Taivaan tuoksu

Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun.
‭‭2 Kor 2:14

Ja vaeltakaa rakkaudessa, niinkuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi, Jumalalle “suloiseksi tuoksuksi.
Efe 5:2

  • Altarilla jotain tapahtuu, kun sydän antautuu ja Pyhä Henki sytyttää sinut tuleen.
  • Taivaan tuoksu, kaikki muuttuu. Antautunut sydän. Voimaa tulee, suloisuutta tulee, taivas tulee.
  • Tämä suloinen tuoksu nousee elämästäsi!
  • Omistautumisesi syvyys määrää, kuinka pitkälle menet.
  • Hengellinen kohtaaminen, Sydämen muutos.
  • Jumalan kosketus Muuttaa kaiken mihin kosket, elämäsi ei ole luonnollinen, palvelutyösi ei ole luonnollinen, johtajuutesi/hallintavaltasi maan päällä ei ole luonnollinen. Hengellinen palvelutyö/elämä.

Usko toimii vain rakkauden kautta

Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa
‭‭Gal 5:13

Tule vapaaksi ja pysy vapaana

Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä
‭‭Gal 5:16

Antaudu enemmän ja enemmän Jumalalle

Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.
‭‭Gal 5:17 

Vain sana erottaa

Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija.
‭‭Heb 4:12

Lihan teot

Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.
‭‭Gal 5:19-21

Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme.
‭‭Gal 5:22-26

Jumala aina käyttää niitä, jotka ovat antautuneet hänelle. Hän käyttää sinua suhteessa siihen, kuinka omistautunut olet hänelle.