Ylistäjän sydän

Ylistäjän sydän

Joh 4:23-24 Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. 24Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.”

1 Moos 1:26-27Ja Jumala sanoi: “Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat”. 27Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät

Alusssa Edenin puutarhassa oli vain selkeä suhde ihmisen ja Jumalan välillä. Jumala halusi yhteyttä ihmisen kanssa. 

Jumala on paljon enemmän kiinnostunut yhteydestä meidän kanssamme kuin töistämme tai perinteistämme. Jumala haluaa suhteen ja kaikki mitä Hän teki ihmiselle perustuu tähän yhteyden kaipuuseen.  

Lankeamuksen seurauksena tämä alkuperäinen malli rikkoontui. 

Mutta  Jeesus tuli uudistamaan sen. Jumala kutsuu meitä elämään tässä suloisessa yhteydessä Hänen kanssaan Kristuksen tuntemisen kautta. 

Siksi me palvomme jeesusta – Siksi me ylistämme häntä!

Hän on tie, totuus ja elämä.    

Jesaja 55:1 Kuulkaa, kaikki janoavaiset,tulkaa veden ääreen.Tekin, joilla ei ole rahaa,tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta. viiniä ja maitoa.

  • Me juomme uutta viiniä, Hänen Pyhä henkensä! 
  • Me tulemme ravituiksi Jumalan sanan maidosta. 1 Piet 2:2. 

Joh 10:10 Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.

Jumala käyttää perusperiaatteita.  

Pasalmit 19 ja 119 näyttävät myös selkeästi miten meidän on tarpeen ymmärtää ja totella Jumalan luomisessa muodostamia periaatteita. Koska vain tuotteen kehittäjä voi ymmärtää mitä tarvitaan pitämään yllä tuotteen maksimaalista tuotantoa. Et siis voi käyttää tuotetta omien ideoidesi mukaan ja odottaa sen silti toimivan valmistajansa ohjeen mukaan. Jos haluat tuotteen tai asian toimivan kuten sen valmistaja on sen suunnitellut sinun on noudatettava hänen periaatteitaan, (lakeja, käskyjä, ohjeita jne.) joka on suunnitellut ja tehnyt tuotteen.  

Jumalan vaatimukset meitä kohtaan perustuvat aina Hänen periaatteisiinsa koska hän tietää että emmä voi täyttää tarkoitustamme ja nauttia yltäkylläistä elämää jos emme toimi hänen säätämiensä periaatteiden mukaan.  Hänen lakinsa vaikutuksia ei voi välttää koska ne sisältävät Hänen lakiinsa. Siksi meidän suhteemme Jumalan kanssa ja hänen vastauksensa meille  perustuu siihen miteh hyvin me reagoimme niihin periaatteisiin, jotka hän on perustanut luomisen kautta. Hän ei ole oikukas vastatessaan meille vaan uskollinen ja tosi.

Yksi tärkeimmistä Jumalan periaatteista on periaate tulla Hänen läsnäoloonsa ylistyksellä, kiitollinen sydän täynnä ylistystä!

Psalm 100:4-5

Käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeänsä.5 Sillä Herra on hyvä; hänen armonsa pysyy iankaikkisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen.

Tiesitkö, että Jumalalla on laulukirja? Kyllä, Hänellä on.  Sitä kutsutaan psalmien kirjaksi. Ja suurin osa psalmeista on yhden tunnetun lauluntekijän tekemiä, joka edelleen oikeasti omistaa tekijänoikeudet suurimpaan osaan nykyisistäkin ylistys ja palvontalauluista.   
 

Kuningas Daavid, jos hän eläisi tänään hän olisi minun paras ystäväni. Me edelleen puhumme kuningas Daavidista 3000 vuotta myöhemmin. Hänellä oli Jumalan mielen mukainen sydän. Hän oli poikkeuksellinen mies ja on niin paljon mitä voimma oppia hänen elämästään.  

Kuningas Daavid ylistää vaikeana aikana. 

