Ylösnousemusvoima toiminnassa elämässäsi

“Apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heidän kaikkien yllä.”‭(Apt. teot‬ ‭4‬:‭33‬ ‭FINRK‬‬)

Apostolit todistivat Jeesuksen ylösnousemuksesta suurella voimalla. Samalla tavoin sinut on kutsuttu tuomaan esiin Kristuksen ylösnousemuksen todellisuutta elämässäsi!
Ota seuraavat jakeet omaksesi ja mietiskele näitä jakeita liittyen voimalliseen elämään ja ylösnousemuksen todellisuuteen:

Efesolaiskirje ‭1‬:‭16‬-‭23‬ ‭FINRK
“en lakkaa kiittämästä Jumalaa teistä muistaessani teitä rukouksissani. Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme, hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. Tällä voimallaan hän vaikutti Kristuksessa herättäessään hänet kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaallisissa, ylemmäksi kaikkea hallitusta ja valtaa, voimaa ja herruutta ja jokaista nimeä, joka mainitaan, ei vain tässä maailmanajassa vaan myös tulevassa. Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle, pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa ja täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää.”

Lisää nämä jakeet henkilökohtaiseen rukousaikaasi Herran edessä. Puhu elämää sen pohjalta mikä on tullut todelliseksi sinulle, oman elämäsi ylle ja muiden ylle ympärilläsi!