Saalemin Kuningas: Melkisedek ja Kymmenykset

‭‭1. Mooseksen kirja‬ ‭14‬:‭18‬-‭20‬ ‭FINRK‬‬
“Melkisedek, Saalemin kuningas, toi sinne leipää ja viiniä. Hän oli korkeimman Jumalan pappi, ja hän siunasi Abramin sanoen: ”Siunatkoon Abramia Jumala, Korkein, taivaan ja maan hallitsija. Siunattu olkoon Jumala, Korkein, joka luovutti vihollisesi sinun käsiisi.” Ja Abram antoi Melkisedekille kymmenykset kaikesta.”

Genesis 14:18-20 NKJV
Then Melchizedek king of Salem brought out bread and wine; he was the priest of God Most High. 19 And he blessed him and said: “Blessed be Abram of God Most High, Possessor of heaven and earth; 20 And blessed be God Most High, Who has delivered your enemies into your hand.” And he gave him a tithe of all.

 • Abraham toi kymmenykset Melkisedekille, korkeimman Jumalan papille.
 • Kymmenys/kymmenykset tarkoittavat kymmenettä osaa. Abraham toi kymmenes-osan Jumalalle Melkisedekin kautta kauan ennen lain asettamista ja lain antamista. Vuosisatojen aikana kymmenysten tuomisessa ei ole ollut kysymys lain kirjaimesta (Mooseksen laista), vaan USKOSTA ja LIITOSTA!

‭‭Heprealaisille‬ ‭7‬:‭1‬-‭10‬ ‭FINRK‬‬
“Tämä Melkisedek oli Saalemin kuningas ja Jumalan, Korkeimman, pappi. Kun Abraham palasi takaisin voitettuaan kuninkaat, Melkisedek meni häntä vastaan ja siunasi hänet, ja Abraham antoi hänelle kymmenykset kaikesta. Melkisedek on ensinnäkin ”vanhurskauden kuningas”, mitä hänen nimensäkin merkitsee, sitten myös ”Saalemin kuningas” eli ”rauhan kuningas”. Isättömänä ja äidittömänä, vailla sukuluetteloa, ilman päivien alkua ja elämän loppua hän on Jumalan Poikaan verrattavissa, ja hän pysyy pappina ikuisesti. Katsokaa, kuinka suuri hän on. Jopa kantaisä Abraham antoi hänelle kymmenykset saaliinsa parhaimmasta osasta. Myös niillä Leevin pojilla, jotka saavat pappeuden, on käsky ottaa lain mukaan vastaan kymmenyksiä kansalta, veljiltään, vaikka nämä ovatkin lähteneet Abrahamin kupeesta. Mutta Melkisedek, joka ei ole heidän sukuaan, otti vastaan kymmenykset Abrahamilta ja siunasi hänet, jolla oli lupaukset. On täysin kiistatonta, että alempiarvoinen saa siunauksen ylemmältään. Täällä tosin kuolevaiset ihmiset ottavat vastaan kymmenyksiä mutta siellä se, jonka todistetaan elävän. Voidaan sanoa niinkin, että myös Leevi, joka ottaa vastaan kymmenyksiä, on maksanut kymmenykset Abrahamin kautta. Leevihän oli vielä esi-isänsä kupeessa, kun Melkisedek tuli Abrahamia vastaan.”

For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him, 2 to whom also Abraham gave a tenth part of all, first being translated “king of righteousness,” and then also king of Salem, meaning “king of peace,” 3 without father, without mother, without genealogy, having neither beginning of days nor end of life, but made like the Son of God, remains a priest continually. 4 Now consider how great this man was, to whom even the patriarch Abraham gave a tenth of the spoils. 5 And indeed those who are of the sons of Levi, who receive the priesthood, have a commandment to receive tithes from the people according to the law, that is, from their brethren, though they have come from the loins of Abraham; 6 but he whose genealogy is not derived from them received tithes from Abraham and blessed him who had the promises. 7 Now beyond all contradiction the lesser is blessed by the better. 8 Here mortal men receive tithes, but there he receives them, of whom it is witnessed that he lives. 9 Even Levi, who receives tithes, paid tithes through Abraham, so to speak, 10 for he was still in the loins of his father when Melchizedek met him. Hebrews 7:1-10 NKJV

 • Jeesus on meidän Ylimmäinen Pappimme Melkisedekin järjestyksen mukaan.

“Sinne Jeesus meni edelläjuoksijana meidän puolestamme, kun hän oli tullut ylipapiksi ikuisiksi ajoiksi, Melkisedekin järjestyksen mukaan.”
‭‭Heprealaisille‬ ‭6‬:‭20‬ ‭FINRK‬‬

Where the forerunner has entered for us, even Jesus, having become High Priest forever according to the order of Melchizedek. Hebrews 6:20 NKJV

 • Abraham toi kymmenykset Jumalalle Melkisedekin kautta – joka oli kuva ja varjo Jeesuksesta, meidän ylipapistamme. Kun tuomme kymmenyksemme uskossa ja kuuliaisuudessa – emme tuo niitä ihmiselle – vaan Jeesukselle – Hänelle itselleen!
 • Jaakob piti kymmenes-osaa, kymmenyksiä, oikeudenmukaisena vastauksena kaikille Jumalan siunauksille!