1 Sam. 30:1-6 Kun Daavid miehinensä kolmantena päivänä tuli Siklagiin, olivat amalekilaiset tehneet ryöstöretken Etelämaahan ja Siklagiin, ja he olivat vallanneet Siklagin ja polttaneet sen tulella. 2Naiset, mitä siellä oli, sekä pienet että suuret, he olivat ottaneet vangiksi, surmaamatta ketään; he olivat vieneet ne pois ja menneet matkoihinsa. 3Kun Daavid miehinensä tuli kaupunkiin, niin katso, se oli tulella poltettu, ja heidän vaimonsa, poikansa ja tyttärensä oli otettu vangiksi. 4Silloin Daavid ja väki, joka oli hänen kanssaan, korottivat äänensä ja itkivät, kunnes eivät enää jaksaneet itkeä. 5Vangiksi oli otettu myös Daavidin molemmat vaimot, jisreeliläinen Ahinoam ja Abigail, karmelilaisen Naabalin vaimo. 6Ja Daavid joutui suureen hätään, sillä kansa aikoi kivittää hänet: niin katkeroitunut oli koko kansa, kukin poikiensa ja tyttäriensä tähden. Mutta Daavid rohkaisi mielensä Herrassa, Jumalassansa.

Kuningas Daavid oli menettänyt kaiken. Vaimot, lapset ja omaisuuden. 

Myös hänen miehensä menettivät kaiken. Ja he pitivät tätä Daavidin syynä.  

Kaikki miehet syyttivät häntä ja valmistautuivat kivittämään hänet. 

Daavid olisi löytänyt monta syytä puolustautua ja yrittää keskustella miestensä kanssa saadakseen anteeksi. 

Myös kuningas Saul oli kohdellut häntä väärin. 

Hän ei tehnyt vastarintaa. 

Hän ei antanut lihansa hallita ja mennä kostamaan vihassa. 

Hän ei yrittänyt järkeillä itseään ulos tilanteesta tekosyillä ja säälibileillä.

Sen sijaan kuningas Daavid käänsi sydämensä ja sielunsa kohti “Herraa hänen Jumalaansa.”  

Daavid kutsui Jumalaa hänen Jumalakseen.

Eräs Raamatun kommentaari ilmaisee tämän hyvin:

“Vaikuttaa siltä, että Daavid oli ensimmäinen antiikin laulajista joka sai kiinni persoonallisesta, henkilökohtaisesta suhteesta Jumalaan. Ja Jumalan suhteesta häneen.” 

 (MacLaren´s Exposition)

Ja Daavid joutui suureen hätään, sillä kansa aikoi kivittää hänet: niin katkeroitunut oli koko kansa, kukin poikiensa ja tyttäriensä tähden. Mutta Daavid rohkaisi mielensä Herrassa, Jumalassansa.

Mitä hän teki? Miten hän rohkaisi mielensä Herrassa hänen Jumalassaan?

Ehkä laululla joka löytyy psalmista 27:1-2 Herra on minun valkeuteni ja autuuteni: ketä minä pelkään! Herra on minun elämäni turva: ketä minä vapisen! 2 Kun pahat käyvät minun kimppuuni, syömään minun lihaani, niin he, minun ahdistajani ja vihamieheni, kompastuvat ja kaatuvat.

Hänellä ei ollut mitään muuta jäljellä. 

Hän ei voinut sanoa kaupunkinsa kautta, omistustensa kautta, vaimonsa, lastensa kautta. 

Mutta oli yksi asia mitä Amalekialaiset eivät olleet onnistuneet varastamaan.

Daavidilla oli suhde kaikkivaltiaan Jumalan kanssa. Hän kutsui Häntä Jumalakseen pimeimpänä hetkenä.

Ja kun hänellä oli Jumalansa, hänellä oli kaikki mitä hän tarvitsi

Ehkä kuningas Daavidin piti käskeä sieluaan keskittymään hänen Jumalaansa olosuhteiden sijaan. 

Ps 42:5  Näitä minä muistelen ja vuodatan sydämeni: minä kuljin väentungoksessa, astuin sen kanssa Jumalan huoneeseen riemun ja kiitoksen raikuessa juhlivasta 

joukosta.

Tai ehkä hän alkoi ylistää Jumalaa ja todistaa menneistä voitoistaan. 

Ps 34:1-6 Minä kiitän Herraa joka aika,hänen ylistyksensä on alati minun suussani. 3 Herra on minun sieluni kerskaus, nöyrät sen kuulevat ja iloitsevat.4Ylistäkää minun kanssani Herraa,kiittäkäämme yhdessä hänen nimeänsä. 5Minä etsin Herraa, ja hän vastasi minulle, hän vapahti minut kaikista peljätyksistäni. 6Jotka häneen katsovat, ne säteilevät iloa, heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu.

Kuningas Daavid rohkaisi ja vahvisti itseään Herrassa Jumalassaan.

hän veti voimaa Jumalaltaan.

Hän sai rohkeutta Jumalaltaan.

Hän näki vaivaa painautuakseen sisään Hänen läsnäoloonsa saadakseen kaiken voiman mitä hän tarvitsi.  

Hän sai ilo, sillä “ilo Herrassa on sinun väkevyytesi.” Neh 8:10 

Hän löysi sen. Kun hän ylisti ja palvoi Jumalaansa, kun hän muistutti itseään Hänen hyvyydestään. 

Ja uskollisuudestaan, hän sai viisautta Herralta siitä mitä tehdä ja hän teki sen.

Hän meni Amalekialaisten perään, löysi heidät, voitti heidät ja toi takaisin kaikki mitä oli menettänyt.  

1 Sam 30: 18-19Ja Daavid pelasti kaikki, mitä amalekilaiset olivat ottaneet; myös molemmat vaimonsa Daavid pelasti. 19Ei ketään puuttunut, ei pientä eikä suurta, ei kenenkään poikaa eikä kenenkään tytärtä eikä saalista tai muuta, mitä he olivat ottaneet itsellensä; kaiken Daavid toi takaisin. 

—–

Ylistus ja palvonta vie meidät TÄYDELLISEN voiton paikkaan.

Muista kuinka Joosua johdatti Israelin kukistamaan Jerikon. Tämä tarina löytyy Joosua 6. Muurit hajosivat yliluonnollisesti kansan voittoisan huudon  ja ylistyksen seurauksena. Ylistys on myös sotahuutomme murtamaan alas muurit jotka erottavat meidät toinen toisistamme. Muurit, jotka vihollinen yrittää nostaa ylös estääkseen meitä saamasta ensimmäistä voittoamme valloittaessamme luvattua maata täällä maan päällä. Ylistä Häntä ja näet jättiläisten kaatuvan! Ylistä Häntä ja näet miten voitat taistelut ja haasteet joita nyt kohtaan.    


Joos 6:27 

Ja Herra oli Joosuan kanssa, ja hänen maineensa levisi kautta maan.

Apostoli Paavali ja hänen kumppaninsa Silas ovat yksi parhaista esimerkeistä Uuden testamentin uskovista jotka ymmärsivät ylistyksen ja palvonnan voiman. Molemmilla oli todellinen ylistäjän sydän. Tämä voimallinen tarina löytyy Apt 16.   

Acts 16:25-26 25Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Silas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle; ja vangit kuuntelivat heitä. 26Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys, niin että vankilan perustukset järkkyivät, ja samassa kaikki ovet aukenivat, ja kaikkien kahleet irtautuivat.

Elät nyt maassa jossa  sinulla on vapaus ylistää Jeesusta ja julistaa Hänen nimeään. Ja me julistamme että se tulee pysymään tällaisena! Muista, että he olivat vankilassa rohkeuden ja uskon seurauksena. Saatat olla vankilassa omien valintojen tai jonkun toisten tekojen tähden.    Mutta tämä  ylistyksen ja palvonnan periaate toimii edelleen. Jumala on uskollinen sanalleen! Et ole konkreettisesti vankilassa kuin Paavali ja Silas mutta saatat olla erilaisessa vankilassa. Rikkinäisten ihmissuhteiden vankilassa. Vihan vankilassa. Epäuskon ja epäilyksen vankilassa. Sairauden tai pelon vankilassa, tai velkavankeudessa. Mutta aivan kuten Paavali ja Silas nostaessasi ylistyksen ja palvonnan laulun keskiyön tunteinasi näet miten Jumala lisää Ylin sinun luonnolliseesi. Ja hänen yliluonnollinen voimansa vapauttaa sinut ihmeellisesti siteistäsi joissa nyt olet.