Seurakunta: Opetuslapseuttaminen

Paikallisen seurakunnan tehtäviin kuuluu: julistaminen ja opettaminen; opetuslapseuttaminen; uskovien yhteys; ylistys; lähetystyö ja evankeliointi; uskovien kypsyyteen saattaminen, palvelutyö kodeissa; fyysisten tarpeiden palvelutyö.

Julistaminen ja opettaminen:

Markuksen evankeliumiin (16:15) Markus on tallentanut, että Jeesus käski seurakuntaa julistamaan evankeliumia, ja Matteuksen evankeliumissa (28:19-20) Matteuksen mukaan Jeesus painottaa seurakunnan opetustehtävää. 

Apostolien teoissa voimme nähdä, että seurakunta teki, mitä Jeesus käski heidän tehdä  – he sekä julistivat että opettivat:  

 • Ap.t. 5:42 – Eivätkä he lakanneet, vaan opettivat joka päivä pyhäkössä ja kodeissa ja julistivat evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta.
 • Ap.t. 2:42 – Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. 
 • Ap.t. 11:25-26 – Niin hän lähti Tarsoon etsimään Saulusta, ja kun hän oli hänet löytänyt, toi hän hänet Antiokiaan. Ja he vaikuttivat yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa, ja niitä oli paljon, jotka saivat heiltä opetusta; ja Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi. 
 • Ap.t. 15:35 – Ja Paavali ja Barnabas viipyivät Antiokiassa opettaen ja julistaen useiden muidenkin kanssa Herran sanaa.
 • Ap.t. 18:11 – Niin hän viipyi siellä vuoden ja kuusi kuukautta opettaen heidän keskuudessaan Jumalan sanaa.
 • Ap.t. 20:20-21 – ..kuinka minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä hyödyllistä on, ja opettamasta teitä sekä julkisesti että huone huoneelta, vaan olen todistanut sekä juutalaisille että kreikkalaisille parannusta kääntymyksessä Jumalan puoleen ja uskoa meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen. 
 • Ap.t. 28:30-31 – Ja Paavali asui omassa vuokra-asunnossaan kaksi täyttä vuotta ja otti vastaan kaikki, jotka hänen tykönsä tulivat; ja hän julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemista kaikella rohkeudella, kenenkään estämättä.

Julistaminen tarkoittaa sanansaattamista, kuuluttamista ja julkistamista. Julistaminen toimii niin kuulijan mukaan saamiseen kuin motivointiin. Julistamisen kautta uusia vauvoja syntyy Jumalan perheeseen. Opettaminen tarkoittaa kouluttamista ja neuvomista; taidollisuuden, tiedon tai ymmärryksen välittämistä. Opettaminen on palvelutyö, jonka kautta seurakunta saatetaan täysikasvuisuuteen. Opettamisen kautta vauvat kasvavat ja kypsyvät maidon juomisesta vahvan lihan syömiseen.  

Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niinkuin hengellisille, vaan niinkuin lihallisille, niinkuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä; olettehan vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vaella ihmisten tavoin?  1. Kor. 3:1-3

Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita; te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa. Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi; mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta.  Hebr. 5:12-14

Opetuslapseuttaminen:

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.  Matt. 28:19-20

Kreikankielinen sana matheteuo, käännettynä “opettaa”, tulee sanasta mathetes, joka tarkoittaa “opetuslapseuttaa”. Jeesus on käskenyt seurakuntaa opettamaan – tai tekemään Hänen opetuslapsikseen – kaikki kansat. Opetuslapseuttaminen pitää sisällään opettamista, mutta se on paljon muutakin kuin opettamista – se on esimerkin asettamista ja johtamista esimerkin kautta. Voit kertoa jollekulle, miten tehdä jokin asia, mutta sen näyttäminen käytännössä on paljon tehokkaampaa. Ihmiset oppivat vähän sen pohjalta, mitä sanot; enemmän siitä, mitä teet; ja eniten siitä, kuka sinä olet! Niillä, jotka vain opettavat, on oppilaita; mutta niillä, jotka opetuslapseuttavat, on seuraajia.

Että meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja Pyhässä Hengessä ja suurella varmuudella – niinkuin tiedätte, millaisia me olimme teidän keskuudessanne, teidän tähtenne – ja teistä tuli meidän seuraajiamme ja Herran, kun suuressa ahdingossa otitte sanan vastaan ilolla Pyhässä Hengessä, niin että te olette tulleet esikuviksi kaikille uskoville Makedoniassa ja Akaiassa. Sillä teidän tyköänne on Herran sana kaikunut; ei ainoastaan Makedoniaan ja Akaiaan, vaan kaikkialle on teidän uskonne Jumalaan levinnyt, niin ettei meidän tarvitse siitä mitään puhua.  1. Tess. 1:5-8

Seurakunnan tulee opettaa Jumalan sanaa, elää Jumalan sanaa ja näyttää Jumalan sanaa todeksi. Tämä vaatii sen, että jokainen uskova tulee henkilökohtaisesti alamaiseksi Sanalle ja Hengelle, ja sallii Jumalan tehdä työn heissä ja heidän kauttaan. Osoita ihmiset aina Jumalan ja Hänen Sanansa – älä itsesi – luo; koroita Jeesusta; kirkasta Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. 

Opetuslapseuta sanoin ja teoin:

 • 1. Tim. 4:12 – Älköön kukaan nuoruuttasi katsoko ylen, vaan ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa.
 • 1. Kor. 11:1 – Olkaa minun seuraajiani, niinkuin minä olen Kristuksen seuraaja.  
 • Ef. 5:1 – Olkaa siis Jumalan seuraajia, niinkuin rakkaat lapset,
 • Fil. 3:17 – Olkaa minun seuraajiani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niinkuin me olemme teille esikuvana.

Paikallinen seurakunta tulee olemaan vahva, kun sen jäsenet – Hengen täyteisen palvelutyön alla – oppivat toisiltaan, kasvavat yhdessä ja vahvistavat toinen toisiaan.