Ylistäjän sydän 09.02.2020

Joh 4:23-24 Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. 24Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.”

1 Moos 1:26-27 Ja Jumala sanoi: ”Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat”. 27Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät

Alusssa Edenin puutarhassa oli vain selkeä suhde ihmisen ja Jumalan välillä. Jumala halusi yhteyttä ihmisen kanssa. 

Jumala on paljon enemmän kiinnostunut yhteydestä meidän kanssamme kuin töistämme tai perinteistämme. Jumala haluaa suhteen ja kaikki mitä Hän teki ihmiselle perustuu tähän yhteyden kaipuuseen.

Lankeamuksen seurauksena tämä alkuperäinen malli rikkoontui.

Mutta Jeesus tuli uudistamaan sen. Jumala kutsuu meitä elämään tässä suloisessa yhteydessä Hänen kanssaan Kristuksen tuntemisen kautta.

Siksi me palvomme Jeesusta – Siksi me ylistämme häntä!

Hän on tie, totuus ja elämä.

Jesaja 55:1 Kuulkaa, kaikki janoavaiset,tulkaa veden ääreen.Tekin, joilla ei ole rahaa,tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta. viiniä ja maitoa.

  • Me juomme uutta viiniä, Hänen Pyhä henkensä!
  • Me tulemme ravituiksi Jumalan sanan maidosta. 1 Piet 2:2.

Joh 10:10 Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.

Jumala käyttää perusperiaatteita.  

Pasalmit 19 ja 119 näyttävät myös selkeästi miten meidän on tarpeen ymmärtää ja totella Jumalan luomisessa muodostamia periaatteita. Koska vain tuotteen kehittäjä voi ymmärtää mitä tarvitaan pitämään yllä tuotteen maksimaalista tuotantoa. Et siis voi käyttää tuotetta omien ideoidesi mukaan ja odottaa sen silti toimivan valmistajansa ohjeen mukaan. Jos haluat tuotteen tai asian toimivan kuten sen valmistaja on sen suunnitellut sinun on noudatettava hänen periaatteitaan, (lakeja, käskyjä, ohjeita jne.) joka on suunnitellut ja tehnyt tuotteen.

Jumalan vaatimukset meitä kohtaan perustuvat aina Hänen periaatteisiinsa, koska hän tietää, että emme voi täyttää tarkoitustamme ja nauttia yltäkylläistä elämää, jos emme toimi hänen säätämiensä periaatteiden mukaan.  Hänen lakinsa vaikutuksia ei voi välttää, koska ne sisältyvät Hänen lakiinsa. Siksi meidän suhteemme Jumalan kanssa ja Hänen vastauksensa meille  perustuu siihen miten hyvin me reagoimme niihin periaatteisiin, jotka hän on perustanut luomisen kautta. Hän ei ole oikukas vastatessaan meille vaan uskollinen ja tosi.

Yksi tärkeimmistä Jumalan periaatteista on periaate tulla Hänen läsnäoloonsa ylistyksellä, kiitollinen sydän täynnä ylistystä!

Psalmi 100:4-5

Käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeänsä. 5 Sillä Herra on hyvä; hänen armonsa pysyy iankaikkisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen.

Tiesitkö, että Jumalalla on laulukirja? Kyllä, Hänellä on.  Sitä kutsutaan psalmien kirjaksi. Ja suurin osa psalmeista on yhden tunnetun lauluntekijän tekemiä, joka edelleen oikeasti omistaa tekijänoikeudet suurimpaan osaan nykyisistäkin ylistys ja palvontalauluista.
Kuningas Daavid, jos hän eläisi tänään hän olisi minun paras ystäväni. Me edelleen puhumme kuningas Daavidista 3000 vuotta myöhemmin. Hänellä oli Jumalan mielen mukainen sydän. Hän oli poikkeuksellinen mies ja on niin paljon mitä voimma oppia hänen elämästään.

Kuningas Daavid ylistää vaikeana aikana.

