The Resurrection & The Life / Ylösnousemus ja Elämä

The thing that sets Christianity apart from all the other beliefs and religions out there is the resurrection of Jesus. Many people have been martyred or died, but only Jesus took the weight of the sins of the world on Himself and only Jesus was resurrected from the dead. Through this resurrection, all who believe are raised up with Him into everlasting life!

Jesus said to her, “I am the resurrection and the life. He who believes in Me, though he may die, he shall live. 26 And whoever lives and believes in Me shall never die. Do you believe this?” John 11:25-26 NKJV

“Men of Israel, hear these words: Jesus of Nazareth, a Man attested by God to you by miracles, wonders, and signs which God did through Him in your midst, as you yourselves also know—23 Him, being delivered by the determined purpose and foreknowledge of God, you have taken by lawless hands, have crucified, and put to death; 24 whom God raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that He should be held by it. 25 For David says concerning Him: ‘I foresaw the LORD always before my face, For He is at my right hand, that I may not be shaken. 26 Therefore my heart rejoiced, and my tongue was glad; Moreover my flesh also will rest in hope. 27 For You will not leave my soul in Hades, Nor will You allow Your Holy one to see corruption. 28 You have made known to me the ways of life; You will make me full of joy in Your presence.’ 29 “Men and brethren, let me speak freely to you of the patriarch David, that he is both dead and buried, and his tomb is with us to this day. 30 Therefore, being a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him that of the fruit of his body, according to the flesh, He would raise up the Christ to sit on his throne, 31 he, foreseeing this, spoke concerning the resurrection of the Christ, that His soul was not left in Hades, nor did His flesh see corruption. 32 This Jesus God has raised up, of which we are all witnesses. 33 Therefore being exalted to the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, He poured out this which you now see and hear. 34 “For David did not ascend into the heavens, but he says himself: ‘TheLORD said to my Lord, ‘Sit at My right hand, 35 Till I make Your enemies Your footstool.”’ 36 “Therefore let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ.” 37 Now when they heard this, they were cut to the heart, and said to Peter and the rest of the apostles, “Men and brethren, what shall we do?” 38 Then Peter said to them, “Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins; and you shall receive the gift of the Holy Spirit. 39 For the promise is to you and to your children, and to all who are afar off, as many as the Lord our God will call.”
Acts 2:22-39 NKJV

And with great power the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus. And great grace was upon them all. Acts 4:33 NKJV

God has fulfilled this for us their children, in that He has raised up Jesus. As it is also written in the second Psalm: ‘You are My Son, Today I have begotten You.’ 34 And that He raised Him from the dead, no more to return to corruption, He has spoken thus: ‘I will give you the sure mercies of David.’ 35 Therefore He also says in another Psalm: ‘You will not allow Your Holy one to see corruption.’ 36 “For David, after he had served his own generation by the will of God, fell asleep, was buried with his fathers, and saw corruption; 37 but He whom God raised up saw no corruption. 38 Therefore let it be known to you, brethren, that through this Man is preached to you the forgiveness of sins; 39 and by Him everyone who believes is justified from all things from which you could not be justified by the law of Moses. Acts 13:33-39 NKJV

For if we have been united together in the likeness of His death, certainly we also shall be in the likeness of His resurrection, 6 knowing this, that our old man was crucified with Him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. 7 For he who has died has been freed from sin. 8 Now if we died with Christ, we believe that we shall also live with Him, 9 knowing that Christ, having been raised from the dead, dies no more. Death no longer has dominion over Him. 10 For the death that He died, He died to sin once for all; but the life that He lives, He lives to God. 11 Likewise you also, reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Romans 6:5-11 NKJV

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, 4 to an inheritance incorruptible and undefiled and that does not fade away, reserved in heaven for you, 5 who are kept by the power of God through faith for salvation ready to be revealed in the last time. 6 In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need
be, you have been grieved by various trials, 7 that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ, 8 whom having not seen you love. Though now you do not see Him, yet believing, you rejoice with joy inexpressible and full of glory, 9 receiving the end of your faith—the salvation of your souls. 1 Peter 1:3-9 NKJV

Jeesus — Ylösnousemus ja Elämä

Asia, joka erottaa kristinuskon kaikista muista uskomuksista ja uskonnoista on Jeesuksen ylösnousemus. Monet ovat tulleet marttyyreiksi tai kuolleet, mutta ainoastaan Jeesus kantoi maailman synnin taakan yllään ja ainoastaan Jeesus nousi kuolleista. Hänen ylösnousemuksensa kautta kaikki, jotka uskovat nousevat yhdessä Hänen kanssaan iankaikkiseen elämään!

Joh 11:25 Jeesus sanoi hänelle: “Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.
Joh 11:26 Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?”

Act 2:22 Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat: Jeesuksen, Nasaretilaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellänne, niinkuin te itse tiedätte,
Act 2:23 hänet, joka teille luovutettiin, Jumalan ennaltamäärätyn päätöksen ja edeltätietämyksen mukaan, te laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte.
Act 2:24 Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista, niinkuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää.
Act 2:25 Sillä Daavid sanoo hänestä: ‘Minä näen alati edessäni Herran, sillä hän on minun oikealla puolellani, etten horjahtaisi.
Act 2:26 Sentähden minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee, ja myös minun ruumiini on lepäävä toivossa;
Act 2:27 sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan etkä salli Pyhäsi nähdä katoavaisuutta.
Act 2:28 Sinä teet minulle tiettäviksi elämän tiet, sinä täytät minut ilolla kasvojesi edessä.’
Act 2:29 Te miehet, veljet, on lupa teille rohkeasti sanoa, mitä kantaisäämme Daavidiin tulee, että hän on sekä kuollut että haudattu; onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä.
Act 2:30 Koska hän nyt oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli valalla vannoen hänelle luvannut asettavansa hänen kupeittensa hedelmän hänen valtaistuimelleen,
Act 2:31 niin hän edeltä nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta, sanoen, ettei Kristus ollut jäävä hyljätyksi tuonelaan eikä hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta.
Act 2:32 Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme.
Act 2:33 Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette.
Act 2:34 Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse: ‘Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni,
Act 2:35 kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.’
Act 2:36 Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte.”
Act 2:37 Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: “Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?”
Act 2:38 Niin Pietari sanoi heille: “Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
Act 2:39 Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.”

Act 4:33 Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla.

Act 13:33 niinkuin myös toisessa psalmissa on kirjoitettu: ‘Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt’.
Act 13:34 Ja että hän herätti hänet kuolleista, niin ettei hän enää palaja katoavaisuuteen, siitä hän on sanonut näin: ‘Minä annan teille pyhät ja lujat Daavidin armot’.
Act 13:35 Sentähden hän myös toisessa paikassa sanoo: ‘Sinä et salli Pyhäsi nähdä katoavaisuutta’.
Act 13:36 Sillä kun Daavid oli aikanansa Jumalan tahtoa palvellut, nukkui hän ja tuli otetuksi isiensä tykö ja näki katoavaisuuden.
Act 13:37 Mutta hän, jonka Jumala herätti, ei nähnyt katoavaisuutta.
Act 13:38 Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus
Act 13:39 ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.

Rom 6:5 Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa,
Rom 6:6 kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi;
Rom 6:7 sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä.
Rom 6:8 Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan,
Rom 6:9 tietäen, että Kristus, sittenkuin hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole: kuolema ei enää häntä vallitse.
Rom 6:10 Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä; mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle.
Rom 6:11 Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa.

1Pe 1:3 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta,
1Pe 1:4 turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten,
1Pe 1:5 jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana.
1Pe 1:6 Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa,
1Pe 1:7 että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.
1Pe 1:8 Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla,
1Pe 1:9 sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.