Seurakunta

Hän sanoi heille: “Kenenkä te sanotte minun olevan?” Simon Pietari vastasi ja sanoi: “Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika”. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: “Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita.”  Matt 16:15-18.

Matteus 16.18 Jeesus ei sanonut, että seurakunta rakennettaisiin Pietarin varaan, vaan että Hän rakentaisi seurakunnan sen tosiasian päälle, että Jeesus on Kristus, Elävän Jumalan poika.    

Englanninkielinen sana “seurakunta” juontaa sanasta kuriakon, joka tarkoittaa “Herralle omistettu”. Se ei tarkoita rakennusta, eikä sitä ole missään kohti Uutta testamenttia käytetty kuvaamaan rakennusta. Englanninkielisessä Uuden testamentin käännöksessä seurakunta on käännetty Kreikan sanasta ekklesia, joka tarkoittaa “yhteenkokoontunut väkijoukko.” Joissakin sanankohdissa se on käännetty vain sanalla “kokoontuminen.” Ekklesia muodostuu kahdesta Kreikan kielen sanasta ek, joka tarkoittaa “ulos jostain” sekä kaleo, joka tarkoittaa “kutsua.” Kreikkalaiset käyttivät sanaa kuvaamaan lainsäädäntöelintä, ihmisiä, jotka on valittu ja kutsuttu edustamaan yhteisöään lainsäätäjien joukossa. Meidät on “kutsuttu ulos” maailmasta ja kerätty yhteen palvelemaan ja edustamaan elävää Jumalaa maan päällä ja myös taivaissa!  

Matteus 16:18 Jeesus ei painota sanaa  “seurakunta”, vaan sanaa “Minun”, niin että, “Minä rakennan seurakuntani…” Seurakunta on uniikki, ei ainoastaan siksi, että sitä kutsutaan seurakunnaksi, vaan koska se on Kristuksen ruumis. Jeesukselle kuuluvien uskovien kokoontuminen!

Jeesus on seurakunnan pää:

 
Efe 5:23 – sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja.

Kol 1:18 – Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. 

Hepr 12:22-24 – vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, ja kymmenien tuhansien enkelien tykö, 23taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien tykö, 24ja uuden liiton välimiehen, Jeesuksen, tykö, ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri..  

Uudessa testamentissa sana “seurakunta” kuvaa seurakuntaa yleisesti – koko Kristuksen ruumista – sekä myös erityistä paikallisseurakuntaa tai Kristittyjen yhteistä kokoontumista. Kuitenkaan, se ei viittaa mihinkään tiettyyn ryhmään tai kirkkokuntaan.  

Tietyssä toimipaikassa toimiva paikallinen seurakunta on elintärkeä Kristuksen ruumiin kasvulle, kehitykselle ja laajentumiselle sillä kyseisellä alueella. Meille jokaiselle on tärkeää olla osa paikallisten uskovien joukkoa, ihmisten kanssa, jotka rakastavat ja hyväksyvät meidät, mutta myös pitävät meitä tilivelvollisina, kun kasvamme uskossa.

Hepr 10:24-25 sanoo:“ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin; älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niinkuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän.”  

Paikallisen seurakunnan tehtävä on:

  • Julistaminen ja opettaminen
  • Opetuslasten tekeminen
  • Ylistys
  • Lähetystyö ja evankeliointi
  • Uskovien kypsyttäminen
  • Palvelutyö kodeissa
  • Fyysisten tarpeiden täyttämisen palvelutyö

Ja hän sanoi heille: “Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi.” Mark 16:15-18.

Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: “Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.” Matt 28:18-20. 

Markuksessa pääpaino on julistamisessa, Matteuksessa opettamisessa, mutta ne ovat samalla linjalla seurakunnan roolin suhteen. Seurakunnan tehtävä on pelastaa ihmisiä, vapauttaa, parantaa, kastaa vedellä ja Pyhällä Hengellä ja sitten huolehtia heistä, opetuslapseuttaa heidät ja lähettää heidät ulos jatkamaan seurakunnan työtä.

Jeesukselle kuuluvien uskovien kokoontuminen!