1 Sam. 30:1-6 Kun Daavid miehinensä kolmantena päivänä tuli Siklagiin, olivat amalekilaiset tehneet ryöstöretken Etelämaahan ja Siklagiin, ja he olivat vallanneet Siklagin ja polttaneet sen tulella. 2Naiset, mitä siellä oli, sekä pienet että suuret, he olivat ottaneet vangiksi, surmaamatta ketään; he olivat vieneet ne pois ja menneet matkoihinsa. 3Kun Daavid miehinensä tuli kaupunkiin, niin katso, se oli tulella poltettu, ja heidän vaimonsa, poikansa ja tyttärensä oli otettu vangiksi. 4Silloin Daavid ja väki, joka oli hänen kanssaan, korottivat äänensä ja itkivät, kunnes eivät enää jaksaneet itkeä. 5Vangiksi oli otettu myös Daavidin molemmat vaimot, jisreeliläinen Ahinoam ja Abigail, karmelilaisen Naabalin vaimo. 6Ja Daavid joutui suureen hätään, sillä kansa aikoi kivittää hänet: niin katkeroitunut oli koko kansa, kukin poikiensa ja tyttäriensä tähden. Mutta Daavid rohkaisi mielensä Herrassa, Jumalassansa.

Kuningas Daavid oli menettänyt kaiken. Vaimot, lapset ja omaisuuden.

Myös hänen miehensä menettivät kaiken. Ja he pitivät tätä Daavidin syynä.

Kaikki miehet syyttivät häntä ja valmistautuivat kivittämään hänet.

Daavid olisi löytänyt monta syytä puolustautua ja yrittää keskustella miestensä kanssa saadakseen anteeksi.

Myös kuningas Saul oli kohdellut häntä väärin.

Hän ei tehnyt vastarintaa.

Hän ei antanut lihansa hallita ja mennä kostamaan vihassa.

Hän ei yrittänyt järkeillä itseään ulos tilanteesta tekosyillä ja säälibileillä.

Sen sijaan kuningas Daavid käänsi sydämensä ja sielunsa kohti ”Herraa hänen Jumalaansa.”

Daavid kutsui Jumalaa hänen Jumalakseen.

Eräs Raamatun kommentaari ilmaisee tämän hyvin:

”Vaikuttaa siltä, että Daavid oli ensimmäinen antiikin laulajista joka sai kiinni persoonallisesta, henkilökohtaisesta suhteesta Jumalaan. Ja Jumalan suhteesta häneen.”

(MacLaren´s Exposition)

Ja Daavid joutui suureen hätään, sillä kansa aikoi kivittää hänet: niin katkeroitunut oli koko kansa, kukin poikiensa ja tyttäriensä tähden. Mutta Daavid rohkaisi mielensä Herrassa, Jumalassansa.

Mitä hän teki? Miten hän rohkaisi mielensä Herrassa hänen Jumalassaan?

Ehkä laululla joka löytyy Psalmista 27:1-2 Herra on minun valkeuteni ja autuuteni: ketä minä pelkään! Herra on minun elämäni turva: ketä minä vapisen! 2 Kun pahat käyvät minun kimppuuni, syömään minun lihaani, niin he, minun ahdistajani ja vihamieheni, kompastuvat ja kaatuvat.

Hänellä ei ollut mitään muuta jäljellä.

Hän ei voinut sanoa kaupunkinsa kautta, omistustensa kautta, vaimonsa, lastensa kautta.

Mutta oli yksi asia mitä amalekilaiset eivät olleet onnistuneet varastamaan.

Daavidilla oli suhde kaikkivaltiaan Jumalan kanssa. Hän kutsui Häntä Jumalakseen pimeimpänä hetkenä.

Ja kun hänellä oli Jumalansa, hänellä oli kaikki mitä hän tarvitsi.

Ehkä kuningas Daavidin piti käskeä sieluaan keskittymään hänen Jumalaansa olosuhteiden sijaan.

Ps 42:5 Näitä minä muistelen ja vuodatan sydämeni: minä kuljin väentungoksessa, astuin sen kanssa Jumalan huoneeseen riemun ja kiitoksen raikuessa juhlivasta joukosta.

Tai ehkä hän alkoi ylistää Jumalaa ja todistaa menneistä voitoistaan.

