Perustavat Raamatunpaikat:

Fil 2:12-13 Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte; 13 sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. 

1. Työskentele pelastuksesi eteen.

 • Sillä  hetkellä kun vastaanotat Jeesuksen Herraksi ja pelastajaksi sinusta tulee uusi luomus. Sinun henkesi uudistuu, sinut luodaan uudeksi ja ikuisuus tulee asumaan sydämeesi. Ikuinen elämä kuuluu sinulle. Sinut on siirretty pois pimeyden valtakunnasta valon valtakuntaan. Taivas on päämääräsi ja uusi kotisi.    
 • Sinun sielusi; mielesi, tunteesi ja tahtosi täytyy uudistua. Tämä on sinun vastuullasi. Työskentelet  pelastuksesi eteen alistamalla henkesi, sielusi ja ruumiisi Jumalan sanalle ja Pyhälle Hengelle.      

Jaak 1:21-27 Sentähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa. Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan; hän katselee itseään, lähtee pois ja unhottaa heti, millainen hän oli. Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään. Jos joku luulee olevansa jumalanpalvelija, mutta ei hillitse kieltään, vaan pettää sydämensä, niin hänen jumalanpalveluksensa on turha. Puhdas ja tahraton jumalanpalvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta.

 • d. Älä ole feikki. Ole aito Jumalan, itsesi ja muiden edessä. 
 • e. Jumala haluaa puhdasta sydäntä hyviä tekoja enemmän.
 • f. Jumala on täynnä armoa ja laupeutta. Mutta on väärin ottaa Jumalan armoa itsestäänselvyytenä. 

Hepr 10:26-29 Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman: kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä!

 • h. Jumala on hyvä, armollinen ja rakastava, mutta Hän on myös vanhurskas ja odottaa meiltä vanhurskautta. 

2. Minun pitää vaeltaa rakkaudessa ja anteeksiannossa. 

 • Jos sinä et anna anteeksi Isä ei voi antaa sinulle anteeksi.

Mark 11:25-26 Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne.

Luukas 17:3-4 Pitäkää itsestänne vaari! Jos sinun veljesi tekee syntiä, niin nuhtele häntä, ja jos hän katuu, anna hänelle anteeksi. Ja jos hän seitsemän kertaa päivässä tekee syntiä sinua vastaan ja seitsemän kertaa kääntyy sinun puoleesi ja sanoo: ‘Minä kadun’, niin anna hänelle anteeksi.”

Efe 4:32 Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut.

3. Minun ei pidä laiminlyödä pyhien yhteyttä.  

 • Sinä et ole täällä yksin, kukaan ei ole yksinäinen saari.  
 • Jumala haluaa meidän huolehtivan toinen toisistamme. 
 • Kaikki haluavat kokemuksen totuudesta ja armosta. Tarvitsemme ihmisiä, jotka kertovat meille totuuden ja haastavat synnin elämässämme sekä ihmisiä, jotka rakastavat meitä, antavat meille anteeksi ja kannustavat meitä vaelluksessamme Hänen kanssaan.   

Hepr 10:23-25 pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen; ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin; älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niinkuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän.

 • Pyrkikää elämään sovussa toistenne kanssa. 

Room 12:16 Olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itsemielestänne viisaita. 

1 Kor 12:25 Ettei ruumiissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestaan.

 • Rakastakaa toisianne.

Joh 13:34-35 Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut — että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus.

4. Minun pitää päivittäin lukea sanaa ja rukoilla. 

 • Ole yhteydessä Jumalaan Hänen sanansa ja rukouksen kautta. 

Joh 15:1-8 Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri. jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni.

 • Puhu Herralle. Kuuntele Hänen ääntään. Vietä aikaa Hänen läsnäolossaan. Pysy kiinni Hänessä. 

5. Minun on oltava taloudellisesti mukana Jumalan Valtakunnan työssä.  

 • Kymmenykset omaan seurakuntaan.

Mal 3:8:12 Riistääkö ihminen Jumalalta? Te kuitenkin riistätte minulta. Mutta te sanotte: “Missä asiassa me sinulta riistämme?” Kymmenyksissä ja antimissa. Te olette kirouksella kirotut, kun te, koko kansa, riistätte minulta. Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa, ja siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot: totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti. Ja minä karkoitan nuhtelullani teiltä syöjäsirkat turmelemasta teidän maanne hedelmää, eikä teidän viiniköynnöksenne kedolla ole hedelmätön, sanoo Herra Sebaot. Ja teidän onneanne kiittävät kaikki pakanat, sillä te tulette olemaan ihasteltu maa, sanoo Herra Sebaot.

 • Uhrit omaan seurakuntaan ja lähetystyöhön.
 • 2 Kor 8:12-15 

2 Kor 9:6-12 Huomatkaa tämä: joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Antakoon kukin, niinkuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää; niinkuin kirjoitettu on: “Hän sirottelee, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti”. 10 Ja hän, joka antaa siemenen kylväjälle ja leivän ruuaksi, on antava teillekin ja enentävä kylvönne ja kasvattava teidän vanhurskautenne hedelmät, niin että te kaikessa vaurastuen voitte vilpittömästi harjoittaa kaikkinaista anteliaisuutta, joka meidän kauttamme saa aikaan kiitosta Jumalalle. Sillä tämä avustamispalvelus ei ainoastaan poista pyhien puutteita, vaan käy vieläkin hedelmällisemmäksi Jumalalle annettujen monien kiitosten kautta.

 • Köyhät ja tarvitsevat.

2 Kor 8:7 Mutta niinkuin teillä on ylenpalttisesti kaikkea: uskoa, sanaa, tietoa, kaikkinaista intoa ja meistä teihin tullutta rakkautta, niin olkaa ylenpalttiset tässäkin rakkaudentyössä.

6. Minun elämäni on oltava päivittäinen todistus Jeesuksesta. Minun Herrastani ja pelastajastani.   

Apt 1:8 Vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka”.

 • Tuo Jeesus esiin tekojesi kautta. 

1 Joh 3:18 Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa.

 • Kerro Jeesuksesta sanoillasi, todistajana.  

Sananl 11:30 Vanhurskaan hedelmä on elämän puu, ja viisas voittaa sieluja.