Siunaus

Sinusta saattaa tuntua, että et ole saanut kunnon osaa elämässä vaatimattoman lähtökohtasi vuoksi. 

Samalla tavalla..

“Olen siunattu.” voi olla sinun kokemuksesi perustuen kasvatukseesi, perintöösi, synnyinmaahasi, tai kovaan työntekoon joka on tuottanut hyviä asioita.

‭‭Gal‬ ‭3:7-9, 13-14‬.‬‬ Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Aabrahamin lapsia. 8Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se Aabrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman: “Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi”. 9Niinmuodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Aabrahamin kanssa. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme — sillä kirjoitettu on: “Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu” — 14että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.

Jumalan siunaus on voima menestyä, voima ylittää haasteet, voima olla voitokas ja voima nähdä Jumalan liiton täyttyvän elämässäsi. Ja tämä tapahtuu uskon kautta.

– Abraham on uskomme Isä, hän uskoi mitä Jumala sanoi ja se laskettiin hänelle vanhurskaudeksi.  

– Meille, tämä on esimerkki kun me uskomme Jumalan sanaan, luotamme Hänen lupauksiinsa ja pidämme uskon siihen mitä Hän sanoo… Uskon kautta me voimma vastaanottaa kaiken mitä Hänellä on meille tarjolla. 

Jumalan sana ilmoittaa, että heti kun olemme päässeet osaksi Hänen perhettään uudestisyntymän ihmeen kautta, olemme siunattuja Abrahamin siunauksen kautta.

  • Meillä pitäisi olla “siunaus” ajattelua.
  • “Siunaus” -tapa puhua.
  • “Siunauksen” -suunnitelmia käytännössä.

‭1 Moos‬ ‭12:2-3‬ . Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.

1 Moos‬ ‭17:2‬.‬‬  Ja minä teen liittoni meidän välillemme, minun ja sinun, ja lisään sinut ylen runsaasti.”

‭‭5 Moos‬ ‭8:18‬.‬‬ vaan muista, että Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle voiman hankkia rikkautta pitääkseen liittonsa, jonka hän valalla vannoen teki sinun isiesi kanssa, niinkuin tähän päivään saakka on tapahtunut.

5 Moos‬ ‭28:2‬.‬ Ja kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut, jos kuulet Herran, sinun Jumalasi, ääntä.

‭‭5 Moos ‭28:13‬.‬‬ Ja Herra tekee sinut pääksi eikä hännäksi; sinä aina vain ylenet etkä koskaan alene, jos tottelet Herran, sinun Jumalasi, käskyjä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, että ne tarkoin pitäisit, 

“Minä olen siunattu.”

‭‭Efe‬ ‭2:11-19‬. Muistakaa sentähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita, lihaan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti, sanotaan ympärileikatuiksi — 12että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa; 13mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. 14Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden, 15kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan, 16ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. 17Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat; 18sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö. 19Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, 

  • Lakkaa luottamasta maallisiin kokemuksiisi. 
  • Laita luottamuksesi Jumalan Pyhään Sanaan. 
  • Te olette siunauksen Jumalan perheen siunattuja jäseniä.

”Minä olen siunattu.”

  1. Mietiskele Jumalans sanaa liittyen siunauksiin. (Joosua 1:8) Uudista mielesi Jumalan sanalla. 
  2. Aktivoi uskosi olemalla radikaali kuuliainen Jumalan valtakunnalle.
  3. Ole kymmenysten maksaja. Antaja ja siunaus ihmisille ympärilläsi.

Näe itsesi edistämässä Jumalan valtakuntaa, olemassa siunaus Jumalan huoneelle ja toisille.  Siunattu olemaan siunaus. Älä pyydä anteeksi sitä että olet siunattu.