Uuden luomuksen esille nouseminen

Sinut valittiin pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen, sanoo Paavali Jeesukseen uskoville 
2.Tess. 2: 13

Jumala valitsi Kristuksessa, eli Kristukseen uskovat, olemaan jo ennen maailman perustamista hänessä olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa, edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta.
Efesolaisille 1:4-5

Uusi luomus on Jumalan suunnitelma meille ihmisille!

  • Uusi luomus johtaa voittoon synnistä, sillä se on Jumalasta syntynyt ja pyhä sekä täydellinen!! Ef. 2: 1 ” te olette pyhien kansalaisia”; Kol.3:12 ” te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä”
  • Uusi luomus vastaanottaa Jeesuksen muodon ja voitelun- uskova on KRISTUKSESSA, 2.Kor.5:17ja Kristus hänessä, Gal.2:20.
  • Uusi luomus perii Jumalan perheväkeen kuuluvana heti Taivasten valtakunnan ja kaikki Jumalan siunaukset, Ef.2:19
  • Ilman Pyhän Hengen uudestisynnyttävää työtä emme kykene olemaan yhteydessä Jumalaan, joka on Henki! Joh.4:24

Voima, oikeus, kyky, ja pätevyys olla Jumalan lapsi on JO annettu. 

Jumalan tahto on, että kasvamisen kautta pelastuksen todellisuus, se mikä ON JO TOTTA NYT, saa tulla esiin koko voimassaan! Jumalan tahto on, että rakennumme elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi! 1.Piet. 2:1-5

Uuden tulisi saada johtaa elämäämme!

Hengellisen kasvun ja voitelun avain on , että VAHVISTAMME uutta luomusta, ja annamme Sanan ja Hengen johtaa elämäämme sen vanhan ja lunnollisen sekä lihallisen elämän sijasta!

1. Piet.1:9-16, Pietari tiesi totuuden, Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen kautta se, mikä oli jo tullut häneen , tulisi näkyviin.

Uusi luomus on Jumalan siemen, joka saa meissä tilaa (sielu=mieli, tahto, järki, tunteet) Sanan ja Hengen voiman kautta!

1.Joh.3:9 ” Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. 

1. Joh.5:18-20

Ennen olimme voimattomia, koska vanha luonnollinen hallitsi meitä; olimme synnin orjia. Nyt emme ole enää voimattomia, sillä Jumala on anatanut meille henkeänsä!

Uusi on voittanut vanhan – vahvista siis sitä itsessäsi!

Alista luonnollinen ymmärryksesi ja ja mielesi Henegn alle Jumalan Sanan ja Hengen elämän kautta! Henkesi on Jumalan ilmoituksen vastaanotin. Opi erottaamaan mikä tulee sielustasi ja mikä hengestäsi!

Room.12:1-2  Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.

Kutsuttuna kasvamaan täydellisyyteen

Jeesus sanoi Matt.5:48 Olkaa te siis täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen

Herb.6:1-3 sanotaan: ”Jättäkäämme sentähden Kristuksen opin alkeet ja PYRKIKÄÄMME TÄYDELLISYYTEEN… 

Jumalan Sana kehottaa meitä KASVAMAAN KOHTI JEESUSTA, joka totisesti ON TÄYDELLINEN. Vanha ihminen ja sen ajattelu onkin täysin romutettava. UUTEEN LUOMUKSEEN ON KÄTKETTY TÄYDELLISYYDEN SIEMEN. Jumala kasvattaa tämän siemenen sinussa Sanansa ja Pyhän Hengen uudistavan voiman kautta niin, että Jeesuksen sisäinen todellisuus saa muodon ja hallintavallan sinussa! 

Paavali tiesi kokemamme ristiriidan, sen ettei aina tunnu siltä, mitä Sana sanoo:

”Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli; ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on.” Filippiläisille. 3:12-15

Anna auktoriteetti uudelle luomuksekke, Kristukselle sinussa, ruumiin ja sielusi sijasta.

Fyysinen ruumiisi on hengen asunto, joka tulee olla tämä uuden luomuksen, uuden hengen vallassa! Puhu ruumiillesi, puhu sielullesi Jumalan Sanoja!Toimi Sanan mukaan. Ole itse Sanalle kuuliainen.

Room. 8:9-11 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.