Thou shalt not be afraid

Thou shalt not be afraid
(Et sinä pelkää)

“Thou shalt not be afraid for the terror by night; Nor for the arrow that flieth by day; Nor for the pestilence that walketh in darkness; Nor for the destruction that wasteth at noonday. A thousand shall fall at thy side, and ten thousand at thy right hand; But it shall not come nigh thee.”
‭‭Psalm‬ ‭91‬:‭5‬-‭7‬ ‭KJV‬‬

“Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee. Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu.”
‭‭Psalmit‬ ‭91‬:‭5‬-‭7‬ ‭FINPR‬‬

”I shall not be afraid”
”Minä en pelkää”

  • You were not made to fear!

Mark 4:35-41

Strong’s concordance:
deilos (G1169) (in v. 40)
from deos (dread); timid, i.e. (by implication) faithless:–fearful. (Cowardly; Christians who through cowardice give way under persecutions and apostatize. -Thayer’s)

Matt 8:26 “.. why are ye fearful ..”
Mark 4:40 “.. why are ye so fearful ..”
Rev 21:8 “But the fearful, and unbelieving ..” (Vine’s: here “the fearful” are first in the list of the transgressors).

(v.41 different word for fear)

  • v. 35 “Let us pass over to the other side” (Faith comes by the Word)

“Thy word have I hid in mine heart, That I might not sin against thee.”
‭‭Psalm‬ ‭119‬:‭11‬ ‭KJV‬‬

“Minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan.”
‭‭Psalmit‬ ‭119‬:‭11‬ ‭FINPR‬‬

Get serious about what belongs in your life ..
.. and what does not.

Fear is not a characteristic of the new creation. It is an intruder that you are responsible of evicting!

“Because God’s children are human beings—made of flesh and blood—the Son also became flesh and blood. For only as a human being could he die, and only by dying could he break the power of the devil, who had the power of death. Only in this way could he set free all who have lived their lives as slaves to the fear of dying.”
‭‭Hebrews‬ ‭2‬:‭14‬-‭15‬ ‭NLT‬‬

“Koska siis lapsilla on liha ja veri, myös hän tuli niistä samalla tavoin osalliseksi, jotta hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, nimittäin Paholaisen, ja vapauttaisi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko elämänsä ajan olleet orjuudessa.”
‭‭Heprealaisille‬ ‭2‬:‭14‬-‭15‬ ‭FINRK‬‬

Previously in slavery to fear – Now free! Fear brings bondage, torment (1 Joh 4:18), and slavery.

Face the fear, confront it, deal with it!

“Have not I commanded you? Be strong, vigorous, and very courageous. Be not afraid, neither be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go.”
‭‭Joshua‬ ‭1‬:‭9‬ ‭AMPC‬‬

“Enkö minä olekin käskenyt sinua: Ole luja ja rohkea! Älä säiky äläkä kauhistu, sillä Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin.””
‭‭Joosuan kirja‬ ‭1‬:‭9‬ ‭FINRK‬‬

Jesus was not soft on fear, He directly and sharply rebuked His followers if they were timid or dreading.

  • Fear masquerading as common sense or wisdom.. once you’re filled with faith and know genuine love, nothing less will do.

Your thoughts, thinking, what your mind is busy with..

“You will guard him and keep him in perfect and constant peace whose mind [both its inclination and its character] is stayed on You, because he commits himself to You, leans on You, and hopes confidently in You.”
‭‭Isaiah‬ ‭26‬:‭3‬ ‭AMPC‬‬

“Sinä suojelet häntä ja pidät täydellisessä ja jatkuvassa rauhassa hänet, jonka mieli [sekä taipumuksiltaan että luonteeltaan] pysyy sinussa, koska hän sitoutuu Sinuun, nojaa Sinuun ja toivoo luottavaisesti Sinussa.
Jesaja 26:3 AMPC-pohjalta suomentaen

“And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.”
‭‭Philippians‬ ‭4‬:‭7‬ ‭KJV‬‬

“ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.”
‭‭Filippiläisille‬ ‭4‬:‭7‬ ‭FINRK‬‬

Scriptures:

“For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline.”
‭‭2 Timothy‬ ‭1‬:‭7‬ ‭NLT‬‬

“Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä vaan voiman, rakkauden ja terveen ymmärryksen hengen.”
‭‭2. Timoteus‬ ‭1‬:‭7‬ ‭FINRK‬‬

“So we can say with confidence, “The Lord is my helper, so I will have no fear. What can mere people do to me?””
‭‭Hebrews‬ ‭13‬:‭6‬ ‭NLT‬‬

“Siksi me sanomme turvallisin mielin: ”Herra on minun auttajani, en minä pelkää. Mitä voi ihminen minulle tehdä?””
‭‭Heprealaisille‬ ‭13‬:‭6‬ ‭FINRK‬‬

“So you have not received a spirit that makes you fearful slaves. Instead, you received God’s Spirit when he adopted you as his own children. Now we call him, “Abba, Father.””
‭‭Romans‬ ‭8‬:‭15‬ ‭NLT‬‬

“Te ette ole saaneet orjuuden henkeä elääksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden Hengen, jossa me huudamme: ”Abba! Isä!””
‭‭Roomalaisille‬ ‭8‬:‭15‬ ‭FINRK‬‬

““So don’t be afraid, little flock. For it gives your Father great happiness to give you the Kingdom.”
‭‭Luke‬ ‭12‬:‭32‬ ‭NLT‬‬

“Älä pelkää, sinä pieni lauma, sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan.”
‭‭Luukas‬ ‭12‬:‭32‬ ‭FINRK‬‬

“So don’t be afraid; you are more valuable to God than a whole flock of sparrows.”
‭‭Matthew‬ ‭10‬:‭31‬ ‭NLT‬‬

“Älkää siis pelätkö. Te olette arvokkaampia kuin paljot varpuset.”
‭‭Matteus‬ ‭10‬:‭31‬ ‭FINRK‬‬

““Dear friends, don’t be afraid of those who want to kill your body; they cannot do any more to you after that.”
‭‭Luke‬ ‭12‬:‭4‬ ‭NLT‬‬

“”Minä sanon teille, ystävilleni: älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin mutta eivät sen jälkeen voi tehdä mitään enempää.”
‭‭Luukas‬ ‭12‬:‭4‬ ‭FINRK‬‬

“But Jesus spoke to them at once. “Don’t be afraid,” he said. “Take courage. I am here!””
‭‭Matthew‬ ‭14‬:‭27‬ ‭NLT‬‬

“Mutta heti Jeesus sanoi heille: ”Olkaa turvallisella mielellä. Minä se olen . Älkää pelätkö.””
‭‭Matteus‬ ‭14‬:‭27‬ ‭FINRK‬‬

“but the angel reassured them. “Don’t be afraid!” he said. “I bring you good news that will bring great joy to all people.”
‭‭Luke‬ ‭2‬:‭10‬ ‭NLT‬‬

“mutta enkeli sanoi heille: ”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille hyvän sanoman suuresta ilosta, joka on tuleva kaikelle kansalle.”
‭‭Luukas‬ ‭2‬:‭10‬ ‭FINRK‬‬

“Then Jesus came over and touched them. “Get up,” he said. “Don’t be afraid.””
‭‭Matthew‬ ‭17‬:‭7‬ ‭NLT‬‬

“Mutta Jeesus tuli heidän luokseen, kosketti heitä ja sanoi: ”Nouskaa, älkää pelätkö.””
‭‭Matteus‬ ‭17‬:‭7‬ ‭FINRK‬‬