Osa 1: Parannusta tekevä sydän

Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista. Ap.t. 3:19

Perimmäinen tarkoitus parannuksen tekemiselle on: mielen (ja sydämen) ja tarkoitusperien muutos. Se on syvä suru, synnintunto tai katumus menneestä synnistä, väärästä teosta tai tämänkaltaisesta. Oikeaan katumukseen kuuluu oikea jumalallinen suru. Katumisen ja katumuksen välillä on ero. Jotkut ihmiset ovat pahoillaan, kun jäävät synnin teosta kiinni, mutta eivät tee parannusta synnistä itsestään. Synti ei ole heikkous, epäonnekas tapahtuma tai vahinko. Se on jumalallisen lain rikkomus; erityisesti tarkoituksellinen vahingonteko jotain uskonnollista tai moraalista arvoa kohtaan; jokin tuomittava tai kaduttava teko, käytös tai lipsahdus.

Synnissä on henkilökohtainen syyllisyys – kaikki antavat tilin yksilöinä synneistään.

Vääryys on kohtuuton epäoikeudenmukaisuus tai kieroutuneisuus. Joillakin ihmisillä on vääryyttä sydämessään. Syvällä sisimmässään, he haluavat tehdä syntiä, vaikka eivät ole sitä vielä tehneet nöyryytyksen ja kiinnijäämisen pelossa. Sydämen synnit tarvitsevat myös parannuksenteon. Tunnista ja tunnusta syntisi jumalallisen surun ja parannuksenteon lahjan kanssa, minkä vain Jumala voi sinulle antaa.

Apostolien teot 11:18b sanoo: “Niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi”

2.Tim.2:25b sanoo, “ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen, niin että tulevat tuntemaan totuuden” Sinä teet parannuksen uskoen Jumalan Sanaan.

Joona 3:5 sanoo:

“Niin Niiniven miehet uskoivat Jumalaan, kuuluttivat paaston ja pukeutuivat säkkeihin, niin suuret kuin pienet”

Jumalan armoa ei tulisi ottaa itsestäänselvyytenä,koska joitain asioita ei voi koskaan muuttaa, huolimatta siitä kuinka pahoillasi olet jälkeenpäin.

Hepr. 12:16-17 sanoo, että Eesau myi esikoisuutensa yhdestä ateriasta.

“Sillä te tiedätte, että hänet sittemminkin, kun hän tahtoi päästä siunausta perimään, hyljättiin; sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi.”

Syntisen parannuksenteko

1.Evankeliumia saarnaamalla

Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: “Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän? Niin Pietari sanoi heille: “Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Ap.t. 2:37-38

2.Jumalan hyvyyden kautta

Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen? Room.2:4

3. Muista tämä tärkeä tosiasia: Jumalan armo koskee KAIKKIA

Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. 2.Piet.3:9

Uskovan parannuksenteko

1.Jumalan nuhteiden ja kurinpidon kautta

sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa”. Hepr.12:6

Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Hepr.12:10-11

Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus. Ilm.3:19

2. Uusi näky Jumalasta

Korvakuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt. Sentähden minä peruutan puheeni ja kadun tomussa ja tuhassa.” Job 42:5-6

3. Veljen rakastava nuhde

Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään. hänen tulee sävyisästi ojentaa vastustelijoita; ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen, niin että tulevat tuntemaan totuuden ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään. 2.Tim.2:24-26

Kolme parannuksenteon hedelmää

1. Synnin tunnistaminen ja tunnustaminen

2. Nöyryys – pyytää Jumalalta armoa

Mutta publikaani seisoi taampana eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: ‘Jumala, ole minulle syntiselle armollinen’ Luuk.18:13

3. Todella, todella tärkeää – tehdä palautus (tai anteeksipyyntö)

Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle: “Katso, Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja jos joltakulta olen jotakin petoksella ottanut, niin annan nelinkertaisesti takaisin” Luuk.19:8

Yhteenveto

Ollaksesi oikeassa asemassa Jumalan kanssa, sinun tulee pitää parannuksen tekevä sydän Häntä kohtaan. Sinun tulee pitää sydämesi nöyränä ja pitää opetettava asenne ja kiitollinen sydän. Älä koskaan ole omavanhurskas. Tarkista oma lämpötilasi päivittäin.

Ole varovainen kenen kanssa olet tekemisissä ja keiden annat vaikuttaa elämääsi. Anna Jumalan Sanan olla oppaasi ja Jumalan rauhan hallita sydämessäsi. Kun teet syntiä, tunnusta se välittömästi. Tee oikein, hyväksi verellä puhdistus ja mene eteenpäin. Tällä tavoin pidät huolen että sydämesi on jatkuvasti parannusta tekevässä tilassa ja oikeassa suhteessa Jumalan kanssa.