Perustus sananpaikat:

2.Moos.2:11-15 kertoo, että Mooses tappoi egyptiläisen, joka hakkasi yhtä israelilaista, mutta kun hän nuhteli israelilaista toisen hakkaamisesta, he suuttuivat hänelle. He eivät huomioineet tai tunnistaneet hänen taivaallista kutsuaan tuohon aikaan. Kun Mooses huomasi, että kaikki tiesivät mitä hän oli tehnyt, mukaanluettuna Farao, joka halusi nyt myös tappaa hänet, hän karkasi ja etsi turvapaikan Midianin maasta. Mooses oli kutsuttu vapauttamaan Israel kahleistaan Egyptistä, mutta Jumalan voimassa ja Jumalan ajassa, ei lihan käsivarrella.

2.Moos.3:1-22 kertoo, että yhtenä päivänä kun Mooses piti huolta appensa Jetron, Midianin papin, laumasta erämaan perukoilla, hän johti lauman Sinain vuorelle. Herran enkeli ilmestyi hänelle täällä palavina liekkeinä keskellä pensasta, joka ei kulunut liekeistä. Ja kun hän lähestyi pensasta, Herra alkoi puhua hänelle ja Herra sanoi:

“Ja nyt on israelilaisten huuto tullut minun kuuluviini, ja minä olen myös nähnyt sen sorron, jolla egyptiläiset heitä sortavat. Niin mene nyt, minä lähetän sinut faraon tykö, ja vie minun kansani, israelilaiset, pois Egyptistä.” Mutta Mooses sanoi Jumalalle: “Mikä minä olen menemään faraon tykö ja viemään israelilaisia pois Egyptistä?” Hän vastasi: “Minä olen sinun kanssasi; ja tämä olkoon sinulle tunnusmerkkinä, että minä olen sinut lähettänyt: kun olet vienyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette Jumalaa tällä vuorella”. 2.Moos.9-12

Sitten Mooses kysyi Jumalalta, mitä hänen tulisi sanoa israelilaisille, kun hän kertoi heille, että heidän isiensä Jumala on lähettänyt hänet ja kysyivät häneltä, “Mikä on Hänen nimensä?” Herra sanoi, “Kerro heille MINÄ OLEN”! Sitten Hän kertoi Moosekselle, että hän antaisi israelilaisille suosion, ja he eivät lähtisi tyhjin käsin. He tulisivat riisumaan israelilaiset omaisuudestaan – jalokivistä, kulta- ja hopeaesineistä ja vaatteista – jotka olisivat maksu heidän vuosien orjuudesta.

Mooses ei silti ajatellut, että israelilaiset uskoisivat tai tottelisivat häntä, joten Jumala antoi hänelle ensin kaksi merkkiä – sauvan, joka muuttui käärmeeksi ja takaisin sauvaksi ja käden, joka muuttuisi spitaliseksi ja terveeksi takaisin. Sitten Jumala antoi hänelle kolmannen merkin.

2.Moos.4:8-9: “Jos he eivät usko sinua eivätkä tottele ensimmäistä tunnustekoa, niin he uskovat toisen tunnusteon. Mutta jos he eivät usko näitäkään kahta tunnustekoa eivätkä kuule sinua, niin ota vettä Niilivirrasta ja kaada kuivalle maalle, niin se vesi, jonka virrasta otat, on muuttuva vereksi kuivalla maalla.”

Mooses silti väitteli Jumalan kanssa kykenemättömyydestään ja kyvyttömyydestään täyttää suurta näkyä ja Herra vihastui häneen. Kuitenkin Jumalan kertoi Moosekselle, että Aaron, hänen veljensä menisi hänen kanssaan ja auttaisi häntä puhumaan Israelilla ja Faaraolle.

1. Kertomus Mooseksesta ja palavasta pensaasta on tyyppi ja kuva siitä, kun Jumala voitelee meidät Hänen Kuningaskuntansa palvelukseen.

 • Mooses vihansa hetkellä tarttui lihan käsivarteen, tappoi egyptiläisen, pakeni maasta ja päätyi paimentamaan lampaita aavikon perille. Vaikka Jumala oli kutsunut hänet pelastamaan kansansa orjuuden siteistä, hän koki olevansa epäonnistunut.
 • Kuinka moni meistä menneisyydessä on löytänyt itsensä lihan käsivarteen tarttuneena ja löytäen itsemme Jumalan suunnitelman ulkopuolelta aavikon periltä?
 • Kaikki ei ole menetetty, Jumala voi silti kohdata sinut “palavan pensaan kokemuksessa”.
 • Mooses voimaantui “palavassa pensaassa”
 • ​​​Jumala voiteli hänet voimalla tehdä ihmeitä ja merkkejä.
 • Merkit olivat sauva, hänen kätensä povessa ja vuodatettu vesi, joka muuttui vereksi.
 • Jumala kertoi Moosekselle, että Hän olisi hänen suunsa ja auttaisi häntä sanomaan, mitä hänen käsketään sanovan.
 • Jumala kertoi, että jos he eivät kuuntelisi ensimmäisen tai toisen merkin ääntä – tulisi kolmas merkki – merkki puhuisi.

2. On tärkeää, että meillä kaikilla on palavan pensaan kokemus. Jos haluamme olla Jumalan käytössä, meillä tulee olla ensin kohtaaminen Jumalan kanssa.

 • Minulla ei ole todisteita tästä, mutta uskon, että kun Mooses seisoi Faaraon edessä, Faarao näki heijastuksen palavasta pensaasta Mooseksen silmistä.
 • Kun Mooses puhui, oli kuin Jumala olisi puhunut: päästä kansani menemään!

3. Tällä viikolla sinulla on mahdollisuus painautua Jumalaa kohti ja antaa Jumalan koskettaa sinua voitelullaan.

 • Kuinka nälkäinen olet?
 • Kuinka janoinen olet?
 • Jaa todistus
 • Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan.
 • Matt.5:6