Pyhyyden kauneus

1. Pyhä ja kaunis.  

Ps 96:9  Kumartakaa Herraa pyhässä kaunistuksessa, vaviskaa hänen kasvojensa edessä, kaikki maa.

Uskovina meidät on ristiinnaulittu yhdessä Kristuksen kanssa, meidät on haudattu hänen kanssaan ja nyt Kristus elää meissä. kuljemme uudessa elämässä ja meidät on nostettu istumaan taivaallisissa yhdessä Hänen kanssaan!  (Gal. 2:20, Room. 6:4, Efe. 2:6)

(Gal 2:20. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni.) 

(Room 6:4. Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.)

(Efe 2:6. Ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa)

Elämämme on piilotettuna Hänessä ja elämme pyhää elämää Jumalalle. Hän on antanut meille uuden sydämen ja nyt me pidämme lihamme ristiinnaulittuna ja vanhan elämän haudattuna. Nostaen pyhät kätemme. (1 Tim 2:8) Ja pitäen kätemme viattomina ja sydämen puhtaana. (Ps 24:4).

(1 Tim 2:8 Minä tahdon siis, että miehet rukoilevat, joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä;)

(Ps 24:4 Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei halaja turhuutta eikä vanno väärin.)

Jumala on pyhä ja meidät on kutsuttu olemaan sellaisia kuin Hän on. Jumalan sana opettaa meitä olemaan pyhiä kuten Hän on pyhä. (1. Piet 1:16). Meidän ruumiimme ovat Jumalan temppeleitä.(1. Kor. 6:19).

(1 Piet 1:16. Sillä kirjoitettu on: “Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä”.)

(1 Kor 6:19. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?)

Kutsuttu olemaan kaunis, asetettu erilleen Häntä varten. 

Poispäin maailmasta, Pyhä Jumalalle!

Sano tämä ääneen: 

“Olen kaunis ja pyhä! Omistettu herralle!”

2. Syitä miksi monet kamppailevat tällä alueella.

A) Tilan antaminen lihalle. Mitä tahansa ruokit se kasvaa elämässäsi. Mitä kylvät se tuottaa sadon. 

Romans 6:13 KJV älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle.

– Mitä enemmän annat tilaa lihalla sitä enemmän se ottaa maata haltuun.  

B) Vääränlainen ajattelu/opetus joissakin elintärkeissä elämän alueissa.  

Asioissa kuten: “Kuka minä olen?”, “Mikä on minun paikkani Jumalassa.” “Mikä on minulle mahdollista” ja “ Mitkä ovat minun omat vastuualueeni?”

Henkilökohtainen näky elämästäsi on tärkeää, jotta tiedät Jumalan sanasta  mikä on Jumalan tahto elämällesi ja mikä sinun toimeksiantosi on!

C) Antautuminen lihalle tietämättä Jumalan tahtoa johtaa vääriin tapoihin, asenteisiin, sanoihin ja tekoihin.  Tämä tuottaa elämää ilman voittoja ja jatkuvia epäonnistumisia. Mutta antautuminen Jumalan Hengelle, Jumalan Sanan noudattaminen ja uskossa vaeltaminen rakkauden kautta saa aikaan voittoisan elämän, kunniaa, rakkautta, tuloksia ja siunauksia!  

3. HÄNEN paluunsa odottaminen: pysyminen valmiina. 

Hääpäivänä morsian on puettu tahrattomaan, kauniiseen valkoiseen asuun. Meidän tulee pitää sydämemme, kätemme ja vaatteemme puhtaana Hänen tuloaan varten! Kukaan morsian ei halua likaista asua, se olisi nöyryttävää! Samalla tavalla, meidän tulee haluta olla valmiina Herran paluulle.    

Matt ‭24:44‬‬‬ Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee

Julista tämä elämäsi ylle:

Tästä päivästä lähtien

Minut on asetettu erilleen tästä maailmasta

Minä olen Jumalan pyhä.