Ps 34:1-6 Minä kiitän Herraa joka aika,hänen ylistyksensä on alati minun suussani. 3 Herra on minun sieluni kerskaus, nöyrät sen kuulevat ja iloitsevat.4Ylistäkää minun kanssani Herraa,kiittäkäämme yhdessä hänen nimeänsä. 5Minä etsin Herraa, ja hän vastasi minulle, hän vapahti minut kaikista peljätyksistäni. 6Jotka häneen katsovat, ne säteilevät iloa, heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu.

Kuningas Daavid rohkaisi ja vahvisti itseään Herrassa Jumalassaan.

Hän veti voimaa Jumalaltaan.

Hän sai rohkeutta Jumalaltaan.

Hän näki vaivaa painautuakseen sisään Hänen läsnäoloonsa saadakseen kaiken voiman mitä hän tarvitsi.

Hän sai ilon, sillä ”ilo Herrassa on sinun väkevyytesi.” Neh 8:10

Hän löysi sen. Kun hän ylisti ja palvoi Jumalaansa, kun hän muistutti itseään Hänen hyvyydestään.

Ja uskollisuudestaan, hän sai viisautta Herralta siitä, mitä tehdä, ja hän teki sen.

Hän meni amalekilaisten perään, löysi heidät, voitti heidät ja toi takaisin kaikki mitä oli menettänyt.

1 Sam 30: 18-19 Ja Daavid pelasti kaikki, mitä amalekilaiset olivat ottaneet; myös molemmat vaimonsa Daavid pelasti. 19 Ei ketään puuttunut, ei pientä eikä suurta, ei kenenkään poikaa eikä kenenkään tytärtä eikä saalista tai muuta, mitä he olivat ottaneet itsellensä; kaiken Daavid toi takaisin.

—–

Ylistys ja palvonta vie meidät TÄYDELLISEN voiton paikkaan.

Muista kuinka Joosua johdatti Israelin kukistamaan Jerikon. Tämä tarina löytyy Joosuan kirjan luvusta 6. Muurit hajosivat yliluonnollisesti kansan voittoisan huudon ja ylistyksen seurauksena. Ylistys on myös sotahuutomme murtamaan alas muurit, jotka erottavat meidät toinen toisistamme. Muurit, jotka vihollinen yrittää nostaa ylös estääkseen meitä saamasta ensimmäistä voittoamme valloittaessamme luvattua maata täällä maan päällä. Ylistä Häntä ja näet jättiläisten kaatuvan! Ylistä Häntä ja näet, miten voitat taistelut ja haasteet, joita nyt kohtaan.

Joos 6:27 Ja Herra oli Joosuan kanssa, ja hänen maineensa levisi kautta maan.

Apostoli Paavali ja hänen kumppaninsa Silas ovat yksi parhaista esimerkeistä Uuden testamentin uskovista, jotka ymmärsivät ylistyksen ja palvonnan voiman. Molemmilla oli todellinen ylistäjän sydän. Tämä voimallinen tarina löytyy Apostolien tekojen luvusta 16.

Apt. 16:25-26 Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Silas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle; ja vangit kuuntelivat heitä. 26 Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys, niin että vankilan perustukset järkkyivät, ja samassa kaikki ovet aukenivat, ja kaikkien kahleet irtautuivat.

Elät nyt maassa, jossa sinulla on vapaus ylistää Jeesusta ja julistaa Hänen nimeään. Ja me julistamme, että se tulee pysymään tällaisena! Muista, että he olivat vankilassa rohkeuden ja uskon seurauksena. Saatat olla vankilassa omien valintojesi tai joidenkin toisten tekojen tähden. Mutta tämä ylistyksen ja palvonnan periaate toimii edelleen. Jumala on uskollinen sanalleen! Et ole konkreettisesti vankilassa kuin Paavali ja Silas, mutta saatat olla erilaisessa vankilassa. Rikkinäisten ihmissuhteiden vankilassa. Vihan vankilassa. Epäuskon ja epäilyksen vankilassa. Sairauden tai pelon vankilassa, tai velkavankeudessa. Mutta aivan kuten Paavali ja Silas nostaessasi ylistyksen ja palvonnan laulun keskiyön tunteinasi näet miten Jumala lisää ’yli’:n sinun luonnolliseesi. Ja hänen yliluonnollinen voimansa vapauttaa sinut ihmeellisesti siteistäsi, joissa nyt olet.

