Totuus tekee vapaaksi

Jumala on varmistanut että kaikki Hänen lapsensa voivat elää vapaudessa!

Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: “Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus”
‭‭John‬ ‭8:12‬ ‭

“Ja hän sanoi heille: “Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta. Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne.”
‭‭John‬ ‭8:23-24‬ ‭

“Niin Jeesus sanoi heille: “Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen, ja etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun Isäni on minulle opettanut.Ja hän, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani; hän ei ole jättänyt minua yksinäni, koska minä aina teen sitä, mikä hänelle on otollista.”Kun hän näin puhui, uskoivat monet häneen. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: “Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi” 

‭‭John‬ ‭8:28-32‬

– Me seuraamme Häntä

– Meillä on elämän valo

– Me uskomme Häneen

– Me jatkamme Hänen Sanassaan

– Me olemme Hänen opetuslapsiaan

– Me tiedämmen Totuuden

-Totuus tekee meidät vapaaksi

Me elämme vapaudessa! Vapaana pelosta, synnistä ja kaikesta mitä tämän mukana tuli!
 

Sananpaikkoja muistettavaksi/miestiskeltäväksi:

Ja hän sanoi vielä heille: “Menkää ja syökää rasvaisia ruokia ja juokaa makeita juomia ja lähettäkää maistiaisia niille, joilla ei ole mitään valmistettuna, sillä tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme. Ja älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne.”

‭‭Nehemiah‬ ‭8:10‬ ‭


Hän sanoi: “Jos sinä kuulet Herraa, Jumalaasi, ja teet, mikä on oikein hänen silmissänsä, tarkkaat hänen käskyjänsä ja noudatat kaikkea hänen lakiansa, niin minä en pane sinun kärsittäväksesi yhtäkään niistä vaivoista, jotka olen pannut egyptiläisten kärsittäviksi, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi”.

2.Moos. 15:26

“Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni.Älkööt ne väistykö silmistäsi, kätke ne sydämesi sisimpään; sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumiillensa.”

Sananlaskut 4: 20-22

“Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee.”
‭‭Psalmi‬ ‭91:5-6‬ ‬