Jumalan johdatus 

Jumala haluaa johtaa elämääsi. Voidaksemme kuulla Hänen äänensä meidän täytyy tuntea Hänet.

“Minun lampaani kuulevat minun ääneni ja eivätkä seuraa vieraan ääntä.”

Jumala johtaa meitä Henkensä kautta. Jotta voisimme olla johdatettuja henkilökohtaisessa elämässämme ja saada  selville “Jumalan tuntemattoman tahdon” – meidän on ensin oltava alamaisia “Jumalan tunnetulle tahdolle”. Se on Raamattu.

Alamaisuus sanalletunnettu Jumalan tahto

Uuden testamentin käsky, joka kattaa kaiken lain: Rakasta Jumalaa kaikesta sydämestäsi ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.

Jeesus ei kuitenkaan tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen. Kun luemme koko Raamattua, se antaa meille ymmärrystä siitä, kuka Jumala on, Hänen tahtonsa, Totuus, mikä on oikein ja mikä väärin ja moraalista käytöstä.

Vanha testamentti Kunnioita Jumalaa 1-3 (ei toista Jumalaa, älä käytä turhaan Herran nimeä, pyhittäkää Herran päivä). (4-10) Kunnioita vanhempia, kohtele muita kunnioittavasti, älä varasta, valehtele, tapa, himoitse sitä, mikä on jonkun toisen.

Rakasta Jumalaa – ei tarkoittaisi luonnolliselle henkilölle samaa kuin uudestisyntyneelle, joka on täynnä Henkeä. Ihmisillä tulee olemaan väärä näkemys ja vähintäänkin rajallinen, jopa synnin vääristämä näkemys rakkaudesta ja totuudesta ja siitä, mitä lähimmäisen rakastaminen on ja mitä totuus on – elleivät he lue koko Raamattua – ja tunne Jumalaa.

Kuuliaisuus Pyhälle Hengelle – tuntematon Jumalan tahto

Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.
Roomalaisille 8:14

Tarve olla täynnä Pyhää Hengkeä kuullaksesi Jumalan äänen ja ollaksesi Hänen henkensä johdatuksessa.

Ensisijainen tapa, jolla Jumala johdattaa meitä, on sisäinen todistus (Pyhä Henki sisällämme)

  • Kun seisot oikeuden istuimen edessä, Pyhä Henki antaa sinulle sillä hetkellä, mitä sanoa.
  • Kun kuljet, kuulet äänen takanasi sanovan: tässä on tie, jota kulkea.
  • Menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumia, nämä merkit serraavat… joten kun me menemme, Pyhä Henki ohjaa meitä.

Jeesus puhuu Pyhästä Hengestä Puolustajana (paraclete)

Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.
Johannes 14:26

Pidä sinä itselläsi Jumalan edessä se usko, mikä sinulla on. Onnellinen on se, joka ei tuomitse itseään siitä, minkä hän oikeaksi havaitsee; mutta joka epäröi ja kuitenkin syö, on tuomittu, koska se ei tapahdu uskosta; sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä.
‭‭Roomalaisille 14:22-23

Vanhurskas on elävä uskosta

Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska ‘vanhurskas on elävä uskosta
Galatalaisille 3:11

Mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen.
Hebrealaisille 10:38

Ja Herra vastasi minulle ja sanoi: “Kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessa lukea”. Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä; sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. Katso, sen kansan sielu on kopea eikä ole suora; mutta vanhurskas on elävä uskostansa.
Habakuk 2:2-4