Sanan perustus:

Joh 4:19-24 FB38  Nainen sanoi hänelle: “Herra, minä näen, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaen rukoilleet tällä vuorella; ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartaen rukoilla.” Jeesus sanoi hänelle: “Vaimo, usko minua! Tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sitä, mitä ette tunne; me kumarramme sitä, minkä me tunnemme. Sillä pelastus on juutalaisista. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.”

( Nainen sanoi hänelle: ”Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat palvoneet Jumalaa tällä vuorella, mutta te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, missä tulee palvoa.” Jeesus vastasi: ”Nainen, usko minua! Tulee aika, jolloin ette palvo Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa. Te palvotte sitä, mitä ette tunne. Me palvomme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastus tulee juutalaisten keskuudesta. Mutta tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin oikeat rukoilijat palvovat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia palvojia Isä etsii. Jumala on Henki, ja niiden, jotka häntä palvovat, tulee palvoa hengessä ja totuudessa.”) FINRK Joh 4:19-24

1. Ero vanhan testamentin ja uuden testamentin palvonnan välillä

 • Kaikki muuttui ristin, ylösnousemuksen ja helluntain jälkeen.
 • 2Tim 2:15  Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa.
 • Mikä muutti kaiken? Temppelin esirippu repeytyi kahtia (Matt 27:51), Pyhä Henki tuli ulos maallisesta ihmiskätten kautta tehdystä ilmestysmajasta asuakseen meidän sydämissämme. Me olemme Hänen temppelinsä, Hänen kättensä kautta tehdyt.
 • Todellinen palvonta tulee sydämestä.

2. Me voimme oppia läksyn Israelin kansasta.

 • 2. Moos 32:1-8
 • Samaan aikaan, kun Mooses oli kirkkaudessa kansa teki kultaisen vasikan ja palvoi sitä.
 • Tämä kuulostaa nykypäivän seurakunnalta.
 • Mikä on kultainen vasikka nykypäivän merkityksessä?
  • Mikä tahansa, mikä ottaa pois Jumalan läsnäolosta
  • Mikä tahansa, mikä vetää pois huomiota itse Jumalasta
  • Emme tarvitse mitään muuta kuin sydämemme, kätemme, suumme, jalkamme ja Hänen läsnäolonsa.
  • Hänen ilmentynyt läsnäolonsa on se mitä tavoittelemme.

3. Esikuva Helluntaista.

 • Papit eivät kyenneet toimittamaan virkaansa – 
 • 2 Aik 5:11-14  Kun papit lähtivät pyhäköstä – sillä kaikki siellä olevat papit olivat pyhittäneet itsensä, osastoihin katsomatta; ja kaikki leeviläiset veisaajat, Aasaf, Heeman ja Jedutun poikinensa ja veljinensä, seisoivat hienoihin pellavavaatteisiin puettuina kymbaaleineen, harppuineen ja kanteleineen itään päin alttarista, ja heidän kanssaan sata kaksikymmentä pappia, jotka puhalsivat torviin; ja puhaltajien ja veisaajien oli yhdyttävä yhtaikaa ja yhteen ääneen ylistämään ja kiittämään Herraa – ja kun torvet, kymbaalit ja muut soittokoneet soivat ja viritettiin Herran ylistys: “Sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti”, silloin pilvi täytti huoneen, Herran temppelin, niin että papit eivät voineet astua toimittamaan virkaansa pilven tähden; sillä Herran kirkkaus täytti Jumalan temppelin.
 • Papit eivät voineet mennä Herran temppeliin –
 • 2 Aik 7:1-3  Kun Salomo oli lakannut rukoilemasta, tuli taivaasta tuli ja kulutti polttouhrin ja teurasuhrit, ja Herran kirkkaus täytti temppelin, niin että papit eivät voineet mennä Herran temppeliin; sillä Herran kirkkaus täytti Herran temppelin. Ja kun kaikki israelilaiset näkivät tulen tulevan alas ja näkivät temppelin päällä Herran kirkkauden, polvistuivat he kivillä lasketulla pihalla kasvoillensa maahan ja rukoilivat ja kiittivät Herraa siitä, että hän on hyvä, että hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.
 • Tuli lankesi alas. Temppeli täytty Herran kirkkauden pilvellä. He palvoivat sanoen “Herra on hyvä ja Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

4. Pyhä Henki ja palvonta.

 • Pyhä Henki on meidän lohduttajamme – meidän Neuvonantajamme, Auttajamme, Asianajajamme, Esirukoilijamme, Voimaannuttajamme ja Vierelläkulkijamme.
 • Ef 5:18-20 Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä, puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.
 • Täyttykää Hengellä.
 • Puhukaa keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle.
 • Kiittäkää aina ja kaikesta.

5. Uuden liiton palvonta on Hengen johdattama ja toimii voitelusta käsin – ei lihasta tai mielestä.

 • Voideltua musiikkiaSanoitukset, jotka kirkastavat Jumalaa
 • Sanojen sisältä – voimalliset sanat, uskon sanat – ei vain pelkkiä sanoja
 • Palvonnassa on kyse Jeesuksesta ei meistä.
 • Et voi palvoa ylpeällä sydämellä – todellinen palvonta tulee nöyrästä sydämestä.