Tulen liekit

APOSTOLIEN TEOT 2:1-4‬ ‭FB38

Jokaisella Kristuksen ruumiin jäsenellä tulee olla hänen tulen liekkinsä! Kun tuli palaa sydämessäsi, standardisi on ylhäältä! Tuo tuli polttaa pois maalliset suunnitelmasi!

Jeesus tulee takaisin tulessa olevaa seurakuntaa varten. Meidän tulee mennä tulenliekkeinä.