 

PALVELIJAN SYDÄN 2.2.2020

Mark 10:45 Sillä ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä.”

Jumalan luonne ja ominaisuudet ovat tarkoitettu näkymään meissä Hänen lapsissaan.

Hepr 1:3 ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa

Uutena luomuksena meidän tulee uudistaa mielemme eikä muovautua tämän maailman mukaan, vaan tulla sellaiseksi kuin Hän on.

(Efe 5:1,Olkaa siis Jumalan seuraajia, niinkuin rakkaat lapset Room 12:2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Efe 4:23 ja uudistua mielenne hengeltä.)

Yksi Herramme luonteenpiirre on Hänen palvelijan sydämensä.

2 Samuel 23:8-17 NLT Nämä ovat Daavidin sankarien nimet: Jooseb-Bassebet, tahkemonilainen, vaunusoturien päällikkö, hän, joka heilutti keihästään kahdeksansadan kaatuneen yli yhdellä kertaa. Hänen jälkeensä Eleasar, Doodin poika, joka oli erään ahohilaisen poika. Hän oli yksi niistä kolmesta urhosta, jotka olivat Daavidin kanssa silloin, kun he häpäisivät filistealaisia, jotka olivat kokoontuneet sinne sotimaan. Israelin miehet vetäytyivät silloin takaisin, 10mutta hän jäi paikalleen ja surmasi filistealaisia, kunnes hänen kätensä uupui niin, että se kouristui kiinni miekkaan. Ja Herra antoi suuren voiton sinä päivänä; väki kääntyi vain hänen jälkeensä ryöstämään.11Hänen jälkeensä Samma, Aagen poika, hararilainen. Kerran olivat filistealaiset kokoontuneet yhteen joukkoon, ja siellä oli peltopalsta, kokonaan hernettä kasvamassa. Ja väki pakeni filistealaisia, 12mutta hän asettui keskelle palstaa, sai sen pelastetuksi ja voitti filistealaiset; ja niin Herra antoi suuren voiton.13 Kerran lähti kolme niistä kolmestakymmenestä päälliköstä liikkeelle, ja he tulivat elonleikkuun aikana Daavidin luo Adullamin luolalle. Ja filistealaisten joukko oli leiriytynyt Refaimin tasangolle. 14Mutta Daavid oli silloin vuorilinnassa, ja filistealaisten vartiosto oli Beetlehemissä. 15Ja Daavidin rupesi tekemään mieli vettä, ja hän sanoi: ”Jospa joku toisi minulle vettä juodakseni Beetlehemin kaivosta, joka on portin edustalla!” 16Silloin murtautuivat ne kolme urhoa filistealaisten leirin läpi ja ammensivat vettä Beetlehemin kaivosta portin edustalta, kantoivat ja toivat sen Daavidille. Mutta hän ei tahtonut sitä juoda, vaan vuodatti sen juomauhriksi Herralle 17ja sanoi: ”Pois se! Herra varjelkoon minut sitä tekemästä. Onhan se niiden miesten veri, jotka menivät sinne oman henkensä uhalla.” Eikä hän tahtonut juoda sitä. Tämän tekivät ne kolme urhoa.

Palveleminen on sydämen ominaisuus. Me emme teeskentele tai esitä.

Palveleminen on sydämen asia, samalla tavalla kuin usko, kunnioitus ja rakkaus.

Me emme tee asioita esityksen vuoksi, tullaksemme nähdyksi tai tehdäksemme vaikutuksen ihmisiin.

Sydämen laatu tulee esiin meidän tekojemme ja sanojemme kautta.

KAIKKI MIKÄ NÄYTTÄÄ NÖYRYYDELTÄ EI OLE NÖYRYYTTÄ.

Eikä kaikki mikä näyttää ylpeydeltä ole ylpeyttä.

Älä luule itsevarmuutta ylimielisyydeksi.

