Uskon Henki

2 Kor‬ ‭4:13.‬ Mutta koska meillä on sama uskon Henki, niinkuin kirjoitettu on: “Minä uskon, sentähden minä puhun”, niin mekin uskomme, ja sentähden me myös puhumme.

  • Elämämme Kristuksessa on elämää uskossa
  • Vailla pelkoa ja epäuskoa.
  • Tätä uutta elämää voi elää vain uskossa. 
  • Yhteistyö Pyhän Hengen kanssa on uskossa toimimista. 

‭‭Mark‬ ‭5:21-24‬. ‭kun Jeesus oli venheellä kulkenut takaisin toiselle puolelle, kokoontui paljon kansaa hänen luoksensa, ja hän oli järven rannalla. 22Niin tuli muuan synagoogan esimies, nimeltä Jairus, ja lankesi hänet nähdessään hänen jalkojensa juureen, 23pyysi häntä hartaasti ja sanoi: “Pieni tyttäreni on kuolemaisillaan; tule ja pane kätesi hänen päällensä, että hän tulisi terveeksi ja jäisi eloon”. 24Niin hän lähti hänen kanssansa. Ja häntä seurasi suuri kansan paljous, ja he tunkeutuivat hänen ympärilleen.

‭‭Mark‬ ‭5:35‬. Hänen vielä puhuessaan tultiin synagoogan esimiehen kotoa sanomaan: “Tyttäresi kuoli; miksi enää opettajaa vaivaat?”

‭‭Mark‬ ‭5:36‬.‬‬ Mutta Jeesus ei ottanut kuullakseen, mitä puhuttiin, vaan sanoi synagoogan esimiehelle: “Älä pelkää, usko ainoastaan”.

Älä pelkää. Usko ainoastaan. -Jeesus

Hän on se kuka Hän sanoo olevansa. 

Pelastaja.

Parantaja.

Vapauttaja.

‭‭Mark‬ ‭5:37-43‬‬‬. Ja hän ei sallinut kenenkään muun seurata mukanansa kuin Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen, Jaakobin veljen. 38Ja he tulivat synagoogan esimiehen taloon; ja hän näki hälisevän joukon ja ääneensä itkeviä ja vaikeroivia. 39Ja käydessään sisään hän sanoi heille: “Mitä te hälisette ja itkette? Lapsi ei ole kuollut, vaan nukkuu.” 40Niin he nauroivat häntä. Mutta hän ajoi kaikki ulos ja otti mukaansa lapsen isän ja äidin sekä ne, jotka olivat hänen kanssaan, ja meni sisälle sinne, missä lapsi makasi. 41Ja hän tarttui lapsen käteen ja sanoi hänelle: “Talita kuum!” Se on käännettynä: Tyttö, minä sanon sinulle, nouse. 42Ja heti tyttö nousi ja käveli. Sillä hän oli kaksitoistavuotias. Ja he joutuivat suuren hämmästyksen valtaan. 43Ja hän kielsi ankarasti heitä antamasta kenellekään tietoa tästä ja käski antaa tytölle syötävää.

On aika elää uskossa. 

Hengittää uskoa.

Toimia uskossa.

Elää uskossa.

‭‭Mark‬ ‭9:23‬ .‬‬ Niin Jeesus sanoi hänelle: “‘Jos voit!’ Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo