Vaeltaminen vallassa

Jokaisella uskovalla on auktoriteetti (jotkut saattavat tietää siitä, jotkut eivät koskaan ole oppineet toimimaan siinä)

Suomen uskovien on aika alkaa vaeltaa auktoriteetissa!

Auktoriteetti on delegoitua valtaa. Kristus on pää, seurakunta on ruumis. Valtaa käytetään ruumiin kautta.

 1. Viisi avainta elämään auktoriteetissa
  1. Tunnusta Jumalan Sanan lopullinen auktoriteetti elämässäsi.
  2. Henkilökohtainen ilmestys asemastasi Kristuksessa, kaiken vallan ja hallitusten yläpuolella.
  3. Ymmärrys, että Jumala, Pyhä Henki, on tullut elämään ja asumaan sinussa.
  4. Tahto, näyryys, taipuminen ja kuuliaisuus suurelle lähetyskäskylle.
  5. Elämme viimeisiä aikoja, aika on loppumassa.