Tai hedelmien puutetta nöyräksi elämäksi!

David inspiroi mahtavia miehiä!

Ps 139:23-24 Tutki minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni, koettele minua ja tunne minun ajatukseni. 24 Ja katso: jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle.

Hänen esimerkkinsä ja sydämensä näkyivät miehissä, jotka seurasivat häntä.

Palveleminen muuttaa asiat!

Nöyryys, riippuvuus Jumalasta ja uskollisuuden kehittäminen. humility, in dependence on God, and in developing faithfulness

Kaikki nämä ovat avain tekijöitä viemään sinua eteenpäin ja pitämään sinut oikalla pohjalla.

Davidin mahtavat miehet olivat mestareita.

Todellisia tekijöitä, miehiä jotka aikaansaivat mahtavia asioita Jumalan avulla.

Siitä huolimatta he olivat valmiita palvelemaan, sydämestään. He eivät olleet vain ”vapaaehtoisia” täyttääkseen tarpeita, vaan täysin omistautuneita.

Ottaessasi alueita haltuun ja edistäessäsi valtakuntaa älä koskaan menetä palvelijan sydäntä.

 

IHMISTEN KALASTAJAT 26.1.2020

Markus 1:17-18 (R1992) on tallentanut meille sanat, joilla Pelastajamme kutsui lähes 2000 vuotta sitten opetuslapsiaan seuraajikseen: ”Jeesus sanoi heille: ”Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia.” 18 He jättivät heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.”

Todellisessa kristinuskossa on kyse Jeesuksen esimerkin seuraamisesta. Kun opimme tuntemaan Hänen Sanansa ja läsnäolonsa, ymmärrämme että uskonelämän ytimessä on pelastuksen sanoman levittäminen. Jeesus on ainoa tie ikuiseen elämään. Sen lisäksi, Hän haluaa antaa meille yltäkylläisen elämän, kun vain Matteus 6:33 mukaisesti etsimme ensin Jumalan Valtakuntaa – Hänen tapaansa elää, rakastaa, johtaa ja toimia. Todellinen kristinusko ei ole koskaan ollut seremoniallista rituaaliuskoa vaan henkilökohtaista sydämen uskoa, Jeesuksen esimerkin seuraamista teoissa ja sanoissa. Jeesuksen seuraamisen ytimessä on Evankeliumin julistaminen. Hän on antanut meille selvät ohjeet Sanassaan.

Matt 28:19-20:

”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”

Nyt on meidän aikamme. Nyt on aika elää Sanan mukaan. Nyt on aika mennä ja julistaa Evankeliumia, johtaa ihmisiä pelastukseen ja sen jälkeen opettaa uskonratkaisun tehneitä elämään Jumalan Sanan mukaisella tavalla. Tämän vuoksi haluamme rohkaista jokaista olemaan mukana lähellä sinua kokoontuvassa kotiryhmässä. Kotiryhmä on paikka, missä voit kasvaa uskossasi ja mihin voit tuoda uusia ihmisiä mukaan Jumalan perheyhteyteen. Sinä voit tavoittaa sellaisia ihmisiä, joita kukaan muu ei kykene tavoittamaan. Jumala on antanut sinulle vastuun Evankeliumin etenemisestä koulussasi, työpaikallasi ja asuinalueellasi. Sinä olet Jumalan suunnitelma. Jos sinä et julista Evankeliumia omalla asuinalueellasi, kuka toinen sitten julistaisi? Suomi tulee muuttumaan sydän kerrallaan, perhe kerrallaan ja kaupunginosa tai lähiö kerrallaan – kunhan vain otat oman paikkasi Taivaan suunnitelmassa. Jeesuksen antama lähetystehtävä on yhä voimassa. Hän ei ole vielä palannut takaisin, koska Hän haluaa mahdollisimman monen ihmisen pelastuvan ennen kuin on ikuisesti liian myöhäistä.

Tämä vuosi 2020 tulee olemaan suuren kasvun ja moninkertaistumisen aikaa River Church Finlandin palvelutyössä eri kaupungeissa. Suomen kylät, kaupungit, kaupunginosat ja lähiöt tulevat kuulemaan hyvät uutiset Jeesuksesta.