‭‭1. Mooseksen kirja‬ ‭28‬:‭20‬-‭22‬ ‭FINRK‬‬
“Sitten Jaakob antoi lupauksen sanoen: ”Jos Jumala on minun kanssani ja varjelee minut tällä tiellä, jota kuljen, ja antaa minulle leipää syötäväksi ja vaatetta päälle pantavaksi, niin että saan palata rauhassa isäni kotiin, on Herra oleva minun Jumalani. Ja tämä kivi, jonka olen asettanut patsaaksi, on oleva Jumalan huone, ja kaikesta, mitä minulle suot, minä annan sinulle kymmenykset.””

Then Jacob made a vow, saying, “If God will be with me, and keep me in this way that I am going, and give me bread to eat and clothing to put on, 21 so that I come back to my father’s house in peace, then the Lord shall be my God. 22 And this stone which I have set as a pillar shall be God’s house, and of all that You give me I will surely give a tenth to You.” Genesis 28:20-22 NKJV

 • Ennen lain antamista, Jaakob lupasi Jumalalle että hän antaisi kymmenykset kaikesta millä Herra häntä siunaisi.
 • Tässä järjestyksessä: Ensin otamme vastaan siunauksen Jumalalta, ja tämän jälkeen tuomme Hänelle kymmenes-osan joka Hänelle kuuluu KAIKESTA mitä Hän on meille antanut.

Tämä on kuuluu Herralle (ja on pyhä)

“Kaikki maan kymmenykset, sekä pellon viljasta että puiden hedelmistä, kuuluvat Herralle. Ne ovat Herralle pyhitetyt.”
‭‭3. Mooseksen kirja‬ ‭27‬:‭30‬ ‭FINRK‬‬

And all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord’s. It is holy to the Lord. Leviticus 27:30 NKJV

“Kaikki kymmenykset nautakarjasta ja pikkukarjasta – joka kymmenes eläin, joka kulkee paimenen sauvan alitse – ovat Herralle pyhitetyt.”
‭‭3. Mooseksen kirja‬ ‭27‬:‭32‬ ‭FINRK‬‬

And concerning the tithe of the herd or the flock, of whatever passes under the rod, the tenth one shall be holy to the Lord. Leviticus 27:32 NKJV

 • Koska kymmenykset kuuluvat Herralle, meidän ei tule pitää niitä päivääkään pidempää kuin on tarpeen. Kun arvostat Jumalaa ja Hänen sanaansa, välittömästi kun sato (tulot) saapuu, asetat sen erilleen, että voit tuoda sen Herralle seuraavan kerran kun tulet seurakuntaan.
 • Tuot kymmenennen osa KAIKESTA mitä Jumala on sinulle antanut:

“”Erota joka vuosi kymmenykset kylvösi tuottamasta sadosta, kaikesta, mitä kasvaa pelloillasi,”
‭‭5. Mooseksen kirja‬ ‭14‬:‭22‬ ‭FINRK‬‬

You shall surely tithe all the yield of your seed produced by your field each year. Deuteronomy 14:22 AMP

“Viekää silloin siihen paikkaan, jonka Herra, teidän Jumalanne, valitsee nimensä asuinsijaksi, kaikki, mitä minä teille säädän: polttouhrinne ja teurasuhrinne, kymmenyksenne ja uhrilahjanne, niin myös kaikki parhaat lupausuhrinne, jotka lupaatte Herralle.”
‭‭5. Mooseksen kirja‬ ‭12‬:‭11‬ ‭FINRK‬‬

Then there will be the place where the Lord your God chooses to make His name abide. There you shall bring all that I command you: your burnt offerings, your sacrifices, your tithes, the heave offerings of your hand, and all your choice offerings which you vow to the Lord. Deuteronomy 12:11 NKJV

“Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ruokaa. Koetelkaa näin minua, sanoo Herra Sebaot. Totisesti minä avaan teille taivaan ikkunat ja vuodatan siunausta yltäkylläisesti.”
‭‭Malakia‬ ‭3‬:‭10‬ ‭FINRK‬‬

Bring all the tithes into the storehouse, That there may be food in My house, And try Me now in this,” Says the Lord of hosts, “If I will not open for you the windows of heaven And pour out for you such blessing That there will not be room enough to receive it. Malachi 3:10 NKJV

 • Kymmenykset tarkoittavat kymmenettä osaa, tai 10%. Tuomme siis täydet kymmenykset Jumalalle.
 • Ei ylijäämää, ylimääräistä, tai sitä mikä jäljelle.
 • Välittömästi, ja ensimmäisenä.
 • Hän tietää tuommeko kymmenykset vai vähemmän.
 • Hän on kaiken siunauksen lähde elämässämme, ja myös Hän jolle kerran teemme tilin mitä olemme tehneet tässä elämässä.
 • Miksi haluaisimme ryöstää Häneltä, kun tiedämme että tulemme itse ryöstetyksi (siunauksesta).
 • Tuomme täydet kymmenykset sillä rakastamme ja kunnioitamme taivaallista Isäämme, ja olemme kiitollisia Hänen huolenpidostaa ja odotamme iloisesti kaikkea sitä siunasta mitä Hänellä on meitä varten varattuna!