Valmiina taistoon

Pelottomana ja valmiina taisteluun!

Uskon henki tekee sinut valmiiksi konfrontaatioon.

“Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä.” (1. Tim. 6:12)

Tämä ei ole luonnollista taistelua veljiämme ja sisariamme, naapureitamme tai puolisoamme vastaan. Kilvoitus on uskon taistelua! Pelkäämättä ja valmiina vastakkainasetteluun. Konfrontointi tarkoittaa haasteen kohtaamista kasvokkain. On aika edetä eteenpäin uskon hengessä!

“Ja Kaaleb koitti tyynnyttää kansaa napisemasta Moosesta vastaan ja sanoi: “Menkäämme sittenkin sinne ja ottakaamme se haltuumme, sillä varmasti me sen voitamme”.” (4. Moos. 13:30)

“Mutta koska minun palvelijassani Kaalebissa on toinen henki, niin että hän on minua uskollisesti seurannut, niin hänet minä vien siihen maahan, jossa hän kävi, ja hänen jälkeläisensä saavat sen omakseen.” (4. Moos. 14:24)

Kaaleb oli valmis konfliktiin. Hän luotti Jumalan sanan todistukseen, eikä hänen katseensa ollut vihollisen voimassa. Raamattu sanoo Roomalaiskirjeessä, että Aabraham ei ajatellut omaa ruumistaan. Myös Aabrahamilla oli silmät siinä, mitä Jumala sanoi, eikä omassa ruumiissaan:

“Eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut-sillä hän oli jo noin satavuotias-ja että Saaran kohtu oli kuolettunut; mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle, ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää.” (Room. 4:19-21)

Vielä 85-vuotiaana Kaaleb oli valmis kohtaamaan esteet ja valtaamaan maan:

“Ja nyt, katso, Herra on antanut minun elää, niinkuin hän oli sanonut, vielä neljäkymmentä viisi vuotta sen jälkeen, kuin Herra puhui tämän sanan Moosekselle, Israelin vaeltaessa erämaassa. Ja katso, minä olen nyt kahdeksankymmenen viiden vuoden vanha ja olen vielä tänä päivänä yhtä voimakas, kuin olin sinä päivänä, jona Mooses minut lähetti; niinkuin voimani oli silloin, niin se on vielä nytkin: minä kykenen sotimaan, lähtemään ja tulemaan. Anna minulle siis tämä vuoristo, josta Herra puhui sinä päivänä. Sinähän kuulit sinä päivänä, että siellä asuu anakilaisia ja että siellä on suuria, varustettuja kaupunkeja. Kenties Herra on minun kanssani, niin että minä saan heidät karkoitetuksi, niinkuin Herra on puhunut.“” (Joosua 14:10-12)

Mitä sinä uskot Jumalalta tällä viikolla? Muista: se on uskon taistelua!