Markus 1:38-39: Jeesus sanoi: ”Me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin, sitä vartenhan minä täällä olen.” Niin hän lähti ja kiersi kaikkialla Galileassa, saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä.”

Jeesus todellakin sanoo tässä Sanan kohdassa: ”Menkää uusiin kyliin, lähiöihin ja kaupunkeihin…” Hän sanoo: ”Jatkakaa eteenpäin menemistä ja uusien alueiden haltuun ottamista.” Mihin uuteen paikkaan sinä voit mennä tällä viikolla ja julistaa siellä Evankeliumia? Onko sinulla ehkäpä ystävä tai naapuri, jolle et vielä ole saarnannut hyvää sanomaa? Näiden uusien paikkojen tulee kuulla Evankeliumi. Sinun ystäväsi ja naapurisi tarvitsevat hyvää sanomaa. Ajattele suurta kuvaa koskien Suomen maata tällä hetkellä. Suomen väkiluku on nyt suurempi kuin koskaan aikaisemmin historiassa. Pienillä parin neliökilometrin maantieteellisillä alueilla, esimerkiksi Itä-Helsingin eri lähiöissä asuu kussakin kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka ovat kuin ”lampaat ilman paimenta”. Kuitenkin kaikenikäiset ihmiset ovat nälkäisiä Jumalan todellisuuden puoleen. Ihmiset kaipaavat toivoa, vastauksia ja suuntaa elämälleen. Ennen kaikkea he tarvitsevat sielun pelastumista ennen kuin he siirtyvät tästä ajasta ikuisuuteen. Evankeliumin asialla on kiire. Antaudu Pyhälle Hengelle enemmän kuin koskaa ennen ja anna Hänen tehdä sinusta ihmisten kalastaja tämän sukupolven keskellä Suomessa!

MYÖTÄTUNTO JA SÄÄLI IHMISIÄ KOHTAAN LIIKUTTI JEESUSTA –

Matteus 9:35-38 Jeesus kulki sitten kaikissa kaupungeissa ja kylissä. Hän opetti synagogissa, julisti ilosanomaa taivasten valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat. 36 Kun hän näki väkijoukot, hänet valtasi sääli, sillä ihmiset olivat näännyksissä ja heitteillä, kuin lammaslauma paimenta vailla. 37 Silloin hän sanoi opetuslapsilleen: ”Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. 38 Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.”

Mikä liikutti ja motivoi Jeesusta – sen tulisi liikuttaa meitä!

Mikä ei liikuttanut Jeesusta – sen ei tulisi liikuttaa meitä!

Mikä liikutti Jeesusta?

Ihmiset ilman näkyä, ihmiset ilman johtajuutta elämässään, ihmiset ilman suuntaa, kadotetut ja eksyneet ihmiset, sairaat ja nälkäiset ihmiset. Hänellä oli jatkuva yhteys Taivaallisen Isänsä kanssa. Isä kertoi Hänelle, minne Hänen tulisi mennä ja mitä Hänen tulisi tehdä. Lukemattomat kansanjoukot tulivat kosketetuksi Jeesuksen palvelutyöstä.

Mikä ei liikuttanut Jeesusta?

Uskonnollisuus ei liikuttanut Jeesusta. Pitkät, opitut ja kovaääniset rukoukset eivät liikuttaneet Jeesusta. Jeesusta ärsytti suunnattomasti se, että uskoa ei eletä todeksi käytännössä. Monessa kohtaa Evankeliumeissa näemme, kuinka Jeesus nuhtelee rajuilla sanakäänteillä fariseuksia ja saddukeuksia heidän tekopyhyydestään. Ihmisten hyväksyntä ei liikuttanut Jeesusta. Kansanjoukot rakastivat Häntä ja sitten oli myös ihmisiä, jotka vihasivat Häntä. 2 Tim. 3:12 sanoo: ”…Kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.”

