Pyhän Hengen toimet: täynnä taivaallista voimaa!

… Ei väellä eikä voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot. (Sakarja 4:6 RK)

Ennen yliluonnollisen palvelutyönsä alkua Jeesus kastettiin Jordan-virrassa Johannes Kastajan toimesta.

Eräänä päivänä kun ihmiset saivat kasteen, Jeesus itsekin kastettiin. Hänen rukoillessaan taivas aukeni, ja Pyhä Henki laskeutui hänen päälleen ruumiillisessa muodossa kuin kyyhkynen. Ja taivaasta kuului ääni: “Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä olen mieltynyt.” (Luukas 3:21-22 RKR)

Herramme ja Vapahtajamme Jeesus sai Pyhän Hengen voitelun maanpäälliseen palvelutehtäväänsä. Hän toimi Hengen voimassa. Hän oli täynnä Pyhän Hengen voimaa!

Sitten Jeesus palasi Galileaan, täynnä Pyhän Hengen voimaa. Tieto hänestä levisi nopeasti koko alueella. (Luukas 4:14 RKR)

Ilman Pyhää Henkeä emme voi tehdä mitään! Olemme niin riippuvaisia Jumalan Pyhästä Hengestä. Kun tavoittelemme innokkaasti parhaita armolahjoja (1. Korinttilaiskirje 12:31), meidän tulee huomioida Pyhä Henki ja riippuvuutemme hänestä. Pyhän Hengen täyteys on jokaiselle uskovaiselle, ei vain kouralliselle “erityisiä” ihmisiä.

Ja nyt minä lähetän teille sen, minkä Isäni on luvannut. Mutta pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidät varustetaan voimalla taivaasta Pyhästä Hengestä. (Luukas 24:49 RKR)

Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän yllenne. Ja te tulette olemaan minun todistajiani, julistaen minusta kaikkialla – Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa sekä maan ääriin saakka. (Apostolien teot 1:8 RKR)

Hengen voimassa meillä on pääsy taivaan parhaaseen ilmestykseen, voimaan ja rohkaisuun. Mikä uskomaton voimavara meillä onkaan!

Sillä jos minä rukoilen kielillä, minun henkeni rukoilee, mutta ymmärrykseni jää hedelmättömäksi. (1. Korinttilaiskirje 14:14 RK)

Joka puhuu kielillä, rakentaa itseään, mutta joka profetoi, rakentaa seurakuntaa. (1. Korinttilaiskirje 14:4 RK)

Kiitän Jumalaani, että puhun kielillä enemmän kuin te kaikki. (1. Korinttilaiskirje 14:18 RK)

Ota aikaa rukoukseen taivaallisin kielin vielä tänään!