Viimeinen vihollinen

“Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema.” (‭‭1. Korinttilaiskirje‬ ‭15:26‬)

 • Jumala loi meidät elämään, elämään ja elämään, mutta kuolema tuli synnin ja saatanan kautta. 
 • Jokainen ihminen siirtyy jonain päivänä tästä maailmasta seuraavaan.  
 • Kuolema on vihollinen
 • Jeesus voitti kuoleman. 
 • Me voimme valmistautua kuolemaa varten, jotta emme ole peloissamme vaan elämme voitokasta elämää täynnä iloa, rauhaa ja voimaa! 
 • Meidän siirtymisemme tästä maailmasta seuraavaan Jumalan lapsina, voi olla voitokas hetki! 

Vain Raamattu kertoo totuuden kuolemasta ja elämästä sen jälkeen!

“Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio,” (‭‭Heprealaiskirje‬ ‭9:27‬ ‭FB38‬‬)

 • Jokainen ihminen siirtyy tästä kehollisesta elämästä seuraavaan! 
 • Ei ole olemassa jällensyntymää, vain yksi elämä!
 • Lähdettyäsi et voi enää vaikuttaa määränpäähäsi! Pidä huoli että saat tämän oikein! (Luuk 16:19-31)

Kuolemasta elämään

Kun me synnymme uudestaan me siirrymme kuolemasta elämään.  (1. Joh 3:14) ja seurauksena me rakastamme veljiämme ja siskojamme. 

“Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa.” (‭‭1. Johanneksen kirje‬ ‭3:14‬‬)

“Koska siis [näillä Hänen] lapsillaan on yhteinen veri ja liha [ihmisolentojen fyysisessä luonnossa], tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman [läpi kulkemisen] kautta kukistaisi, poistaisi vaikutusvallan ja tekisi tyhjäksi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen, ja vapauttaisi täysin ja kauttaaltaan vapaiksi kaikki ne, jotka alati vainoavasta kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden siteiden alaisia.” (‭‭Heprealaiskirje‬ ‭2:14-15‬ Saken Amplified)

“Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia.” (‭‭Heprealaiskirje‬ ‭2:14-15‬ ‭FB38‬‬)

 • Vapaa pelosta
 • Vapaa kuoleman pelosta

Jeesus voitti kuoleman. Evankeliumin kautta Hän toi elämän ja kuolemattomuuden. (2. Tim. 1:10)

“[Tämän päämäärän ja armon tähden] jotka Hän on tuonut julki ja täysin paljastanut ja tehnyt todellisiksi meille meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen ilmestymisen kautta, joka kukisti kuoleman ja mitätöi sen ja toi elämän ja kuolemattomuuden (koskemattomuuden ikuista kuolemaa kohtaan) valoon evankeliumin kautta.” (‭‭2. Timoteuskirje‬ ‭1:10‬ Saken Amplified)

“mutta nyt ilmisaatettu meidän Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta, joka kukisti kuoleman ja toi valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta,” (‭‭2. Timoteuskirje‬ ‭1:10‬ ‭FB38‬‬)

Yksi lähde ELÄMÄÄN: Jeesus!

“Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.” (‭‭1. Johanneksen kirje‬ ‭5:12‬ ‭FB38‬‬)

“Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.” (‭‭Roomalaiskirje‬ ‭6:4‬ ‭FB38‬‬)

(Ei vesikasteen kautta, vaan hengellisen kasteen kautta me synnymme uudesti.)

Jumalan sana tuo kaunista ymmärrystä siitä mitä tarkoittaa siirtyminen tästä maailmasta seuraavaan:

“Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto. Mutta jos minun on eläminen täällä lihassa, niin siitä koituu hedelmää työlleni, ja silloin en tiedä, minkä valitsisin. Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä: halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi; mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi. Ja kun olen tästä varma, niin minä tiedän jääväni eloon ja viipyväni kaikkien teidän luonanne teidän edistymiseksenne ja iloksenne uskossa, että teidän kerskaamisenne minusta olisi yhä runsaampi Kristuksessa Jeesuksessa, kun minä taas tulen teidän tykönne.” (‭‭Filippiläiskirje‬ ‭1:21-26‬ ‭FB38‬‬)

Olisi ollut PALJON PAREMPI Paavalille siirtyä eteenpäin, mutta Jumalan työn vuoksi me voimme nähdä, että oli parempi hänen pysyä maan päällä!

Hänessä meillä on ELÄMÄ!

“Jeesus sanoi hänelle: “Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?”” (‭‭Johannes‬ ‭11:25-26‬ ‭FB38‬‬)

Jeesus sanoi nämä sanat pahimman epätoivon keskellä ennen kuin herätti Lasaruksen! Hän on ylösnousemuselämä NYT! Niinkuin me uskomme!

Loppu

“Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.” (‭‭Ilmestyskirja‬ ‭20:14‬ ‭FB38‬‬)

“ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.”” (‭‭Ilmestyskirja‬ ‭21:4‬ ‭FB38‬‬)

Kun me olemme tässä kehossa meillä on tämä vihollinen. Pian tätä vihollista ei enää ole. Kuolemaa ei enää ole.

Me voimme elää VAPAANA kuoleman pelosta. Jeesus voitti! Elämä HÄNESSÄ. Hän antoi meille ELÄMÄN!

Missä sinä viettää ikuisuuden?

 • Raamattu näyttää vain 2 päämäärää. Taivaan ja helvetin.
 • Jeesus puhui toistuvasti helvetistä. Se on todellinen paikka. Kuten taivaskin. Ota Jeesuksen sanat tosissaan!

Muita sananpaikkoja:

“Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.” (‭‭Ilmestyskirja‬ ‭20:6‬ ‭FB38‬‬)

 • Uskollinen kuolemaan asti (Ilm. 2:10)
 • Hän joka voittaa sitä ei toinen kuolema kosketa. (Ilm. 2:11)

“Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle, ja teidän on oltava ahdistuksessa kymmenen päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sitä, joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita.’” (‭‭Ilmestyskirja‬ ‭2:10-11‬ ‭FB38‬‬)

Synti tuo kuoleman. (Jaak 1:15)

“kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman.” (‭‭Jaakobin kirje‬ ‭1:15‬ ‭FB38‬‬)

Eenok ei maistanut kuolemaa. (Heb 11:5)

“Uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä kuolemaa, “eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois”. Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle.” (‭‭Heprealaiskirje‬ ‭11:5‬ ‭FB38‬‬)

Jeesuksella on avaimet:‬‬

“ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.” (‭‭Ilmestyskirja‬ ‭1:18‬ ‭FB38‬‬)

Jeesus oli kuuliainen ja nöyrä ristin kuolemassa. (Fil. 2:8)

“hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti.” (‭‭Filippiläiskirje‬ ‭2:8‬ ‭FB38‬‬)

“Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: “Kuolema on nielty ja voitto saatu”.” (‭‭1. Korinttilaiskirje‬ ‭15:54‬ ‭FB38‬‬)

“Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa,” (‭‭1. Korinttilaiskirje‬ ‭15:22‬ ‭FB38‬‬)

“Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole.” (‭‭1. Tessalonikalaiskirje‬ ‭4:13‬ ‭FB38‬‬)