Vapaana synnistä

Roomalaiskirje 6

Jumalan tahto sinua kohtaan on, että elät vapaana synnistä!

Elämä 

 • Tietoisena uudesta elämästä synnin sijaan.
 • Vanhurskaus maallisen elämän sijaan. 
 • Pyhyys saastaisuuden sijaan.
 • Täynnä Pyhää Henkeä maailman hengen sijaan. (Mietiskele ja opiskele kaikkia Uuden testamentin kirjeitä, Efesolaiskirjeen rukouksia.)

Se, mitä ruokit, kasvaa.

 • Kuolleena synnille me elämme Jumalalle, nauttien Jumalan Sanaa ravinnoksemme
 • Teet valintoja ruokkia joko lihaasi, eli aistillista, tai henkeäsi, joka on elossa Jumalalle.

Me olemme nousseet uuteen elämän.

 • Meidät haudattiin ja me nousimme uuteen elämään hänessä.
 • Hänessä me olemme vapaat synnistä.

Synnillä ei enää ole hallintavaltaa.

Pyhitys välittömänä työnä kun uskoit. Joka päivä, haluat enemmän häntä, haluat enemmän hänen sanaansa elämääsi. Jatkuvasti pyhittyen ja uudistuen mielessäsi ja erotettu Jumalan pyhään tarkoitukseen ja tehty pyhäksi erotettuna maailman asioista. (Fil 2:12)

Meidän on pidettävä ruumiimme alamaisena. (1 Kor 15:53; 1 Kor 9:27)

Jumalan lapsena ja kuolleena synnille, syntiä  tuo kuolemaa . (Heb. 1:9) 

Synnin voima murrettiin elämästäsi.

kun uskoit. Nyt olet armon alla. Kristus voitti kuoleman ja mursi synnin vallan.

 • Jumalan Sana, , joka on totuus, käskee meitä olemaan antamatta synnille valtaa elämässämme.
 • Emme anna sijaa synnille ajatuksissamme, sanoissamme tai teoissamme” (Room 6)

Jokaisella uskovalla on mahdollisuus tai kyky tehdä syntiä tai antautua synnille, mutta uskova ei enää ole synnin hallintavallan alla. Ja jos me syntiä teemmekin, meillä on Isän luona Puolustaja, Ylipappimme Jeesus Kristus. Lisäksi, meillä on keino palauttaa yhteytemme Jumalan kanssa ennalleen, jos teemme syntiä, nimittäin tunnustaa syntimme ja hän on luvannut puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. (1. Joh. 2:1, 1. Joh. 1:9)

Sinun ei tulisi sallia syntiä. Sen sijaan meitä neuvotaan antamaan itsemme täysin vanhurskaalle elämälle ollaksemme pyhiä.

Jokainen uskova on kutsuttu pyhään elämään, sillä Jumala on pyhä.


Ikuinen elämä on määränpää ja me emme voi hyvällä omalla tunnolla taata, että päätät kilpasi hyvin ilman, että pyhität elämäsi Jumalalle. Joka päivä tulet lähemmäs ja lähemmäs häntä, joka on Pyhä. Jumalan Henki on Pyhä Henki, hänen kutsunsa on pyhä kutsu.

 • Otat vastaan pelastuksen välittömästi, kun uskot Jeeuksen Kristuksen evankeliumin, teet parannuksen synnistä ja tunnustat Jeesuksen herranasi ja pelastajanasi.
 • Voit elää vapaana synnistä, uskon kautta Kristukseen
 • Sinä olit syntinen, mutta nyt olet Jumalan vanhurskaus Kristuksessa Jeesuksessa. 
 • Pyhitys jatkuu läpi elämäsi, kunnes näet pelastajasi kasvoista kasvoihin.