Välinpitämätön asenne ei siis liikuttanut Jeesusta. Raamattu kertoo meille muutamasta ihmisestä, joita Jeesus kutsui seuraamaan itseään, mutta jotka löysivät ”…parempaa tekemistä…” Esimerkiksi nuori, rikas hallitusmies (Matteus 19:16-22). Jeesus kutsui Häntä seuraamaan, mutta tämä mies lähti toiseen suuntaan. Emme koskaan enää kuule tästä miehestä.

Mutta me edelleen puhumme niistä, jotka alkoivat seuraamaan Jeesusta – edelleen puhumme Pietarista, Jaakobista ja Johanneksesta. Jeesus todella teki heistä ihmisten kalastajia, näistä miehistä tuli ihmisten kalastajia. He muuttivat kaupunkiaan, kansakuntaansa ja myös ympäröiviä kansakuntia. Itse asiassa he muuttivat koko historian kulkua.

Mitä voin tehdä tällä viikolla tullakseni ihmisten kalastajaksi?

1) AKTIVOIDU sielujen voittamisessa

Room. 10:13: ”…jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.”

Ap. t. 4:12: ”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.”

2) AKTIVOIDU mukaan kotiryhmään

Tämä on sinun yhteisösi. Tämä on paikka, missä todella kasvat hengellisesti. Jos et ole vielä mukana kotiryhmässä, tule vierailemaan tällä viikolla. Kotiryhmä on paikka, missä ihmiset tuntevat sinut ja sinä tunnet heidät. Koturyhmä on myös paikka, missä voit raamatullisella ja terveellä tavalla olla tilivelvollinen elämästäsi niille johtajille, jotka Jumala ja seurakunnan pastorit ovat asettaneet tehtäväänsä toimimaan auktoriteettina. Kotiryhmät on luotu kasvamaan, kasvamaan kiihtyvällä vauhdilla, ne on luotu moninkertaistumaan ja sitten perustamaan uusia kotiryhmiä uusiin kaupunginosiin, uusiin lähiöihin ja jopa muihin kaupunkeihin. Tällä tavalla voimme voittaa kylät, kaupungit ja lähiöt Suomessa Jeesukselle Kristukselle.

Ap. t. 2:46-47: ”Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, 47 kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.”

3) AKTIVOIDU rakkauden vaelluksessa. Usko aina parasta veljestäsi tai sisarestasi. Kilpaillaan toinen toisemme kunnioittamisessa. Kun Pyhä Henki täyttää meidät – sydämemme on täynnä. Voimme elää täynnä rakkautta ja rauhaa kaikkialla – kotona, koulussa, ystävien seurassa, liiketoiminnassa tai työpaikalla.Silloin elämästämme tulee puoleensa vetävää, vetovoimaista elämää. Meistä tulee antajia, ei ottajia. Meistä tulee silloin johtajia emmekä ole sellaisia ihmisiä, jotka seuraavat tämän maailman toimintatapoja. Kun elät tällä tavalla, alat itse asiassa johtaa ihmisiä Jeesuksen luo sanojesi ja elämäsi esimerkin kautta. Rakkaudessa vaeltaminen antaa sinulle Jumalan mielen mukaisen itseluottamuksen.

Ef. 4:2-4: .”..kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa 3 ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä: 4 yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte.”

4) AKTIVOIDU RUKOUSELÄMÄSSÄ. Rukoileva uskova on uskova, joka voittaa jokaisella elämän alueella. Jeesus rukoili. Elia rukoili. Raamatun henkilöt rukoilivat. Jumalan miehet ja naiset meidän aikanamme ovat rukouksen ihmisiä. Joten meidän tulisi rukoilla, meidän tulisi rukoilla palavasti.

Jaak. 5:16b: ”…Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan.”

JEESUS rukoili paljon. JEESUS saarnasi paljon. Hän tavoitti paljon ihmisiä – tuhansia kerrallaan. Hän teki valtavia ihmeitä. Hän ruokki kansanjoukon (Matteus 14:21) Alkuseurakunnan uskovat rukoilivat ja saarnasivat myös paljon. Ensimmäiset kristityt tavoittivat paljon ihmisiä – tuhansia kerrallaan. Jeesuksen opetuslapset, apostolit ja myös avustavissa palvelutöissä toimivat tekivät valtavia ihmeitä kansan keskuudessa. Köyhyys väistyi kokonaan alkuseurakunnasta (Ap. t. 4:34). Uskon, että pystyt näkemään yhteyden näiden asioiden välillä. Meidän tulisi olla rukouksen miehiä ja naisia. Rukous muuttaa ensin meitä ja rukous muuttaa tätä maata ja kansakuntaa.

