Sanan perustus: Mark 16:15-20, Apt 1:4-5, 8

Mark 16:15-20  Ja hän sanoi heille: “Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi.”  Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta.

Ap 1:4-6  Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: “Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen.”

Ap 1:8  vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka”.

1. Tämä tehtävä on jumalallinen tehtävä – joka sisältää myös lähetyskäskyn

 • Jokainen on Jumalan kutsuma
 • Jokainen on kutsuttu Jeesuksen seuraajaksi
 • Kutsuttu julistamaan Hyviä Uutisia
 • Kutsuttu Hänen opetuslapseksi
 • Kutsuttuu opetuslapseuttamaan muita Hänen omikseen
 • Kutsuttu olemaan Jeesuksen kaltainen. Sinulla on tehtävä – Sinut on otettu Jumalan valtakuntaan tätä aikaa varten. Sinulla on jumalallinen kohtalo täytettävänä – tämä on syy miksi elät.
 • Olet Hänen kirkkauden ja kunnian taloudenhoitaja – kutsuttu ilmentämään Hänen voiteluaan.

2. Hallitse, kunnes Hän palaa jälleen; käytä kaikkea, mitä Hän on uskonut sinulle; moninkertaista talentteja matkallasi – jotta koko maailma saisi tietää

 • KAIKKI on kutsuttu sovituksen virkaan
 • KAIKKI on kutsuttu olemaan todistajia
 • KAIKKI on kutsuttu käyttämään talenttinsa Kuningasta varten
 • KAIKKI on kutsuttu tukemaan Valtakunnan työtä
 • KAIKKI on kutsuttu moninkertaistumaan ja tuottamaan hedelmää
 • Tämä on SINUN tehtäväsi

3. Jotta voit täyttää tehtäväsi, tarvitset kaiken mitä Jumala on sinulle antanut

 • Sinulla on vaadittava armo ja armo kaikkeen mitä tarvitset
 • Kyse ei ole unesta – vaan kilvasta
 • Sinun tulee työskennellä uutterasti tehtävässäsi käyttäen hyödyksi kaiken ajan, sillä tämä aika on paha
 • Tiedä, että tulet antamaan tilin kaikesta, mitä olet tehnyt sillä, mitä sinulle on uskottu
  • Aikasi
  • Talenttisi
  • Aarteesi/ varasi
  • Kielesi/ sanasi
 • Meillä on vain tämä elämä elettävänä ja tämä elämä, jonka aikana voimme täyttää tehtävämme. Tämä elämä – ei merkitystä kuinka pitkä se onkaan – asettaa, vaikuttaa, määrittää sinun ikuisuutesi, joka kestää iankaikkisesti
 • Sinä – sinun velvollisuutesi on löytää tehtäväsi

4. Kirjoita näky – tee siitä selkeä (Habakuk 2:2-3)

Hep 2:1-4 Sentähden tulee meidän sitä tarkemmin ottaa vaari siitä, mitä olemme kuulleet, ettemme vain kulkeutuisi sen ohitse. Sillä jos enkelien kautta puhuttu sana pysyi lujana, ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai oikeudenmukaisen palkkansa, kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka Herra alkuaan julisti ja joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille, kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja moninaisilla väkevillä teoilla ja jakamalla Pyhää Henkeä tahtonsa mukaan?

Fil 2:12-13 Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte;

 • Sinun jumalalliset halajamiset muuntuvat jumalallisiksi jumalallisiksi tavoitteiksi, Pyhän Hengen innoittamana
 • Keskity näkyyn – liiku siihen suuntaan; kouluttaudu; verkostoidu ihmisten kanssa, jotka ovat menestyneitä alalla; omaksu heiltä; opi heidän virheistään ja omistasi.
 • Kolmen vuoden täydellinen keskittyminen liikuttaa sinut sinun tulevaisuuteen. Tämä tarkoittaa:
  • Pyhää elämää
  • Jumalallisia ajatuksia
  • Jumalallisia sanoja
  • Jumalallisia tekoja
  • Jumalallisia aikomuksia
 • Tuloksena on täysin Jumalan Hengen johtama elämä – johtaen siihen, että sinusta tulee hansikas Jumalan kädessä.
 • Tulet täyttämään iankaikkisen tarkoituksesi – tulet täyttämään iankaikkisen kohtalosi
 • Ole uskollinen Jeesuksen seuraaja:
  • Ole todistaja – voita sieluja
  • Ole kymmenysten maksaja ja antaja
  • Nosta antamisesi tasoa
  • Ole kytkeytynyt paikalliseen seurakuntaan, jolla on näky
  • Ole opetettavissa oleva – pysy nöyränä