Perustava Raamatunpaikka:

Fil 4:4-7 Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa! Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.

1. Tee pyyntösi Jumalalle tiettäväksi 

 • Kerro Jumalalle mitä Häneltä haluat. Älä vain ajattele vaan sano se ääneen. 
 • Älä ole ahdistunut. Iloitse. 
 • Tee se kiitoksen kanssa. Kiitollisena siitä mitä hän on jo tehnyt ja iloisella odotuksella siitä mitä hän tulee tekemään.
 • Jumalan rauha suojelee sydämesi ja mielesi. 
 • Sitten voit jatkaa elämässä eteenpäin. Tietäen, että Hänellä on kaikki kontrollissa. 

2. Ole määrätietoinen.

Jaak 1:5-8 Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä; sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa, kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään.

 • Jos pyydät, pyydä uskossa. 
 • Älä ole kaksimielinen. Jos annat epäilysten horjuttaa sinua tulet vedetyksi kahteen suuntaan ja sinusta tulee kaksimielinen ja epävarma. 
 • Jos olet kaksimielinen niin älä ihmettele kun rukouksiisi ei vastata.
 • Epäilykset kiusaavat kaikkia, mutta voit sulkea ne pois, antaa uskon nousta sydämestäsi ja pysyä horjumatta paikallasi kunnes saat vastauksen.

3. Ole sinnikäs.

 • Ensiksi, tiedä oikeutesi. 

Luuk 18:1-8 Jeesus kertoi heille tarinan, joka näytti, että heidän on välttämätöntä rukoilla pitkäjänteisesti koskaan luovuttamatta. 

 • Toiseksi, painaudu sisään kunnes saat sen.   
 • Jotkut uskovat eivät pyydä Jumalalta mitä tarvitsevat, koska he luulevat Hänen olevan vaivaantunut ja äkäinen heidän pyyntöjensä vuoksi. Voi myös olla, että heillä ei ole uskoa siihen, että Hän vastaa.  
 • Uudestaan ja uudestaan on Jumala kertonut sanassaan, että Hän välittää, kuuntee ja vastaa. Kun me ymmärrämme ja saamme tästä ilmestyksen saatamme jopa alkaa pyytämään uskossa ja vastaanottaa sen mitä pyysimme!    
 • Jumala odottaa meidän olevan pitkäjänteisiä rukouksessamme eikä antavan periksi ennen kuin saamme vastauksen.
 • Tämän vertaus opettaa, että jopa väärä tuomari vastaa naiselle, joka tietää omat oikeutensa eikä luovuta ennen kuin saa ottaa vastauksen. Kuinka paljon enemmän meidän vanhurskas Isämme antaa oikeutta lapsilleen, jotka pitävät uskossa kiinni oikeuksistaan.

4. Turha toistaminen kielletty. 

Matt 6:7-8 Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan. 

 • Jumalaa liikuttaa pitkäjänteinen usko, eikä nalkuttavat sanat.
 • Isäsi tietää tarpeesi jo ennen kuin pyydät Häneltä.
 • Kysy kerran mitä tarvitset. Sitten kiitä ja ylistä Häntä vastauksesta. 
 • Jos paholainen tuo epäilyksiä avaa suusi ja ylistä Jumalaa ja paholainen lähtee! 

5. Sinun ei tarvitse rukoilla pitkiä rukouksia. 

Matt 23:14 Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te viette leskiltä talot ja latelette pitkiä rukouksianne vain näön vuoksi. Sitä ankarampi tulee olemaan teidän tuomionne. (92 käännös)

 • Pitkät rukoukset eivät hyvitä huonoa käytöstä. 

6. Pyydä, odottaen vastausta. 

Hepr 11:6 Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.

Luuk 11:5-13 Ja hän sanoi heille: “Jos jollakin teistä on ystävä ja hän menee hänen luoksensa yösydännä ja sanoo hänelle: ‘Ystäväni, lainaa minulle kolme leipää, sillä eräs ystäväni on matkallaan tullut minun luokseni, eikä minulla ole, mitä panna hänen eteensä’; ja toinen sisältä vastaa ja sanoo: ‘Älä minua vaivaa; ovi on jo suljettu, ja lapseni ovat minun kanssani vuoteessa; en minä voi nousta antamaan sinulle’ minä sanon teille: vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sentähden, että hän on hänen ystävänsä, nousee hän kuitenkin sentähden, että toinen ei hellitä, ja antaa hänelle niin paljon, kuin hän tarvitsee. Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen, taikka joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!”

 • Kysy ja se sinulle annetaan. Jokainen joka pyytää saa ottaa vastaan. 

Matt 7:7-11 Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää, taikka, kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä häneltä anovat!

 • Sinun Isäsi taivaassa antaa hyviä lahjoja niille, jotka sitä Häneltä pyytävät. 

7. Pyydä oikeilla motiiveilla. 

Jaak 4:1-3 Mistä tulevat taistelut ja mistä riidat teidän keskuudessanne? Eikö teidän himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne? Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole; te tapatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa; te riitelette ja taistelette. Teillä ei ole, sentähden ettette ano. Te anotte, ettekä saa, sentähden että anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne sen himoissanne.

 • Äänettömät pyynnöt eivät tule kuulluksi eivätkä saa vastausta. Jos et pyydä niin et saa ottaa vastaan. 
 • Itsekkäät rukoukset jäävät myös vaille vastausta.
 • Message Raamattu sanoo, että ette vastaanota koska anotte kelvottomasti. Olette kuin pilalle hemmotellut lapset, haluten jokainen omia asioitanne. (Jaak 4:3b Message käännös). 

8. Tottele, pyydä ja vastaanota. 

 • Kaikki Jumalan lupaukset ovat ehdollisia. 

1 Joh 3:18-24 Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa Siitä me tiedämme, että olemme totuudesta, ja me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme sillä, että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan, ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista. Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme, niinkuin hän on meille käskyn antanut. Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän, siitä Hengestä, jonka hän on meille antanut.

 • Pidä Hänen käskynsä ja Hän vastaa rukouksiisi.

Joh 15:7-8 Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. 

 • Kun Jumalan Sana tulee niin suuresti meihin, että se vaikuttaa ja ohjaa kaikkea ajatteluamme, tunteitamme, sanojamme ja tekemisiämme niin Hän varmasti antaa meille kaiken mitä pyydämme.  
 • Hän haluaa, että me olemme hedelmällisiä kaikin tavoin.
 • Meidän tuottamamme hedelmä ja saamamme rukousvastaukset tuovat kunniaa Jumalalle.