäsi johtaa kuolleisiin tekoihin.  

‭‭Ilm ‭3:19‬ .‬‬ Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus.

Me emme voi olla aistillisten tai lihallisten halujen vietävinä, maallisten kaipauksien, jotka vetävät meitä puolelta toiselle. Meillä täytyy olla PALO JUMALAN ja HÄNEN HUONEENSA PUOLEEN.  

Matt‬ ‭5:6‬ . Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan.

Nälkä Jumalan puoleen!

Raamattu on pullollaan ihmisiä, joilla oli INTOHIMO nähdä asioiden tapahtuvan!  

‭‭Mark‬ ‭11:24‬ . Sentähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva.

Hanna rukoili intohimoisesti Herran puoleen temppelissä! (1 Sam 1)

Tiit‬ ‭2:14. Hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. 

– palava (palava hyvissä teoissa)

Minä sitoudun käymään vastaan kaikkea sellaista joka hidastaa herätystä maassamme ja näen tämän olevan suuri asia. Intohimon puute! Paholainen vihaa sinun paloasi Jumalaa kohtaan! Me emme ole kivikasvoisia zombeja, vaan intohimoisia ihmisiä, jotka rakastavat Jumalaa ja haluavat nähdä Hänen valtakuntansa EDISTYVÄN.  

Kun Jeesus kaatoi rahanlainaajien pöydät niin opetuslapset ymmärsivät Hänellä olevan paloa Jumalan huoneen puoleen. Tämän sama palo pitäisi olla meissä! JUMALAN SANAN kauttame näemme mikä on maallista ja mikä taivaallista! Jotta voimme tavoitella sitä mitkä asiat tulevat JUMALASTA ja HÄNEN VALTAKUNNASTAAN.