Rukouselämäni

Rukouselämäni

“Ole lakkaamatta rukouksessa [rukoile sinnikkästi];”

1Tess. 5:17 AMPC vapaasti suomentaen

Hänen huoneensa on rukoushuone (Matt. 21:13) – joten jokaisen meistä on oltava rukoushuone.

(Matt 21:13 Ja hän sanoi heille: “Kirjoitettu on: ‘Minun huoneeni pitää kutsuttaman rukoushuoneeksi’, mutta te teette siitä ryövärien luolan.”)

Tohtori Lester Sumrall kutsui rukousta “merkittävimmäksi hyödyntämättömien resurssien lähteeksi maailmassa”.

Lainaten veli E.M. Boundsia (Weapon of Prayer, suom. Rukousase):

“Jeesus Kristus nimitettiin jumalallisella tavalla Jumalan kansan johtajaksi, eikä mikään hänen elämässään todista hänen erinomaista kuntoaan siinä virka-asemassa niin täysin kuin hänen tapansa rukoilla.”

Meidän tulee kasvaa ja kehittyä henkilökohtaisessa rukouselämässämme.

Luottamus (Ef. 3:121. Joh. 5:14) ja nöyryys (Jaak. 4:6) ovat avaimia astuessamme sisään rukouksen aiheeseen. Me tulemme nöyrästi Hänen luokseen luottaen varmasti Hänen lupauksiinsa£. Rukoilemme Isäämme Jeesuksen nimessä.

Läpimurtopisteet rukouksessa:

1. Pääsy veren ja Hänen suurten lupaustensa kautta

Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään, 20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,

Hepr. 10:19-20 

Vapaa suomennos The Passion -käännöksestä:

”Ja nyt me olemme veljiä ja sisaria Jumalan perheessä Jeesuksen veren tähden, ja hän toivottaa meidät tervetulleiksi taivaallisen ulottuvuuden kaikista pyhimpään pyhäkköön – uskalluksella ja epäröimättä. Sillä hän on omistautunut uudeksi, elämää antavaksi tavaksi lähestyä Jumalaa. Sillä kuten verho revittiin kahtia, niin Jeesuksen ruumis revittiin auki antamaan meille vapaan ja tuoreen pääsyn häneen!” (Hepr. 10:19-20 TPT)

 • Aika ryhtyä toimiin! Ja astua rohkeasti rukoukseen!
 • Meitä ohjeistetaan tulemaan uskalluksella armon valtaistuimen eteen! (Hepr. 4:16)

Jeesuksen takia meillä on tämä loistava pääsy! Sen takia, mitä Hän on tehnyt!

2. Opit tuntemaan taivaallisen Isäsi Jumalan Sanan kautta

“… mutta niitten joukko, jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä.”

Daniel 11:32

Vapaasti suomentaen:

“… ne, jotka tuntevat Jumalansa, ovat väkeviä ja tekevät urotekoja.” (Daniel 11:32b KJV)

Jumalan sanan avulla opimme tuntemaan taivaallisen Isämme.

 • Hän on liiton Jumala
 • Hän rakastaa sinua
 • Hän on kaikkivaltias

Mitä enemmän opit tuntemaan Häntä, sitä paremmaksi elämä muuttuu!

Hän on Jumala, joka vastaa rukouksiin! Ajattele Pietaria vankilassa, kuinka Herra vapautti hänet pyhien rukoillessa! (Ap.t. 12:5) Tai mitä tapahtui Paavalille ja Silakselle? (Ap.t. 16:25) Jumala vastaa rukoukseen tänäkin päivänä!

3. Uskon rakentaminen Sanaan

Tärkeintä on uskoa Sanaan ja toimia sen mukaan. Tottele nopeasti!

Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

Roomalaiskirje 10:17 

 • Usko tulee kuulemalla Jumalan sana
 • Mietiskellen Jumalan lupauksia sinulle

Kun tiedämme Hänen tahtonsa, voimme laittaa uskomme toimimaan rukouksessa! (Markus 11: 23-24)

4. Kiittäminen, ylistys ja palvonta

18 Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä, 19 puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle, 20 kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Efesolaiskirje 5:18-20

 • Sydämen kiitollisuus
 • Ylistys huulillasi
 • Puhdasta palvontaa

5. Rukoileminen Hengessä

“Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä”

Juuda 1:20

Uuden testamentin rukoukseen sisältyy täyttyminen Pyhällä Hengellä ja puhuminen eri kielillä. Jumalan Sanassa ei löydy yhtäkään esimerkkiä seurakunnasta ilman, että Pyhä Henki täyttäisi jokaisen astian.

 • Jos olet eksynyt – tarvitset Jeesusta.
 • Ja sitten täyty Pyhällä Hengellä!

Rukoilemme hengessä (1. Kor. 14:14), rakentaen itseämme (1. Kor. 14:4), puhuen salaisuuksia hengessä Jumalalle (1. Kor. 14:2) ja kiittäen häntä hyvin (1. Kor. 14:17) ja rakentuen [pyhimmän uskomme perustukselle] (Juuda 20).

MYÖS: 

Pysy rukouksessa seurakunnan, pastorien, johtajien ja kaiken avustavan palvelun puolesta! On aika nähdä suuria asioita!