Kun seuraamme Jeesusta – kun seuraamme Hänen esimerkkiään, meistä tulee ihmisten kalastajia ja tulemme täyttämään Jumalan suunnitelman elämäämme varten. Suomi tulee pelastumaan! Eurooppa tulee ravistelluksi Jumalan voimasta! Nyt on meidän aikamme ja siksi tämä sukupolvi ei tule menemään paholaisen helvettiin. On aika ryöstää helvetti ja täyttää Taivas.

 

HUOLISTA VAPAA ELÄMÄ 19.1.2020

Ensimmäinen askel on antaa Jumalan Sanan olla tärkein suunnan lähteesi.

Jumala on määritellyt tahtonsa Sanassaan. Kun menemme pois niistä suunnitelmista, joita Hänellä on meitä varten emme voi olettaa näkevämme hyviä asioita, joita Hän on suunnitellut meille.

1Piet 5:7. Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen.

1. Jumalan tahto sinulle on huolista vapaata elämä. Ilman huolia ja raskautta.

2. Hän välittää sinusta ja katsoo perääsi.

3. Sinun tehtäväsi on heittää murheesi Hänen päällensä ja jättää ne Hänelle eikä alkaa kantamaan niitä uudestaan.

Meidän tulee heittää huolemme Hänen päällensä. Ja kun sen teemme taakka ei ole enää meidän päällämme. Emme enää nurise ja valita tai pidä säälibileitä koska huolemme ovat Herralla

Emme voi vaeltaa Hänen tahdossaa hänen suunnitelmiensa mukaan uskossa jos me murehdimme ja kannamme huolia.

Meillä on oma osamme elämässä, meidän on laskettava alas elämä lihassa ja elettävä uuden luomuksen elämää. Osa sitä on laskea alas omat huolemme.

On monia asioita, joita meidän pitää lopettaa tekemästä ja valita mennä Sanan mukaan.

Lopeta synninteko ja ala tehdä oikein!

Avain on saada ilmestys Jumalan suuruudesta, Hänen voimastaan ja Hänen rakkaudestaan.

Efe 3:18 niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, 19ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.

Paavalin rukous seurakunnalle oli, että he he voisivat saada henkilökohtaisen kokemuksen sekä Jumalan rakkaudesta että voimasta.  (j. 16).

Ja että he toimivat uskossa, täydessä luottamuksessa. (j. 17)

Me heitämme kaikki huolemme Hänen puoleensa.

Jeesus ohjeisti meitä olemaan murehtimatta, koska Taivaallinen Isämme jo tietää mitä me tarvitsemme.  (Matt 6:32). Hän vaatettaa kukat ja ruokkii linnut. Kuinka paljon enemmän Hän välittää lapsistaan?

Rukous:

Jumala rakastaa minua, välittää minusta ja katsoo puoleeni.

Hän tietää jo kaiken mitä tarvitsen. Jumalan tahto ei ole, että minä murehtisin.

Teen parannuksen murehtimisesta ja huolten kantamisesta.

Isä anna minulle anteeksi.

Kuuliaisuudesta Hänen sanalleen tänään:

Minä olen sanan tekijä en ainoastaan kuulija.

Heitän kaikki huoleni Hänen puoleensa ja jätän ne sinne.

Minä kuljen kuuliaisuudessa ja olen halukas.

Minä ylistän ja kiitän Häntä.

Aamen

Sanankohdat:

Efe 6:18 Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;

Fil 4:6  Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi,

Matt 6:25-34  Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? 26Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne? 27Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? 28Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä tee eivätkä kehrää. 29Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. 30Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset? 31Älkää siis murehtiko sanoen: ’Mitä me syömme?’ tahi: ’Mitä me juomme?’ tahi: ’Millä me itsemme vaatetamme?’ 32Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. 33Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. 34Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa.”