Tehty elämää varten

Olen tehty elämää varten!

‭‭Johannes‬ ‭10:10
“Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.” 

NLT-käännöstä mukaillen: ”Varkaan päämäärä on varastaa, tappaa ja tuhota. Minun päämääräni on antaa heille rikkaan ja tyydyttävän elämän”

Iloa, rauhaa, siunausta varten… sinut on tehty rakkautta varten ja rakastamaan! Läheistä suhdetta ja ilmaisua varten!

Alussa (1 Moos 1-3), ihminen

  • Luotiin Jumalan kuvaksi ja hänen läsnäoloaan varten.
  • Oli siunattu tekemään työtä käsillään.
  • Tehtiin suhdetta, kommunikaatiota, ilmaisua, avioliittoa ja perhettä varten.
  • Sai auktoriteetin suojella sitä, mitä hänelle oli uskottu.

Tuo elämä ilmenee meissä ja kauttamme, hengen hedelmän ja lahjojen kautta. Sekä luonteessa että voimassa!

‭‭Galatalaiskirje‬ ‭5:22-23‬ 
“Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki.”

‭‭1. Korinttilaiskirje‬ ‭12:7-11 
“Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta; toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä; toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo.”

‬Jeesus tuli tekemään tien takaisin elämään: 

‭‭Johannes‬ ‭10:10
“Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.” (”…antamaan rikkaan ja tyydyttävän elämän” NLT)

  • Suhde Jumalan kanssa, täynnä elämää.
  • Suhde ihmisten kanssa, täynnä ilmaisua, iloa, rauhaa ja elämää.
  • Työ (hyvä asia!), tehden mitä taivaalla on meille, täynnä elämää!
  • Uskalluksella ja varmuudella ottaen paikkamme uskossa ja Hengen voimassa, edistäen Jumalan valtakuntaa.

Jeesuksen veri ainoastaan voi puhdistaa sinut, ja tehdä uudeksi sisältä alkaen läpikotaisin! Elämään elämää, jota sinut oli tarkoitus elää!

Minut on tehty elämää varten!