Palvelutyö kodeissa

Paikallisen seurakunnan tehtäviin kuuluu: julistaminen ja opettaminen; opetuslapseuttaminen; uskovien yhteys; ylistys ja palvonta; lähetystyö ja evankeliointi; uskovien kypsyyteen saattaminen, palvelutyö kodeissa; käytännön apu. 

Palvelutyö kodeissa 

Seurakunnan tehtävä – yleisesti ja paikallisesti – ulottuu koteihin ja perheisiin. Jumala asetti avioliiton ja perheen, kun Hän loi Aadamin ja Eevan, ja käski heitä lisääntymään eli saamaan lapsia. Tämä on Hänen suunnitelmansa ihmistä varten. Kun Hän julisti siunauksen Aabrahamin ylle, Hän sanoi, että kaikki sukukunnat maan päällä tulisivat siunatuiksi Jeesuksen, Aabrahamin siemenen kautta. Perkele on yrittänyt tuhota ihmiset, avioliitot ja perheet. Vain Jumalalla on avain onnistuneeseen avioliittoon ja perheeseen, ja seurakunnalla on iso rooli totuuden välittämisessä tällä osa-alueella, jotta ihmiset voivat elää vapaata ja siunattua elämää. 

Jeesus rakasti lapsia ja välitti heidän hyvinvoinnistaan: 

Markus 10:13-16 – Ja he toivat hänen tykönsä lapsia, että hän koskisi heihin; mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia. Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille: “Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta. Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle.” Ja hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä. 

Kirjeissään Paavali antaa kristityille erityisiä ohjeita liittyen avioliittoon ja perheeseen: 

Efesolaiskirje 5:33 – Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niinkuin itseänsä; mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä. 

Efesolaiskirje 6:1-4 – Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein.“Kunnioita isääsi ja äitiäsi” – tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus – “että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä”. Ja te isät, älkää kiihoittako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. 

Kolossalaiskirje 3:18-21 – Vaimot, olkaa miehillenne alamaiset, niinkuin sopii Herrassa. Miehet, rakastakaa vaimojanne, älkääkä olko heitä kohtaan katkerat. Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset kaikessa, sillä se on otollista Herrassa. Isät, älkää kiihoittako lapsianne, etteivät he kävisi aroiksi. 

Lupaus Pyhästä Hengestä oli uskoville ja heidän lapsilleen: 

Apostolien teot 2:39 – ”Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.” 

Jooel 2:28 – Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät. 

Apostolien teoissa kokonaiset perheet ja jopa perhekunnat ottivat vastaan pelastuksen ja heidät kastettiin vedessä ja Pyhässä Hengessä yhdellä kertaa: 

  •  Apostolien teoissa 16:15, Lyydia ja hänen perhekuntansa kastettiin. 
  • Apostolien teoissa 16:34, vanginvartija otti vastaan pelastuksen yhdessä koko perhekuntansa kanssa. 
  • Apostolien teoissa 18:8, Krispus, synagoogan esimies, ja koko hänen perhekuntansa uskoivat Herraan; ja myöskin monet korinttolaiset, jotka kuulivat, uskoivat ja heidät kastettiin. 

Seurakunnan johtajilta vaadittiin perheidensä hyvää hallitsemista: 

1. Timoteuskirje 3:4-5 – vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina; sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta? 

1. Timoteuskirje 3:12 – Seurakuntapalvelija olkoon yhden vaimon mies, lapsensa ja kotinsa hyvin hallitseva.

Tiituskirje 1:6 – jos missä olisi joku nuhteeton, yhden vaimon mies, jonka lapset ovat uskovia, eivät irstaudesta syytettyjä eivätkä niskoittelevia. 

Alkuseurakunta kokoontui pääasiassa kodeissa, joissa evankeliumi oli saanut vaikuttaa koko perheeseen: 

 Kolossalaiskirje 4:15 – Tervehdys Laodikeassa oleville veljille ja Nymfalle sekä hänen kodissaan kokoontuvalle seurakunnalle. 

Roomalaiskirje 16:5 – ja seurakunnalle, joka kokoontuu heidän kodissansa. Tervehdys Epainetukselle, rakkaalleni, joka on Aasian ensi hedelmä Kristukselle. 

1. Korinttolaiskirje 16:19 – Aasian seurakunnat tervehtivät teitä. Monet tervehdykset Herrassa lähettävät teille Akylas ja Priska sekä heidän kodissaan kokoontuva seurakunta. 

Apostolien teot 21:4-5 – Ja tavattuamme opetuslapset me viivyimme siellä seitsemän päivää. Ja Hengen vaikutuksesta he varoittivat Paavalia menemästä Jerusalemiin. Mutta kun olimme viettäneet loppuun ne päivät, lähdimme matkalle, ja kaikki saattoivat vaimoineen ja lapsineen meitä kaupungin ulkopuolelle saakka. Ja me laskeuduimme rannalla polvillemme ja rukoilimme. 

Apostolien teot 21:8-9 – Mutta seuraavana päivänä me lähdimme sieltä ja tulimme Kesareaan, jossa menimme evankelista Filippuksen tykö, joka oli yksi niistä seitsemästä, ja jäimme hänen tykönsä. Ja hänellä oli neljä tytärtä, neitsyttä, joilla oli profetoimisen lahja.