Rakkauselämä

Joh‬ ‭13:34‬ ‭ Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut — että tekin niin rakastatte toisianne. 

Millainen on rakkauselämäsi?

Meillä on uusi liitto uusilla käskyillä.

Tässä uudessa liitossa hallitsee Jumalan kaltainen rakkaus. 

Meidän on tarkoitus elää rakkaudessa. Kulkea rakkaudessa. Tehdä kaikki rakkaudesta käsin.

1. Vanhan testamentin säännöt. 

Vanhassa liitossa Jumala antoi Israelilaisille lain Mooseksen kautta. Mikäli he seuraisivat lakia ja ohjeita huolellisesti Joos 1:8) he näkisivät siunaukset ja lupausten täyttymiset. Laki oli valvoja. (Gal 3:24-25) Jeesus toi sen lupauksen täyttymyksen minkä Jumala oli luvannut profeettojensa kautta.  

(Joos 1:8. Älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistuko, vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt.)

(Gal 3:24-25. Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme. 25Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia.)

‭‭Jer‬ ‭31:33‬.‬‬ Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. 

Herra lupasi laittaa lain kansansa sydämiin. Mooseksen aikana Israelin kansa sai ohjeet ulkoiseen käyttäytymiseen. Ohjesäännöt miten elää erotettuna maailmasta ja olla Jumalan pyhä kansa. Näihin lakeihin sisältyi kaikki mahdollinen yhteiskunnallisesta laista uskonnollisiin käytänteisiin.     

2. Uusi rakkauden laki New 

Jumalan uusi suunnitelma tuli täyttymykseen uudessa luomuksessa. (2. Kor. 5:17) Se on rakkauden hallitsema. 

‭‭Room‬ ‭5:5‬ .‬‬ Mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu

Kun synnyimme uudesti tämä Jumalan kaltainen rakkaus on vuodatettiin sydämiimme Pyhän hengen kautta. Jumalan rakkaus on täydellinen. Jumala on rakkaus. (1. John 4:8. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.) 

Uusi käsky tarkoittaa toimimista tässä Jumalan kaltaisessa rakkaudessa. Kun uutta käskyä noudatetaan: siunauksen seuraavat!

Elätkö sellaista elämää mitä Jumala suunnitteli sinun elävän. Vai elätkö sääntöjen, perinteen ja uskonnon alla? Toisin sanoen millainen on rakkauden vaelluksesi?  

3. Mitä on rakkaus?

Jumalan Sana kuvailee erilaisia rakkauden muotoja. 

  • Inhimillinen, tai luonnolllinen rakkaus on aina ehdollista ja itsekästä. Siihen kuuluu aina vaihtokauppa. Jos sinä teet sitä, minä teen tätä.   
  • Jopa parhaimmassa maallisessa rakkaudessa on itsekäs ainesosa. 
  • Jumalan rakkaus meissä on epäitsekästä. Se ei etsi omaansa. Se ei pyöri meidän itsemme ympärillä. 

‭‭1 Kor ‭13:5‬  ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa,

Tällaista rakkautta Jeesus käski meidän elää todeksi. 

‭‭Joh‬ ‭13:34-35‬.‬‬ Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut — että tekin niin rakastatte toisianne. 35Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus.”

Millainen on sinun rakkauselämäsi? 

4. Mennään aina rakkauden kanssa

‭‭Room‬ ‭13:10‬.‬ Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys.

  • Älä salli mitään pahoja ajatuksia tai aikoimuksia ketään vastaan!
  • Joskus tulee tilanteita jolloin lihasi ja mielesi kokee oikeudekseen reagoida rakkaudettomasti.  

‭‭1 Kor ‭9:27‬  Vaan minä kuritan ruumistani ja masennan sitä, etten minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi hyljättäväksi.

  • Kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa. Menemme rakkauden kanssa!  

‭‭Gal‬ ‭5:6‬.‬‬ Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko.

5. Anna anteeksi ja anna anteeksi! 

‭‭Mark‬ ‭11:25‬. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne.”

Anteeksianto on vaatimus Jumalan lapselle. 

“Jokainen ajattelee, että anteeksianto on upea idea ennen kuin hänellä itsellään on jotain anteeksi annettavaa.”

― C.S. Lewis

  • Katkeruus ja anteeksiantamattomuus saavat aikaan sairautta ja tauteja. 
  • Sydämen asiat aiheuttavat suuren osan mielen ongelmista.   
  • Usko ei toimi ilman anteeksiantoa. (Mark 11:23-26)
  • Rakkaudettomuus estää rukouksia. (1. Piet 3:7)

4:32‬ ‬‬ Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut.

Kulkien rakkaudessa. Antaen aina anteeksi. Nopea antamaan anteeksi. 

Ajattele miten paljon Hän on antanut sinulle anteeksi. 

6. Tulla täydelliseksi rakkaudessa

‭‭1 John‬ ‭4:12‬ . Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä.

‭‭1 John‬ ‭2:5‬  Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme.

Jumalan rakkaus on jo meissä jos olemme syntyneet uudestaan ja kuulumme Jeesukselle. Mutta tämä rakkaus ei ole vielä tullut täydelliseksi ennen kuin me julkemme Jumalan Sanan valossa ja alamme toimia sen rakkauden mukaisesti muita kohtaan.   

7. Siunauksessa kulkeminen

‭‭Gal ‭5:14‬ ‬‬ Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: “Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”.

Aivan kuten Jumalan sana vanhassa testamentissa lupasi siunauksia kuuliaisuudesta heidän vaeltaessaan sen varjossa mikä oli tuleva. Samoin kuin me kuljemme täydestä sydämestämme Sanan valossa, rakastaen Häntä ja rakastaen ihmisiä, voimme odottaa taivaan parasta!

‭‭2 Moos ‭15:26‬ ‭Hän sanoi: “Jos sinä kuulet Herraa, Jumalaasi, ja teet, mikä on oikein hänen silmissänsä, tarkkaat hänen käskyjänsä ja noudatat kaikkea hänen lakiansa, niin minä en pane sinun kärsittäväksesi yhtäkään niistä vaivoista, jotka olen pannut egyptiläisten kärsittäviksi, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi”.

‭‭5 Moos ‭28:1‬ ‬‬ Jos kuulet Herran, sinun Jumalasi, ääntä ja pidät tarkoin kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin Herra, sinun Jumalasi, asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan päällä. 

Tunnustus:

Minä elän elämää Jumalan kaltaisessa rakkaudessa 

Rakastan ihmisiä

Jumalan rakkaus on tullut täydelliseksi minussa 

Jeesus antoi minulle uuden käskyn 

Rakastaa muita 

Niinkuin minä olen rakastanut teitä 

Niin tästä päivästä lukien

Kuljen anteeksiannossa

Kuljen rakkaudessa