Perustavat Raamatunkohdat: 

Jer 29:4-7;  Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala, kaikille pakkosiirtolaisille, jotka minä olen siirtänyt Jerusalemista pois Baabeliin: Rakentakaa taloja ja asukaa niissä, istuttakaa puutarhoja ja syökää niiden hedelmiä. Ottakaa itsellenne vaimoja ja siittäkää poikia ja tyttäriä; ottakaa pojillenne vaimoja ja naittakaa tyttärenne, että he synnyttäisivät poikia ja tyttäriä. Lisääntykää siellä älkääkä vähentykö. Ja harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne.

1 Tim 2:1-6 Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa,

1. Jumalan tahto on, että me rukoilemme maamme ja sen valtaapitävien puolesta. Tämä on meidän omaksi hyödyksemme. 

 • Pyhän Hengen voitelussa Paavali kehottaa ja vaatimalla vaatii meitä anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien kaikkien ihmisten puolesta. Alkaen valtaapitävistä.   
 • Kun Jumala erityisesti pyytää meitä rukoilemaan jonkun asian, kuten johtajiemme puolesta, meidän tulisi ottaa se henkilökohtaisesti, kuunnella ja totella Häntä.  
 • Muista, Jumala hallitsee! Hän on se, joka nostaa kuninkaat ylös ja laskee heidät alas. 

Dan 2:21a Hän muuttaa ajat ja hetket, hän syöksee kuninkaat vallasta ja korottaa kuninkaat valtaan.

Sananl 8:15-16 Minun avullani kuninkaat hallitsevat, ruhtinaat säädöksensä vanhurskaasti säätävät. Minun avullani päämiehet vallitsevat ja ylhäiset, maan tuomarit kaikki.

 • Meillä ei ole paljon aikaa. Meidän on rukoiltava Jumalan tahdon toteutuvan!  

2. Jumala on antanut meille sekä auktoriteetin että vastuun. Meidän on käytettävä niitä.

Joos 10:5-14—Joosuaa ja Israelilaisia vastaan tuli monia voimakkaita vihollisia, mutta Jumala toimitti ne heidän käsiinsä. He tarvitsivat lisää aikaa, joten Joosua käski aurinkoa ja kuuta pysymään paikallaan. 

 • Yliluonnollisesti Jumala antoi Israelilaisille yhden kokonaisen päivän auringonvaloa niin, että he kykenivät voittamaan vihollisensa. 
 • Joosua käski aurinkoa ja kuuta pysymään paikallaan määrätyn ajan, voidakseen sotia ja voittaa taistelun!  

Joh 9:4 Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt; tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä

 • Aurinko on nopeasti laskemassa ajan horisonttiin, me tarvitsemme vielä hetken auringonvaloa saadaksemme sadon kerättyä. 
 • Olen vakuuttunut siitä, että Jumala suo meille vielä muutaman tunnin päivänvaloa kerätä sato!  

3. Meidän pitää painautua rukoilemaan Suomen puolesta. 

 • Rukoile, että tämä kansakunta tulee ravistelluksi. 
 • Rukoile, että sadon Herra lähettää sadonkorjaajat. 
 • Rukoile työntekijöille varoja kerätä sato. 

4. Suomeen on saatava uusi herätys!  

 • Suomi ei ole valmis siihen mitä on tulossa. 
 • Meidän on toimittava nopeasti.

Sak 10:1 Rukoilkaa Herralta sadetta kevätsateen aikana: Herra tekee ukkospilvet ja antaa heille sadekuurot, antaa kasvit joka miehen pellolle.

 • Me elämme seurakuntana tässä profetoidussa jälkimmäisen kevätsateen aikakaudessa.
 • Voit pyytää Jumalalta sadetta ja Hän antaa sen sinulle.