Taivaallinen unelma elämällesi

Maailmassa on useita visionäärejä, jotka uskaltavat erottautua, tehdä sen, mitä kukaan ei ole ajatellut, ja toteuttaa mahdottoman. Mutta taivaalliset unelmat voivat toteutua vain Pyhän Hengen voimassa ja Hänen johdatuksessaan.